Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Sessiebeschrijvingen en sprekersinfo - dag 1


Download het programma van DE conferentie 2012 en de indeling van de inloopsessies op dag 1.
Er is ook een PDF met alle sessiebeschrijvingen en sprekersinformatie van beide dagen.


Keynotes

Dagvoorzitter: Paul Rutten (Paul Rutten Onderzoek)

K1.Paul-Rutten
www.linkedin.com/pub/paul-rutten/3/51a/59a
Paul Rutten is lector creative business aan de Hogeschool Rotterdam en gastprofessor creatieve industrie en innovatie aan de Universiteit Antwerpen. Daarnaast is hij actief als onafhankelijke onderzoeker. Eerder was hij onder andere verbonden aan TNO en hoogleraar digitale mediastudies aan de Universiteit Leiden. Rutten is samen met Walter Amerika trekker van het innovatienetwerk CI NeXT Business Innovation, onderdeel van CLICK NL.
 

Keynote 1: Dirk Houtgraaf (RCE)

K2.Dirk-Houtgraaf
Dirk Houtgraaf, Sectorhoofd Kennis Uitwisseling & 'CIO' bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Voorheen Naturalis en Bibliotheek.nl. Bioloog en Marketeer. Auteur van het boek over 'Businessmodellen' en boek over 'Tentoonstellingsopzet en planning'.

Keynote 2: Eric Postma (Universiteit van Tilburg)

K3.Eric-Postma
www.ericpostma.nl
Professor Eric Postma is als hoogleraar Artificial Intelligence verbonden aan het Tilburg center for Cognition and Communication van Tilburg University. Hij is gespecialiseerd in de automatische herkenning van patronen in beeld en geluid. In samenwerking met het Van Gogh Museum en Rijksdienst Cultureel Erfgoed onderzoekt hij digitale methoden ter ondersteuning van restauratoren en conservatoren van schilderijen.

-----------------------------------------------------------------------------
 


Forum van 5:

Omschrijving:
Dit forum belicht de huidige stand van zaken in de interactie tussen erfgoed en wetenschap. Wat is er bereikt? Welke projecten en programma´s zijn er gerealiseerd en wat hebben ze opgeleverd?

Dirk Heylen (Universiteit van Twente)

Dirk-Heylen
http://dirkheylen.com/

Dirk Heylen is Professor Socially Intelligent Computing at the University of Twente, working in the Human Media Interaction group. His research interests cover both the machine analysis of human (conversational) behaviour and the generation of human-like (conversational) behaviour by virtual agents and robots. He is especially interested in the nonverbal and paraverbal aspects of dialogue and what these signals reveal about the mental state (cognitive, affective, social).

Guus Schreiber (VU)


www.cs.vu.nl/~guus/
Guus Schreiber is a professor of Intelligent Information Systems at the Department of Computer Science department of the VU University Amsterdam. His research interests are mainly in knowledge and ontology engineering, with a special interest for applications in the field of cultural heritage. He was one of the key developers of the CommonKADS methodology. He acts as chair of W3C groups for Semantic Web standards such as RDF, OWL, SKOS and RDFa. His research group is involved a wide range of national and international research projects. He is now project coordinator of the EU Integrated Project NoTube concerned with integration of Web and TV data with the help of semantics and was previously Sceintific Director of the EU Network of Excellence "Knowledge Web".

Schreiber studied medicine at the University of Utrecht. After working two years at the University of Leiden in the Medical Informatics department he joined in 1986 the SWI (Social Science Informatics) group of Bob Wielinga at the University of Amsterdam, where he was involved in research on knowledge engineering. In 1992 he was awarded a Ph.D. on a thesis entitled "Pragmatics of the Knowledge Level". In 2003 he moved to the VU.

Hans Bennis (Meertens Instituut)

Hans-Bennis
Hans Bennis is directeur van het Meertens Instituut (KNAW) dat onderzoek doet naar diversiteit en dynamiek van de Nederlandse taal en cultuur. Daarnaast is hij Bijzonder Hoogleraar in de Taalvariatie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is verder onder meer voorzitter van de Raad van Toezicht van Catch+ en van het Netwerk Cultureel Erfgoed binnen de topsector Creatieve Industrie.

Hans Westerhof (Instituut voor Beeld en Geluid)

Hans-Westerhof
www.linkedin.com/in/hwesterhof

Hans Westerhof is adjunct directeur van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Hij is daar tevens verantwoordelijk voor Beelden voor de Toekomst, het grote digitaliserings project van een aantal Nederlandse collectiehouders, waarin Beeld en Geluid 98.000 uur audio, 88.000 uur video, 19.000 uur film en 1.2 miljoen foto’s  digitaal conserveert.

Wim Hupperetz (Allard Pierson Museum / UVA en Universiteit Twente)


http://uva.academia.edu/WimHupperetz
www.linkedin.com/in/wimhupperetz
Wim Hupperetz (1966) is directeur van het Allard Pierson Museum, het archeologie museum van de Universiteit van Amsterdam. Hij betrokken bij diverse Europese projecten op het gebied van erfgoed en ict toepassingen.

-----------------------------------------------------------------------------


Inloopsessie 1: CATCHPlus-projecten

Omschrijving sessie:
Een selectie van aansprekende, succesvolle en representatieve CATCHPlus-projecten. CATCHPlus bouwt voort op het lopende NWO-onderzoeksprogramma ‘Continuous Access To Cultural Heritage’ (CATCH). In CATCH hebben geesteswetenschappers, informatici en de erfgoedsector een unieke samenwerking opgebouwd rond actuele use cases van collectiebeherende instellingen. CATCH startte in 2004 en een aantal onderzoeksprojecten is inmiddels afgerond. In CATCHPlus werden de prototypes en demo’s uit acht van de afgeronde deelprojecten omgezet in bruikbare tools. Software die in meerdere instellingen benut kan worden en die solide is. Bovendien werd de verbinding tussen de diverse producten uit de deelprojecten gezocht door het ontwikkelen van een aantal breed inzetbare gemeenschappelijke diensten.

Paul Doorenbosch (Koninklijke Bibliotheek) – sessievoorzitter


http://persons.kb.nl/pdoorenbosch/index.html
Paul Doorenbosch, senior-adviseur bij de Koninklijke Bibliotheek, vice-voorzitter van het DB van CATCH en voorzitter van de stuurgroep CATCHplus. Betrokken bij beleid, infrastructuur en onderzoek op het grensvlak van erfgoed en wetenschap.

Judith van Gent (ZieOok/UPR)

Inloopses1-Judith-van-Gent
www.linkedin.com/in/judithvangent
Judith van Gent is teamleider documentatie & fotografie bij het Amsterdam Museum. In die hoedanigheid is zij verantwoordelijk voor het databeheer. Van Gent is kunsthistorica en informatiespecialist en promoveerde in februari 2011 op een proefschrift over het leven en werk van portretschilder Bartholomeus van der Helst (1613-1670).Judith van Gent (ZieOok/UPR).

Pim Luiten ( ZieOok/UPR)

Inloopses1-Pim-Luiten
www.linkedin.com/in/pimluiten

Na een technische opleiding werkte Pim 15 jaar als manager en consultant in technisch industriële omgevingen. Sinds 2004 heeft hij zich gespecialiseerd in zakelijke leiding van culturele organisaties. Een speerpunt van hem is het benutten van de mogelijkheden van ICT op een wijze die waarde toevoegt aan de organisatie.
 

Mies Langelaar (ChoralPlus)


www.linkedin.com/in/mieslangelaar
Informatiemanager Bij het Stadsarchief Rotterdam, in die rol verantwoordelijk voor diverse projecten, waaronder Choral+, E-depot en ontwikkeling 3-D stad.

Over CHoralPlus
In het Choral project is gewerkt aan een methode om geluidsmateriaal te kunnen ontsluiten en online beschikbaar te stellen. Het project is tweeledig: is er een zoekinterface ontwikkeld om het geluidsmateriaal te doorzoeken en zoekresultaten te presenteren en daarnaast is een service ontwikkeld om bestanden naar de indexerings server te kunnen uploaden, de indexering uit te voeren en de resultaten van een en ander vervolgens te kunnen presenteren in de eigen omgeving door middel van de zoekinterface.

De zoekmachines zijn gebaseerd op een automatische spraakherkenner die de informatici hebben ontwikkeld. Eerst herkent een akoestisch model het geluid en vervolgens beslist een taalmodel welk woord met de grootste waarschijnlijkheid wordt uitgesproken. Het gesproken woord wordt ten slotte automatisch omgezet in een geschreven versie. De spraakherkenner brengt automatisch tijdcodes aan in het transcript. Elk zoekwoord correspondeert zo met een tijdscode, waardoor de computer bij een zoekopdracht automatisch naar het gevraagde audiofragment kan springen.

Roeland Ordelman (ChoralPlus)


www.linkedin.com/in/roelandordelman
Roeland Ordelman is programma manager bij de R&D afdeling van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en is als onderzoeker multimedia retrieval verbonden aan de Universiteit Twente. Hij is mede-oprichter van Cross-Media Interaction (X-MI), een bedrijf gespecialiseerd in audiovisuele zoektechnologie. Rode draad in zijn werk is de praktische inzetbaarheid van audiovisuele zoektechnologie voor diverse typen gebruikers en gebruiksscenario's.

Vincent de Keizer (MuSeUmPlus)

Inloopses1-Vincent-de-Keizer
www.linkedin.com/in/vincentdekeijzer/nl

Vincent de Keijzer is sinds 1984 werkzaam in de museumwereld. Van 1984 tot 1990 heeft hij een reeks kortere betrekkingen gehad bij het Gemeentemuseum Den Haag, Rijksmuseum van Oudheden Leiden en Rijksmuseum Amsterdam. Sinds 1990 is hij onafgebroken werkzaam bij het Gemeentemuseum in Den Haag. Achtereenvolgens heeft hij de functies van bibliothecaris, projectleider basisregistratie en hoofd documentatie bekleed. Sinds september 2008 is hij werkzaam als projectleider op de Afdeling Digitale Media met als specialisatie online collectiepresentaties.

Over MuSeUmPlus
Een complete database is een utopie. Altijd zijn er wel gegevens die in het verkeerde veld staan, inconsequent zijn of tekstuele of inhoudelijke onjuistheden bevatten. MuSeUMPlus maakt het mogelijk deze ‘vervuilde’ databases te doorzoeken en vervolgens de zoekresultaten te bewerken in een online werkomgeving.

De meeste erfgoedinstellingen beheren hun collectie in gestructureerde, specialistische databases. Deze informatiesystemen beschikken vaak over eigen zoekformulieren waarmee binnen bepaalde zoekvelden (auteur, datum, titel, etc.) naar specifieke termen gezocht kan worden. Als de relevante informatie niet in het juiste veld staat, zal het zoekformulier deze dus ook niet vinden. Zo loopt de gebruiker grote kans relevante items uit de collectie mis te lopen. Zoekmachine MuS combineert de traditionele, gestructureerde zoekmethodiek  met een Google-achtige, ongestructureerde benadering die alle aanwezige tekst meeneemt. Geméén is een online werkomgeving waarin gebruikers in werkgroepverband o.a. de resultaten uit MuS kunnen beheren en bewerken.

Hennie van Schie (Scratch4all)

Inloopses1-Hennie-van-Schie
www.linkedin.com/pub/henny-van-schie/1b/5a1/875

Archivaris bij het Nationaal Archief sinds 1974. Belast met verwerving en beschrijving van archieven. Thans belast met het beheer van de metadata van en over archieven.

Over Scratch4All
Historische documenten komen steeds meer in digitale vorm voor iedereen beschikbaar. Door moderne OCR-technieken zijn deze documenten, als ze zijn gedrukt, ook met een zoekmachine als Google doorzoekbaar. Voor handgeschreven documenten geldt dat niet, want handschriften van mensen verschillen teveel van elkaar.

Met Scratch4All / Monk is een begin gemaakt met de ontwikkeling van software voor het zoeken en vinden van woorden in gedigitaliseerde handschriften. Na het overtypen (transcriberen) van een betrekkelijk klein deel van de tekst leert de Monk-software het betreffende handschrift. Daarna zal de software uit de overige teksten de geleerde woorden herkennen. Bovendien kunnen de gebruikers van de scans de kwaliteit van de resultaten beïnvloeden door vondsten te annoteren en te bevestigen. Zo kan Monk nieuwe woorden leren, waardoor de resultaten beter worden. Historisch onderzoek in 17e, 18e en 19e eeuwse archieven wordt hierdoor gemakkelijker en sneller. De onderzoeker, zowel professional als amateur, hoeft niet meer de omslachtige weg van handmatig zoeken in registers te bewandelen.

Martine de Bruin (WitchcraftPlus)


www.meertens.knaw.nl/meertensnet/wdb.php?sel=138713
Martine de Bruin (1969) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht, met als specialisaties historische letterkunde (diachroon) en literatuurwetenschap. Vanaf 1995 is ze als onderzoeker verbonden aan het Meertens Instituut, afdeling Etnologie. Vanaf 2001 werkt ze er in deeltijd aan een proefschrift over Nederlandse zangcultuur, in het bijzonder over de smartlap. In 2003 - 2004 werkte ze tevens aan het project Straatliederen, een samenwerkingsverband tussen de Koninklijke Bilbiotheek te Den Haag, het Meertens Instituut en Het Geheugen van Nederland. In dit project werden twee grote collecties liedbladen ontsloten, gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt voor een groot publiek. Hiernaast is ze vanaf 2001 verbonden aan de afdeling Technische Ontwikkeling van het Meertens Instituut, waar ze onder meer de Nederlandse Liederenbank beheert en verder ontwikkelt.

Hennie Brugman (OpenSKOS)

Inloopses1-Hennie-Brugman
www.linkedin.com/profile/view?id=28689446

Hennie Brugman is al meer dan 20 jaar als technicus actief betrokken bij de ontwikkeling van software en digitale infrastructuur ten behoeve van wetenschap en cultureel erfgoed.
Hij is sinds 2004 als wetenschappelijk programmeur en technisch coordinator werkzaam geweest voor CATCH en maakt deel uit van het  projectbureau van CATCHPlus, dat is ondergebracht bij het Amsterdamse Meertens Instituut. Hij is binnen het projectbureau verantwoordelijk voor alle techniek, inclusief de ontwikkeling van een aantal gemeenschappelijke diensten.

-----------------------------------------------------------------------------


Inloopsessie 2: Sponsorpresentaties

Omschrijving van de sessie:
Presentaties van sponsors van de Digitaal Erfgoedconferentie 2012. De getoonde producten en diensten geven een beeld van waar leveranciers erfgoedinstellingen kunnen ondersteunen.

Margo de Groot (MK5060) – sessievoorzitter


Inloopses1-Margo-de-Groot
nl.linkedin.com/in/margodegrootcoenen

Praten en poetsen. Raad en daad. En dat voor kennisgedreven instellingen en gepassioneerde professionals die samen in organisatie- en/of brancheoversijgende verbanden tastbare resultaten willen bereiken. Daarin heeft Margo de Groot Coenen zich tegen een achtergrond van Cultuur- en Wetenschapsstudies en Toegepaste Ethiek gespecialiseerd.

-----------------------------------------------------------------------------


Inloopsessie 3: Instellingen op breukvlak van erfgoed en wetenschap

Omschrijving van de sessie:
Samenwerking tussen erfgoed en wetenschap. Tijdens deze sessie komen presentaties van diverse aard voorbij, die allen voorbeeld zijn van succesvolle samenwerking tussen erfgoed en wetenschap.

Marjelle van Hoorn (VSC) – sessievoorzitter

Inloopses3- Marjelle-van-Hoorn
www.linkedin.com/pub/marjelle-van-hoorn/a/a36/934

Marjelle van Hoorn is werkzaam als verenigingsmanager van de VSC (vereniging van wetenschapsmusea en science centra). Deze vereniging, die de krachten van 31 wetenschapsmusea en science centra bundelt, richt zich onder andere op het ontwikkelen en delen van expertise. Ook is zij gastdocent aan de Reinwardt Academie. Voordat zij bij de VSC begon, werkte zij bij verschillende musea [waaronder Het Dolhuys, Van Gogh Museum en Mauritshuis] en als museumconsulent in Noord-Holland.

Arjan van Hessen (CLARIN)

Inloopses3-Arjan-van-Hessen
www.home.cs.utwente.nl/~hessenaj/

Arjan van Hessen is sinds 1990 werkzaam op het gebied van Taal- en Spraaktechnologie: zowel bij Universiteiten als bedrijven.
De laatste jaren is de focus verschoven van "onderzoek in" naar "toepassen van" en dan vooral met een sterke nadruk naar het creëren van een robuuste infrastructuur.

Bruno Vandermeulen (KU Leuven)

Inloopses3-Bruno-vandermeulen
www.linkedin.com/pub/bruno-vandermeulen/3a/871/814

Bruno Vandermeulen is coördinator fotografie aan de Faculteit Letteren en Dienst Kunstpatrimonium van de KU Leuven. Naast digitalisatieprojecten ontwikkelt hij, in samenwerking met kunsthistorici en ingenieurs, visualisatietechnieken voor kunst-technisch onderzoek.

Georges Elissen (Archief Eemland)


http://nl.linkedin.com/in/georgeselissen
Georges Elissen werkt bij Archief Eemland als projectleider voor o.a. AmersfoortopdeKaart, Erfgoed.tv en Publieksarchieven. Daarvoor werkte hij 7 jaren bij CODA in Apeldoorn.

Over Archief Eemland
Archief Eemland en de kenniskring Media Technology & Design van Saxion Hogeschool hebben een concept voor een Historisch Facebook ontwikkeld. In onze presentatie gaan we in op de manier waarop erfgoedinstelling en HBO-instellingen samen een omgeving kunnen inrichten, waarin toegepast onderzoek kan plaatsvinden en waar alle betrokkenen de vruchten van plukken. De erfgoedinstelling krijgt toegang tot nieuwe methoden en technieken, studenten voeren onderzoek uit dat verankerd is in de notoir moeilijk bij erfgoed te betrekken doelgroep van jongvolwassenen en de opleiding geeft concrete invulling aan haar opdracht om aankomend HBO-professionals in hun opleiding kennis te laten maken met concreet toegepast onderzoek in hun toekomstig werkveld. Door inzet van  de doelgroep zelf, is met behulp van actuele ontwikkelmethodieken een innovatief nieuw concept voor een nieuwe publieksfunctie voor een archiefinstelling vorm gegeven, die inmiddels in de realisatiefase is aangeland.

John van der Pas (Saxion Hogeschool Deventer)

Inloopses3-John-van-der-Pas
(Foto: Ella van der Zwaag)
www.linkedin.com/pub/john-van-de-pas/4/708/a46

John van de Pas (Drs., Bc.) is hoofddocent en onderzoeker bij het lectoraat Media Technology & Design van Saxion, Deventer. In het kader van zijn onderwijstaken op het gebied van toegepast onderzoek aan hoofdfasestudenten van de opleiding HIDS (Human Information Design & Strategy), werkt hij op regelmatige basis samen met erfgoedinstellingen. HIDS-studenten werkten afgelopen jaar aan het ontwikkelen van diverse crossmediale concepten voor erfgoed, waaronder het ‘Historisch Facebook’ voor Archief Eemland.

Koos Biesmeijer (Naturalis)

Onderzoeker bij Naturalis.

Marjolein Beumer (Nieuwe Meesters Delft)

Inloopses3-Marjolein-Beumer
www.linkedin.com/in/marjoleinbeumer
Marjolein Beumer is gespecialiseerd in het ontwikkelen van digitale erfgoedtoepassingen op het gebied van collectiedigitalisering, collectieontsluiting en publiekstoepassingen. Momenteel is zij werkzaam als ICT- en communicatieadviseur voor Erfgoed Delft en Omstreken (gemeentemusea, archief en archeologie Delft) en is projectleider van Nieuwe Meesters Delft, het expertisecentrum voor erfgoed en ICT in Delft.

Over Nieuwe Meesters Delft
Nieuwe Meesters Delft is aanjager van innovatie in erfgoed. Wij  stimuleren projecten op het gebied van nieuwe media en digitale toepassingen. Daarnaast fungeren wij als vraagbaak en makelaar voor kennis en expertise op het gebied van erfgoed en digitale innovatie. Wij ontwikkelen een digitaal platform waar expertises, projecten, eindproducten en erfgoeddata samenkomen. Nieuwe Meesters Delft wil hiermee bijdragen aan de profilering en positionering van Delft op het gebied van kennis en erfgoed.

Linn Borghuis (Nieuwe Meesters Delft)

Inloopses3-Linn-Borghuis

www.linkedin.com/in/linnborghuis
www.nieuwemeestersdelft.nl
www.culturalmotion.nl
Linn Borghuis is afgestudeerd Museoloog en werkt vanuit haar eigen bedrijf Cultural Motion voor verschillende (erfgoed)instellingen. 

Over Cultural Motion
Cultural Motion heeft o.a. gewerkt voor Nieuwe Meesters Delft, Erfgoed Delft, Tropenmuseum vooral gericht op digitaliseringsvraagstukken en samenleving.

-----------------------------------------------------------------------------
 


Inloopsessie 4: Unconference sessie

Omschrijving van de sessie:
Unconference sessie: de bezoekers van deze sessie bepalen zelf de inhoud. Aan het begin van de sessie worden in samenspraak met de deelnemers een aantal onderwerpen vastgesteld, die daarna in verschillende tafelgroepen worden besproken. Ook van tevoren kunnen er onderwerpen worden aangedragen via: www.den.nl/blog/bericht/3672.

Lotte Belice Baltussen (Beeld en Geluid)

Inloopses3-Lotte-Belice-Baltussen
www.linkedin.com/in/lottebelice
Lotte is projectmedewerker bij de afdeling Research & Development van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Hier houdt zij zich bezig met nationale en internationale onderzoeksprojecten, waarbij innovatie op het gebied van vindbaarheid, doorzoekbaarheid en ontsluiting van erfgoed centraal staat.

-----------------------------------------------------------------------------


Laatst gewijzigd: 13-12-2012

4 plus 4 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.