Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Debatten Digitaal Erfgoedconferentie 2007


Debat 1: Nationale infrastructuur

In Nederland wordt gebouwd aan een nationale infrastructuur voor digitaal erfgoed op basis van zelfregulering. Is zelfregulering wel de beste methode om tot een gemeenschappelijke infrastructuur te komen? In hoeverre conflicteren de eigenbelangen van de instellingen bijvoorbeeld met een gemeenschappelijke profilering van erfgoed? Wat zijn de kansen en bedreigingen voor een instelling bij deelname aan lokale, regionale, nationale of internationale digitale netwerken?

Voorzitter:
Ronald Wiemer (RACM)

Sprekers:

Debat 2: Kan de computer het alleen?

Computersystemen als het semantisch web en data mining-technieken komen pas tot hun recht wanneer grote hoeveelheden data automatisch geanalyseerd kunnen worden. Maar leidt dit wel tot resultaten waar je als professional gelukkig mee bent of waar je als gebruiker mee uit de voeten kunt?

Voorzitter:
René van Horik (DANS)

Sprekers:

Debat 3: Toegankelijkheid voor iedereen?

Hoe ver gaat de individuele verantwoordelijkheid van de instellingen om een zo breed mogelijke gebruikersgroep (ook visueel gehandicapten of ouderen) te bedienen? Is het voldoende te vertrouwen op algemene ontwikkelingen in software of moeten de instellingen verplicht worden strenge richtlijnen voor toegankelijkheid te volgen?

Voorzitter:
Raph de Rooij. Raph de Rooij houdt zich bezig met het onderwerp webtoegankelijkheid bij de overheid. Sinds 2001 is hij betrokken geweest bij toegankelijkheidsprojecten als Drempels Weg en het Waarmerk drempelvrij.nl. Toegankelijkheid staat echter niet op zichzelf, maar is net als duurzaamheid een kwaliteitsaspect. Die opvatting vormt de basis van de Webrichtlijnen, een de projecten in het kader van het kabinetsplan 'Andere Overheid' waaraan Raph sinds 2004 heeft meegewerkt.
Het kwaliteitsmodel Webrichtlijnen vormde vorig jaar de basis voor een ministerraadsbesluit over de kwaliteit van rijksoverheidswebsites en geldt sinds begin dit jaar als een officiële overheidsnorm.

Sprekers:
-----------------------------------------------------------


Laatst gewijzigd: 05-11-2012

5 plus 7 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.