Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Onderzoeksrapporten

Bekijk hieronder een overzicht met onderzoeksrapporten - van onder andere het Sociaal en Cultureel Planbureau - op het gebied van digitaal erfgoed in Nederland.

2016

Panteia, Henri Faun, Natasha Stroeker en Roxanne de Vreede in opdracht het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Raad voor Cultuur; Inventarisatie digitalisering cultuurproducerende instellingen (maart 2016)
rijksoverheid/documenten/rapporten/2016/03/17/inventarisatie-digitalisering-cultuurproducerende-instellingen/onderzoek-inventarisatie-digitalisering-cultuurproducerende-instellingen.PDF

Dit rapport inventariseert de huidige stand van zaken rond archivering en digitalisering van cultuurproducerende instellingen (rijksgesubsideerde instellingen voor podiumkunsten, presentatie-instellingen beeldende kunst, design, e-cultuur).
 


2015

Broek, Andries van den; Houwelingen, Pepijn van; Gisteren Vandaag. Erfgoedbelangstelling en erfgoedbeoefening. Sociaal en Cultureel Planbureau. (22 april 2015)
http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2015/Gisteren_vandaag

Erik Schrijvers, Anne-Greet Keizer & Godfried Engbersen (red.); Cultuur herwaarderen. (2015)
https://www.wrr.nl/publicaties/verkenningen/2015/03/05/cultuur-herwaarderen 

Marijke van den Esschert; In Samenspraak: Suggesties voor het gesprek tussen musea en gemeenten. Handreiking opgesteld in opdracht van het Landelijk Contact van Museumconsulenten en
in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Museumvereniging(2015)
https://vng.nl/files/vng/publicaties/2015/20151015_mv_samenspraak_def.pdf


2014

Heiden, Karin van der; Zandhuis, Ivo; Open toegang tot archiefcollectie Nederland. Verkenning en aanbevelingen Archief 2020. In opdracht van Innovatieprogramma Archief2020 (3 april 2014
).
http://www.archief2020.nl/downloads/open-toegang-tot-archiefcollectie-nederland

Stroeker, Natasha; De Vries, Nardo; Huysmans, Frank; Ondernemendheid in de culturele sector (PDF 703Kb). Panteia. (Zoetermeer, februari 2014)
http://www.ondernemerschap.nl/sys/cftags/assetnow/design/widgets/site/ctm_getFile.cfm?file=A201410.pdf&perId=3732

 


2012

Brandt, Roy; Dekker, Nicole; Haastrecht, Bas van; Kumanikin, Vikenti; Oosterwoud, Hilde; Veerman, Bas; Digitaliseren in museumland (PDF 2,5Mb), Culturele informatiewetenschap, Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam (Amsterdam, juni 2012).

2011

Duimel, Marjon; Haan, Jos de; Schols, Marion; Hoe cultureel is de digitale generatie? Het internetgebruik voor culturele doeleinden onder schoolgaande tieners. Sociaal Cultureel Planbureau (Den Haag, 4 maart 2011).
www.scp.nl/dsresource?objectid=27713&type=org

2010

Haan, Jos de; Huysmans, Frank; Alle kanalen staan open. De digitalisering van mediagebruik. Het culturele draagvlak deel 10 (Den Haag, 16 september 2010).
www.scp.nl/dsresource?objectid=26392&type=org

2009

Broek, Andries van den; Haan, Jos de; Huysmans, Frank; Cultuurbewonderaars en cultuurbeoefenaars. Trends in cultuurparticipatie en mediagebruik (Den Haag, 7 juni 2009).
www.scp.nl/dsresource?objectid=20312&type=org

2008

Haan, Jos de, Adolfsen, Anna: De virtuele cultuurbezoeker, Publieke belangstelling voor cultuurwebsites, Sociaal Cultureel Planbureau (Den Haag, 9 juli 2008).
www.scp.nl/dsresource?objectid=19697&type=org


Haan, J. de ;Mast, R.; Varekamp, M.;Janssen, S., Bezoek onze site, Over de digitalisering van het culturele aanbod; Sociaal en Cultureel Planbureau (Den Haag, december 2006).
www.scp.nl/dsresource?objectid=20750&type=org

2007

Bronnen van baten (pdf)
SEO-rapport naar de economische en sociale baten van grootschalige digitalisering, in opdracht van Consortium Digitalisering Erfgoed (augustus 2007)

Onderzoek Nederlands erfgoed digitaal voor het onderwijs
(pdf)
Berenschot-rapport naar de behoefte aan digitaal erfgoed in het onderwijs (augustus 2007)

2006

Wubs, H., Huysmans, F., Klik naar het verleden, een onderzoek naar gebruikers van digitaal erfgoed: hun profielen en zoekstrategieën; Sociaal en Cultureel Planbureau (Den Haag, 2006).
www.scp.nl/dsresource?objectid=20584&type=org

Monitor ICT-deskundigheidsbevordering in opdracht van DIVA (december 2005).
www.divakoepel.nl/files/Rapport_ICT-monitor_DEF.pdf

2005

M. Kas en F. Karelse (red.), Met vaste hand: Nationale onderzoeksagenda informatie- en Communicatie technologie (NOAG-ict) 2005-2008, IPN, ACI, NWO-EW, STW, (Den Haag, juli 2005).
http://www.cs.vu.nl/~eliens/cv/media/local/noag-i.pdf.
 

2004

Huysmans, F., Haan, J. de, Broek, A. van den, Achter de schermen, Een kwart eeuw lezen, luisteren, kijken en internetten, SCP (Den Haag, september 2004).
www.scp.nl/publicaties/boeken/9037701299.shtml

Breedveld, K., Van den Broek, A., De Haan, J., De Hart, J., Huysmans, F., Niggebrugge, D., In het zicht van de toekomst; Sociaal en Cultureel Rapport 2004, SCP (Den Haag, 2004).
www.scp.nl/dsresource?objectid=20869&type=org (kies hoofdstuk 5 en 12)

2003

Van Dijken, K., Stroeker, N., Naar een publieksgericht archiefbestel: kenmerken, doelbereik, consequenties; IOO BV (Zoetermeer, 2003).
www.divakoepel.nl/files/69053-v1-definitief_rapport_november.pdf

2002

IBM Business Consulting Services BV/PWC Consulting: ICT gebruik in musea, een internationale vergelijking (Almere, december 2002).
www.minocw.nl/documenten/cultuurict-doc-2003-ictgebrmusea20030331.pdf

Samenvatting ICT gebruik in musea:
www.minocw.nl/documenten/cultuurict-doc-2003-ictgebrmusea20030331sv.pdf

Velthausz, D., Bruinsma, E.: Inventarisatie Infrastructuur Digitaal Erfgoed, een onderzoek naar visies, belemmeringen en oplossingen, Telematica Instituut (oktober 2002).
www.minocw.nl/documenten/cultuurict-doc-2002-rapportide.pdf

De Haan, J, Huysmans, F.: E-Cultuur, een empirische verkenning, SCP (Den Haag, 2002).
www.scp.nl/boeken/9037700926.shtml

2001

Breedveld, K., Van den Broek, A., De Haan, J., De Hart, J., Huysmans, F., Niggebrugge, D., Trends in de tijd, een schets van recente ontwikkelingen in tijdsbesteding en tijdsordening, SCP (Den Haag, 2001).
www.scp.nl/boeken/9037700683.shtml


Laatst gewijzigd: 15-05-2017

Tags:
publicaties   onderzoek  
5 plus 1 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.