Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Overheidspublicaties

Bekijk hieronder een overzicht met publicaties van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Raad voor Cultuur, over beleid voor digitalisering van erfgoed en e-cultuur in Nederland.

2016

 

Culturele basisinfrastructuur door de Raad voor Cultuur (mei 2016)
http://bis2017-2020.cultuur.nl/

 

2015

Kabinetsreactie op onderzoeksrapport 'Extended Collective Licensing: panacee voor massadigitalisering?' door minister Bussemaker (OCW) (12 oktober 2015)
www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z18899&did=2015D38388

'Ruimte voor cultuur. Uitgangspunten cultuurbeleid 2017-2020' (juni 2015)
Uitgangspunten voor het cultuurbeleid voor de periode 2017-2020, opgesteld door minister Bussemaker (OCW).
www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015D21517&did=2015D21517

'Agenda Cultuur 2017-2020 (en verder)' (april 2015)
In deze 'Agenda Cultuur' adviseert de Raad voor Cultuur minister Bussemaker (OCW) over de hoofdlijnen van het cultuurbeleid. Niet alleen voor de beleidsperiode 2017 - 2020,  maar ook verder vooruit.

'Nationale Strategie Digitaal Erfgoed' (maart 2015)
Initiatief van het Netwerk Digitaal Erfgoed. De strategie biedt een perspectief op de ontwikkeling van een landelijke, sectoroverstijgende infrastructuur van voorzieningen voor digitaal erfgoed. Het bevat doelen, vertrekpunten en concrete werkprogramma’s voor een gezamenlijke aanpak.
www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/publicaties/2015/03/09/nationale-strategie-digitaal-erfgoed.html

 

2014

'De Cultuurverkenning. Ontwikkelingen en trends in het culturele leven in Nederland' (juni 2014)
De Raad voor Cultuur schetst  een beeld van cultureel Nederland en beschrijft daarin een aantal trends waarmee de cultuursector serieus rekening moet houden.
www.cultuur.nl/upload/documents/tinymce/De_Cultuurverkenning.pdf

2013

'Duurzaam duurt het langst. Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie bij de kerndepartementen' (december 2013)
Inspectierapport van de Erfgoedinspectie over de digitalisering en de duurzame digitale toegankelijkheid bij de kerndepartementen.
http://www.erfgoedinspectie.nl/uploads/publications/eindrapport_ddt_duurzaam_duurt_het_langst.pdf

'Kamerbrief over digitalisering en archivering informatiehuishuiding' (september 2013)
Brief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer over het Nationaal Archief en afspraken over de digitale informatiehuishouding met de minister voor Wonen en Rijksdienst.
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2013/09/09/kamerbrief-over-digitalisering-en-archivering-informatie-van-het-rijk/kamerbrief-over-digitalisering-en-archivering-informatie-van-het-rijk.pdf

'Museumbrief. Samen werken, samen sterker.' (10 juni 2013) 
Visie op en maatregelen voor het museale bestel van minister Bussemaker van OCW
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kunst-en-cultuur/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/06/10/museumbrief-samen-werken-samen-sterker.html
 

'Cultuur beweegt. De betekenis van cultuur in een veranderende samenleving.' (10 juni 2013)
Brief met de visie van minister Bussemaker van OCW op cultuur.
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kunst-en-cultuur/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/06/11/cultuur-beweegt-de-betekenis-van-cultuur-in-een-veranderende-samenleving.html


2012

'Cultuureducatie: leren, creëren en inspireren!' (juni 2012)
Aanbevelingen van de Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad om de kwaliteit van cultuureducatie te versterken.
http://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2012/cultuureducatie-leren-creeren-inspireren/volledig/item197

2011

De nieuwe archiefvisie: ' Archiveren in het digitale tijdperk' (30 juni 2011)
Archiefvisie van staatssecretaris Zijlstra van OCW
http://www.nationaalarchief.nl/archief2020/archiefvisie-2011

'Meer dan kwaliteit, een nieuwe visie op cultuurbeleid' (10 juni 2011)
Nieuwe visie op cultuurbeleid van staatssecretaris Zijlstra van OCW
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnota-s/2011/06/10/meer-dan-kwaliteit-een-nieuwe-visie-op-cultuurbeleid

2010

'Netwerken van betekenis. Netwerken in digitale cultuur en media' (30 maart 2010)
Advies e-cultuur van de Raad voor Cultuur
https://www.cultuur.nl/adviezen/media/netwerken-van-betekenis.-netwerken-in-digitale-cultuur-en-media/item2809

2008

'ICT-Agenda 2008-2011. De gebruiker centraal in de digitale dienstenmaatschappij'
Rapport EZ
www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2008/06/09/ict-agenda-2008-2011/8067667-bijlage.pdf

2007

'Kunst van leven, hoofdlijnen cultuurbeleid'
Beleidsbrief van minister Plasterk van OCW (2007)
www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2007/07/13/kunst-van-leven-hoofdlijnen-cultuurbeleid/kunst-van-leven.pdf

'Digitalisering brengt erfgoed dichterbij: Informatie over 'goed' digitaliseren van cultureel erfgoed'
Flyer van Ministerie van OCW

'Innoveren, Participeren!'
Advies van de Raad voor Cultuur (2007)
http://binoq.nl/lib/Documenten/bestuur%20en%20innovatie/innoveren_participeren.pdf

2003

'Meer dan de som' (november 2003)
Beleidsbrief Cultuur 2004-2007, Ministerie van OCW
www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2005/10/14/cultuurnota-2005-2008/brief2k-2003-doc-51730.pdf

'eCultuur: van i naar e. Advies over de digitalisering van cultuur en de implicaties van cultuurbeleid' (juni 2003)
Advies e-cultuur van de Raad voor Cultuur
www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2005/10/14/ecultuur-van-i-naar-e/cultuurict-doc-2003-eculttuuradvies.pdf

2002

Beleidsbrief Digitalisering Cultureel Erfgoed (pdf), Ministerie van OCW
(27 mei 2002)

1998

'Alles uit de kast' (1998)
Rapport Wetenschappelijke Technische Raad SURF, in opdracht van ministerie van OCW
www.surf.nl/binaries/content/assets/surf/nl/ouder/wtr-rapport-alles-uit-de-kast.pdf

OCW-voortgangrapportages aan de Europese Commissie

'Implementation of the commission recommendation on digitisation and online accessibility of cultural material and digital preservation'  - progress report 2013-2015 (by the Netherlands)'
ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-11/nl_progress_report_2013-2015_14577.pdf

'Implementation of the commission recommendation on digitisation and online accesibility of cultural material an digital preservation - progress report 2011-2013 (by the Netherlands)'
Progress report 2011-2013 (pdf)


'Implementation of the commission recommendation on digitisation and online accessibility of cultural material and digital preservation - report 2010 (by the Netherlands)'
Progress report 2008-2010 (pdf)

'Implementation of the commission recommendation on digitisation and online accessibility of cultural material and digital preservation - report 2008 (by the Netherlands)'
Progress report 2008 (pdf)


Laatst gewijzigd: 06-03-2017

1 plus 6 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.