Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Workshops Digitaal Erfgoedconferentie 2007


Workshop 1: Virtueel Platformworkshop onder leiding van Peter Mechant (Universiteit van Gent)

Titel: Erfgoed 2.0
De door Virtueel Platform georganiseerde workshop gaat bij onze zuiderburen te raden voor expertise over de waarde van web 2.0 voor de erfgoedsector. Tijdens deze workshop werd er onder leiding van Peter Mechant (Universiteit van Gent) op basis van een aantal Belgische best-practices en inzichten rondom het thema 'erfgoed 2.0' gewerkt aan concrete casestudies.

Deze casestudies kregen vorm in een ontwerpopdracht waarbij web 2.0 gebruikt werd, als een tool om erfgoedinformatie te ontsluiten. Op basis van de informatie en praktische kennis in deze workshop kunnen de deelnemers deze direct  toepassen op de eigen organisatie.
De deelnemers konden ter voorbereiding de informatie op www.virtueelplatform.nl/erfgoed2.0 doorlezen, vooral over de betekenis en functionaliteit van web 2.0. Verder waser meer informatie te vinden over erfgoed 2.0 en verschillende projecten/initiatieven hieromtrent.

Een voorbeeld van de best practices was Archie: een contextgevoelige applicatie die de bezoeker stimuleert om een zo rijk mogelijke ervaring te hebben van het erfgoedmateriaal. www2.edm.uhasselt.be/archie/. Daarnaast is Erf-Goed.be een website die op ware web2.0 wijze een mash-up maakt van verschillende online services, waardoor het voor de gebruiker mogelijk wordt om gemakkelijk en overzichtelijk informatie te vinden en eigen content te delen. Deze website heeft de VGI Innovatieprijs 2007 gewonnen: www.erf-goed.be/

Over Virtueel Platform
Virtueel Platform is de ondersteunende instelling voor e-cultuur, vanuit deze functie verzamelt en deelt zij kennis rondom de verschillende facetten van nieuwe media en digitale cultuur.

Uitgebreid verslag
Een uitgebreid verslag met foto's van de workshop Erfgoed 2.0 is te vinden op de website van Virtueel Platform: www.virtueelplatform.nl/article-8206-nl.html

Workshop 2: Sanne Kistemaker (Muzus)

Titel: Vis-a-vis; de gebruiker & de ontwerper
In de workshop maken we een onderscheid tussen een ‘ontwerpers-groep’ en een ‘gebruikers-groep’. Zo zullen de deelnemers merken wat de waarde is van de wisselwerking tussen deze twee groepen en hoe belangrijk het is om contact met elkaar te hebben; voor zowel de gebruiker als de ontwerper. Op deze manier kunnen adequate digitale producten bedacht worden, die gebruiksvriendelijk en innovatief zijn.

CV
Sanne Kistemaker is interaction designer en heeft het bureau Muzus opgericht. Zij is cum laude afgestudeerd aan de TU Delft in de studierichting Design for Interaction. Bij Muzus staat de gebruiker centraal in het ontwerpproces. Zie www.muzus.nl

Workshop 3: Steven Leman (Panoptic)Titel: Strategische ICT-planning voor erfgoedinstellingen
Workshop waarin bediscussieerd wordt hoe ICT optimaal kan worden afgestemd op het globale beleid van een erfgoedinstelling. Hoe komen we tot strategische keuzes? Hoe integreer je ICT optimaal in de werking van je organisatie? Wat komt er beleidsmatig, organisatorisch en praktisch bij kijken om op een efficiënte wijze digitale diensten te verlenen?

CV
Steven Leman (1968) studeerde kunstwetenschappen en informatica. Hij is analist en project manager bij Panoptic, een Belgische content management integrator. Daarvoor was hij twaalf jaar actief in de erfgoedsector als ICT consulent. Hij werkte onder andere voor Culturele Biografie Vlaanderen, het Vlaamse steunpunt voor musea, archiefinstellingen en erfgoedcellen. Zijn taak bestond erin instellingen te adviseren over het gebruik van nieuwe technologieën voor de erfgoedsector.

Workshop 4: Titia van der Werf (IISG) & Josje Everse (Gemeentearchief Rotterdam)Titel: Duurzaamheid vanaf het begin
De strategie die gehanteerd kan worden om digitale data langdurig toegankelijk te houden, wordt voor een belangrijk deel bepaald door de wijze van vervaardiging van die digitale data. Wat dient vanaf het begin gedocumenteerd te worden? Kun je de keuze voor een bepaald format voor digitale bestanden van tevoren afspreken? Hoe veel of hoe weinig kun je of moet van tevoren vastleggen?
Dat is één kant van duurzaamheid. Een andere kant wordt gevormd door de organisatie. Hoe organiseer je het binnenhalen, ontsluiten, beheren en beschikbaar stellen van de digitale data? Komt er een aparte afdeling digitale collecties of worden de bestaande afdelingen vanaf het begin betrokken bij de nieuwe ontwikkelingen? Zijn er verschillende managementvisies hierop?CV's
Josje Everse (1957) is werkzaam geweest als archiefinspecteur bij het vm Rijksarchief in Noord-Holland, en het Gemeentearchief van Delft en als hoofd Baliediensten bij het Gemeentearchief Rotterdam. Sinds november 2007 is ze projectleider e-depot, ook bij het Gemeentearchief Rotterdam. Titia van der Werf (1957) is sinds september 2006 adjunct-directeur Verzamelingen bij het IISG. Daarvoor was zij als projectleider bij de KB nauw betrokken bij de ontwikkeling van het e-Depot (tot 2002) en daarna als hoofd Bibliotheek & ICT bij het Afrika-Studiecentrum in Leiden, was zij actief betrokken bij dienstenprojecten in DARE verband (Connecting-Africa). Het IISG is sinds 2005 gestart met de bouw van een trusted digital repository, op basis van het OAIS-model.

Workshop 5: Henk van Ess (Voelspriet.nl) Eerlijk scoren in Google

Workshop waarin erfgoedinstellingen meer te weten kunnen komen over de wijze waarop hun informatiediensten via Google vindbaar zijn. Je hebt een fantastische organisatie maar in de top tien van Google kom je niet voor. Geld voor Google AdWords lijkt in een bodemloze put te verdwijnen. Door trucs die op de grens van het toelaatbare zitten is hier tijdelijk wat aan te doen, maar Google zal dit razendsnel onmogelijk maken.

Doel:
Tijdens deze training leer je volgens de richtlijnen van Google te denken en te werken om daarmee ook op langere termijn beter te scoren.

Inhoud:
  • Hoe zoekt en vindt Google?
  • De impact van de Long Tail Theorie: welke factoren zijn van belang voor een betere positie?
  • Hoe kan ik met kleine aanpassingen teksten geschikter maken voor Google en andere zoekmachines?
  • Concurrentie analyse
  • Valkuilen
Een aantal websites van de deelnemers wordt ter plekke besproken en ontvangt adviezen voor verbeteringen.

Henk van Ess, maker van Voelspriet.nl en Searchbistro.com, is actief als onderzoeksjournalist en internet trainer/consultant in Nederland, België, Duitsland, Groot Brittannië en Canada. Van Ess is bestuurslid van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten en actief met (het openbaar maken) van digitale bronnen, onderzoek naar internet research en scholing. Van Ess trainde meer dan duizend journalisten en informatieprofessionals in het praktisch gebruik van internet. Ook is hij actief voor bedrijven die aan kennismanagement doen, zoals bijvoorbeeld de denktank van Philips. Hij doceert internet research en digitale journalistiek aan de Universiteit van Amsterdam en de Erasmusuniversiteit in Rotterdam. Incidenteel werkt hij voor het Centrum voor Communicatie en Journalistiek in Utrecht, de Media Academie in Hilversum, de Katholieke Hogeschool in Mechelen (België) en de Akademie fur Publizistik in Hamburg. Hij trainde in november 2007 ruim 200 Russische en Oosteuropese journalisten in Budapest en was hetzelfde jaar te gast als spreker op de Worldconference for Investigative Journalism in Toronto.


Workshop 6: Stijn Nieuwendijk (Valsplat)Titel: Leer van je Gebruikers!
Wat kunnen erfgoedinstellingen doen om betere online interfaces aan te bieden? Hoe pak je de evaluatie van de gebruiksvriendelijkheid van een website aan? En wat doe je daar vervolgens mee?

CV
Stijn Nieuwendijk is senior usability specialist bij valsplat usability onderzoek. Hij houd zich bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van gebruikersonderzoek van allerhande interfaces, zoals websites en mobiele toepassingen. Hierbij richt hij zich vooral op psychologie en gedrag van de eindgebruikers. Op basis van dergelijk onderzoek geeft hij advies aan ontwerpbureaus, bedrijven, overheden en culturele instellingen. Opdrachtgevers zijn o.a. Surfnet, Anne Frank Stichting, Belastingdienst, Rijksmuseum, KLM, Funda en Bol.com. Zijn belangrijkste doel is met usability onderzoek bij te dragen aan gebruiksvriendelijke, makkelijke en succesvolle toepassingen.

Workshop 7: EugèneLoos(UniversiteitUtrecht)

Veel innovatieve activiteiten van de erfgoedinstellingen krijgen de vorm van een project. Waarop moet je letten bij de uitvoering van een innovatief project? Wat zijn gunstige voorwaarden voor het slagen van zo'n project, en welke factoren spelen een rol bij het mislukken van projecten? 

Titel: Innovatie aan het werk: op zoek naar succes- en faalfactoren
In deze interactieve workshop gaan we op zoek naar factoren die innovatie in organisaties bevorderen en belemmeren. Daarbij komen de volgende punten komen aan bod:

1. Innovatie in de publieke en de private sector: een wereld van verschil? Discussie tussen de deelnemers over de vraag in hoeverre innovatieprocessen in de publieke sector daadwerkelijk verschillen van die in de private sector.
2. Checklist succes- en faalfactoren voor innovatie in de publieke sector In literatuur over factoren die bepalend zijn voor het succes van een innovatie in de publieke sector wordt vaak de klimaat-metafoor gebruikt.

Het is natuurlijk de bedoeling dat klimaat te beïnvloeden. Het gaat er om een innovatieve omgeving te creëren. Innovatief handelen wordt bepaald door krachten die binnen en buiten de organisatie liggen, en door structuren en processen:

  INTERN EXTERN
STRUCTUREN I II
PROCESSEN III IV

De deelnemers zal worden gevraagd aan de hand van ervaringen met innovatie in hun eigen organisatie factoren in bovengenoemde kwadranten te benoemen.

3. Een eerste stap op weg naar een innovatieve organisatie De workshop wordt afgerond met een creatieve brainstorm. Met behulp van de factoren uit de kwadranten helpen deelnemers elkaar om een eerste actie te bedenken waarmee ze een innotatief project in hun eigen organisatie op gang kunnen brengen. Ten slotte krijgt iedere deelnemer het boek Innovatie aan het werk. Onderzoek op locatie naar succes- en faalfactoren van innovatieprojecten bij Nederlandse gemeenten vanuit een multi-actor perspectief  van Eugène Loos.

CV
Dr. Eugène Loos is als universitair hoofddocent verbonden aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Hij doet onderzoek naar het alledaags gebruik van innovatieve digitale media. Hij heeft (inter)nationaal meerdere boeken en artikelen over dit onderwerp gepubliceerd. De komende jaren ligt de focus op toegankelijke digitale dienstverlening voor ouderen.
-----------------------------------------------------------


Laatst gewijzigd: 05-11-2012

2 plus 2 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.