Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Publicaties en artikelen van DEN

Bekijk hieronder een overzicht met publicaties en artikelen die (mede) door DEN zijn uitgegeven over digitalisering en digitale dienstverlening in de erfgoedsector.

Publicaties

2017

Erfgoed werkt voor uw gemeente (pdf), Kunsten '92, DEN e.a., advies over cultuur aan politieke partijen n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen 2018Enumerate / De Digitale Feiten 2016-2017 (pdf) DEN (september 2017)


Enumerate Core Survey 4 (pdf), DEN / Europeana (september 2017)Digitale erfgoedcollecties en de jacht op de gebruikscijfers: wat we weten van meten, Wietske van den Heuvel en Gerhard Jan Nauta, met medewerking van Maarten Brinkerink in: Boekman Extra #7: Erfgoedpraktijken, meerstemmig en digitaal
Overzicht fondsen & subsidieregelingen voor Digitaal Erfgoed 2017-2018
(pdf), DEN (mei 2017), elfde gewijzigde editie.


2016Europeana as online cultural information service DEN is partner van Europeana in het Europeana DSI project. In samenwerking met Europeana heeft DEN in 2016 een vergelijkend onderzoek gedaan naar online informatieservices met culturele inhoud.Overzicht Fondsen & Subsidieregelingen voor Digitaal Erfgoed 2016-2017 (pdf), DEN (juni 2016), elfde gewijzigde editie.

Onderzoeksrapport erfgoedinstellingen en CBO

Evaluatie samenwerking erfgoedinstellingen en CBO's (pdf), DEN (oktober 2016). Een inventarisatie naar de afspraken die worden gemaakt tussen Collectieve Beheersorganisaties (CBO's) en erfgoedinstellingen. Het doel van dit onderzoek is om een beter beeld te krijgen van de mate waarin erfgoedinstellingen (zoals musea en archieven) overeenkomsten hebben gesloten met CBO's ten behoeve van het online beschikbaar stellen van (een deel van) hun collecties.
Born digital cultural heritage is endangered heritage (pdf), Gaby Wijers en Hannah Bosma. Inhoudelijke redactie door Robèrt Gillesse (juli 2016).
Engelse vertaling van de eerder verschenen brochure Born digital cultureel erfgoed is bedreigd erfgoed (pdf).Een instrument met indicatoren om gegevens van erfgoedinstellingen te vergelijken (pdf) DEN (afstudeeronderzoek Bas Hellings), Den Haag, 2016. Het doel van dit onderzoek is erfgoedinstellingen een instrument te bieden waarmee zij inzicht krijgen in hun digitale collectie-activiteiten door middel van indicatoren die een vergelijking met andere instellingen mogelijk maken.


2015
'Succesfactoren voor Nederlands-Vlaamse samenwerking rond digitaal erfgoed (pdf), Aanbevelingen Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed'. Op basis van de Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten heeft de Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed succesfactoren bepaald voor Nederlands-Vlaamse samenwerking rond digitaal erfgoed en aanbevelingen geformuleerd aan het Comité van Ministers. In het rapport worden de succesfactoren benoemd en de aanbevelingen toegelicht.  Door: Patricia Alkhoven,Tjeerd de Boer, Kevin De Coninck, David Coppoolse, Margriet van Gorsel, Elisabeth d'Halleweyn, Elsbeth Kwant, Hans van der Linden, Marco de Niet, Bart De Nil, Daniel Pletinckx, Michel Vermote, Nico Verplancke, Rony Vissers, Pieter Vijn.Overzicht Fondsen & Subsidieregelingen voor Digitaal Erfgoed 2015 - 2016 (pdf), DEN (mei 2015), tiende gewijzigde editie.De Digitale Feiten - Trends in digitaal erfgoed sinds 2008, Gerhard Jan Nauta & Marco de Niet (maart 2015). Ook verkrijgbaar als boek met bijzondere vormgeving. ISBN 978-90-813615-0-7. Exemplaren van deze uitgave zijn te bestellen via communicatie[a]den.nl.
Born digital cultureel erfgoed is bedreigd erfgoed (pdf), Gaby Wijers en Hannah Bosma. Inhoudelijke redactie door Robèrt Gillesse (maart 2015).Samen wat kan, individueel wat moet (pdf), Marcel Ras, Marco de Niet en Joost van der Nat (maart 2015).  

 

2014Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed - Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten (pdf), Wilbert Helmus HA Cultureel Erfgoed Management (december 2014).ENUMERATE / De Digitale Feiten 2013-2014
(pdf), DEN (juli 2014).Verslag Onderzoek werking keurmerken (pdf), DEN (juni 2014). Uitgevoerd in het kader van het project Keurmerk Erfgoedsoftware.Verslag Marktverkenning (pdf), DEN (juni 2014). Uitgevoerd in het kader van het project Keurmerk Erfgoedsoftware.Overzicht Fondsen & Subsidieregelingen voor Digitaal Erfgoed 2014 - 2015 (pdf), DEN (mei 2014), negende gewijzigde editie.ENUMERATE: Conceptual Framework (pdf), Gerhard Jan Nauta & Marco de Niet (april 2014).


Nulmeting Archief 2020: Kwantitatieve schets van digitale duurzaamheid in de archiefsector (pdf), Margriet Noordman & Marco de Niet, m.m.v. Jeanine Tieleman, in opdracht van Archief 2020 (maart 2014). 

Eindrapport ENUMERATE: Survey Report on Digitisation in European Cultural Heritage Institutions 2014 (pdf), Natasha Stroeker en René Vogels (Panteia), met bijdrage van DEN (januari 2014).

2013
Eindrapportage Gebruikersonderzoek DEN 2013
(pdf, 1Mb), DEN (september 2013).Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid werkplan 2013 – 2018 (pdf, 1Mb), Janneke van Kersen, in opdracht van de Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid (CCDD), met bijdrage van DEN (september 2013).ENUMERATE / De Digitale Feiten 2011-2013; Resultaten van de Nederlandse inbreng in ENUMERATE (Core survey 2011/2012 & Thematic survey 2013, pdf) en de bijbehorende brondata (excelbestand), DEN (augustus/ oktober 2013).Overzicht Fondsen & Subsidieregelingen voor Digitaal Erfgoed 2013 - 2014 (pdf), DEN (mei 2013), achtste gewijzigde editie. Bekijk het actuele overzicht online via de Subsidiewijzer van DEN.

2012Voor de eeuwigheid? (pdf), Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid, eindredactie door DEN (juni 2012).Overzicht Fondsen & Subsidieregelingen voor Digitaal Erfgoed 2012 - 2013 (pdf), DEN (juni 2012), zevende gewijzigde editie. Bekijk het actuele overzicht online via de Subsidiewijzer van DEN.Born-digital kunstwerken in Nederland (pdf), Virtueel Platform in Samenwerking met DEN, Stichting Behoud Moderne Kunst (SBMK) en Nederlands Instituut voor Mediakunst (NIMK) (april 2012).Eindrapportage Gebruikersonderzoek website DEN
(pdf, 1Mb), DEN (januari 2012).
Eindrapportage Gebruikersonderzoek website DEN - inclusief bijlagen (pdf, 4MB), DEN (januari 2012).

Bijlagen:
Bijlage 1 Gebruikersonderzoek website DEN: Vragenlijst enquête (pdf, 64KB)
Bijlage 2 Gebruikersonderzoek website DEN: Observaties (pdf, 65KB).
Bijlage 3 Gebruikersonderzoek website DEN: Resultaten enquête (pdf, 0,4Mb).
Bijlage 4 Gebruikersonderzoek website DEN: Rapportage webstatistieken (pdf, 2,7MB).
Bijlage 5 Gebruikersonderzoek website DEN: Resultaten observaties (pdf, 92KB).

2011Overzicht Fondsen & Subsidieregelingen voor Digitaal Erfgoed 2011 - 2012
 (pdf), DEN (juli 2011), zesde gewijzigde editie.

2010

Overzicht Fondsen & Subsidieregelingen voor Digitaal Erfgoed 2010

Overzicht Fondsen & Subsidieregelingen voor Digitaal Erfgoed 2010
 (pdf), DEN (april 2010), vijfde gewijzigde editie. Bekijk het actuele overzicht online via de Subsidiewijzer van DEN.

Bekijk publicatie

Musea in transitie. Rollen van betekenis
(pdf). Marja van der Putten, Natasja Wehman, Marco de Niet, e.a. Erfgoed Nederland (Amsterdam, maart 2010).

Born-digital erfgoedmaterialen bij een selectie van Nederlandse erfgoedinstellingen: een verkennend onderzoek (pdf), Maurits van der Graaf (Pleiade), in opdracht van DEN (1 februari 2010).
English version of the report Born-digital heritage materials at selected Dutch heritage institutions (pdf), (augustus 2010). 

2009Business Model Innovatie Cultureel Erfgoed
(pdf), Kennisland en DEN (december 2009).
English version of the publicationBusiness Model Innovation Cultural Heritage (pdf).

Vroeger is van ons (pdf), Yola de Lusenet, in opdracht van DEN, Taskforce Archieven, Erfgoed Nederland en het Geheugen van Nederland (november 2009).

Webstatistieken: achtergronden, mogelijkheden en valkuilen (pdf), Henk Voorbij (Koninklijke Bibliotheek/Universiteit van Amsterdam) en Bauke Freiburg (Video Dock), in opdracht van DEN (31 augustus 2009).
English version of the report web statistics of heritage institutions (pdf), (2009).

Strategienota Nationale Verkenning Digitale Duurzaamheid

Het gebruik van webstatistieken in erfgoedinstellingen
(pdf), door Henk Voorbij (Koninklijke Bibliotheek/Universiteit van Amsterdam), in opdracht van DEN (15 juli 2009).

Strategienota Nationale Verkenning Digitale Duurzaamheid (pdf), Nationale Coalitie voor Digitale Duurzaamheid (Den Haag, juli 2009).
Nationale Verkenning Digitale Duurzaamheid - Inputnotitie sector cultuur/erfgoed (pdf), Nationale Coalitie voor Digitale Duurzaamheid (Den Haag, juli 2009).

Overzicht Fondsen & Subsidieregelingen voor Digitaal Erfgoed 2009

Overzicht Fondsen & Subsidieregelingen voor Digitaal Erfgoed 2009
(pdf), DEN (mei 2009), vierde gewijzigde editie.

Onderzoeksrapport 'De Digitale Feiten'

Onderzoeksrapport De Digitale Feiten
(pdf), DEN (Den Haag, januari 2009).

Bijlage bij 'De Digitale Feiten'

Bijlage bij De Digitale Feiten(pdf), IOO b.v. in opdracht van DEN (Zoetermeer, januari 2009).


2008

Wegwijzer collecties op internet

Wegwijzer collecties op internet (pdf), Stichting Landelijk Contact van Museumconsulenten i.s.m. DEN (december 2008).

ABC-DE woordenboek voor het digitaal erfgoed

ABC-DE, Woordenboek voor het Digitaal Erfgoed (pdf), DEN (Den Haag, december 2008).
Online doorzoekbare versie (deze versie staat open voor aanvullingen).

Overzicht Fondsen & Subsidieregelingen voor Digitaal Erfgoed 2008

DEN, FOBID/VOB, Erfgoed Nederland, de Museumvereniging en Taskforce Digitale Toegankelijkheid Archieven Overzicht Fondsen & Subsidieregelingen voor Digitaal Erfgoed 2008 (pdf), verschenen ter gelegenheid van het symposium 'Subsidies voor Digitaal Erfgoed', (mei 2008), derde gewijzigde editie.Onderzoeksrapport ICT-gebruik in musea - met bijlage
(pdf, 454kb, Reekx Advies i.s.m. Triarii in opdracht van de Museumvereniging en DEN (Groningen/Almere, april 2008).
Onderzoeksrapport - zonder bijlage (pdf, 232 kb)

Eindrapportage DE BASIS-Vindbaarheid (pdf), DEN (maart 2008).

2007

Advies Berenschot over de Infrastructuur Digitale Collectie Nederland(pdf), (20 juni 2007).

Onderzoeksrapport Quality assurance in digitisation of Cultural Heritage in Europe (Kwaliteitszorg digitalisering in Europa) (pdf, volledig rapport) HEC in opdracht van DEN  (najaar 2007).

Onderzoeksrapport Quality assurance in digitisation of Cultural Heritage in Europe (Kwaliteitszorg digitalisering in Europa) (pdf, managementssamenvatting) HEC in opdracht van DEN (najaar 2007).

2006

Scorekaart voor toekomstvaste ontwikkeling van erfgoedwebsites 'Always under construction' (pdf) DEN (maart 2006).

Klik naar het verleden, een onderzoek naar gebruikers van digitaal erfgoed: hun profielen en zoekstrategieën. H. Wubs, F. Huysmans, Sociaal en Cultureel Planbureau in samenwerking met DEN, Den Haag 2006.

2005

Rapport ‘Verleden, heden en toekomst van het Digitale Erfgoed Nederland - Scorekaart voor toekomstvaste ontwikkeling van websites' (pdf); TNO: Hans Kardol, Nicole de Koning en Joleen van Loon, in opdracht van DEN, Den Haag, december 2005.

Digitale samenwerking, een handleiding voor erfgoedinstellingen; NCM/SNA/DEN/DIVA/NMV, redactie DIVA/DEN (mei 2005).

Rapport Omwille van de kwaliteit van het digitale erfgoed (pdf); IVA/ETIN: Ad de Wolf en Bas Doets, Tilburg, maart 2005.

2004

Cultureel erfgoed digitaal; Leidraad bij projecten

Cultureel Erfgoed Digitaal. Leidraad bij projecten (pdf; webversie van de publicatie). DEN en Mondriaan Stichting, Den Haag, Amsterdam 2004.


Artikelen

2014 


2013


2012


2011


2010


2009


2008


2007


2005

  


Publicaties over DEN als organisatie

Corporate brochure Bouw mee met Digitaal Erfgoed Nederland (pdf); DEN (september 2006).
 


DEN Jaarverslagen

www.den.nl/pagina/320/
 


DEN Meerjarenbeleidsplan

www.den.nl/pagina/320/
 


Laatst gewijzigd: 25-01-2018

Tags:
publicaties  
6 plus 3 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.