Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Themabeschrijvingen Digitaal Erfgoedconferentie 2007


Dag 1: 12 december 2007

Plenair

Keynote 1: Jim Michalko (OCLC/RLG)
"MASS DIGITIZATION AND CULTURAL HERITAGE: THE IMPERATIVE AND THE OPPORTUNITY"

Parallelsessies ochtend

Na het plenaire gedeelte kunnen de deelnemers kiezen uit drie parallelsessies in de ochtend en drie parallelsessies in de middag.

S1: Zoek jezelf!
Wat zijn de gevolgen van maatschappelijke trends voor de wijze waarop een erfgoedinstelling haar kerntaken vormgeeft? Hoe kunnen informatisering en digitalisering worden ingebed in het beleid van de organisatie? Hoe belangrijk is een eigen identiteit van de erfgoedinstellingen in een genetwerkte samenleving?

S2: Zoek de gebruiker!
Digitaal erfgoed heeft de potentie een veel breder publiek te bereiken dan fysiek beheerde erfgoedcollecties binnen erfgoedinstellingen. Maar wie zijn de gebruikers van digitaal erfgoed eigenlijk? En wat is ervoor nodig om de digitale collectie en dienstverlening aan te laten sluiten bij de behoefte van het publiek?

S3: Zoek innovatie!
Enkele korte presentaties van inspirerende Nederlandse erfgoedprojecten waarin op innovatieve wijze gezocht wordt naar mogelijkheden om diensten te bouwen rondom digitaal erfgoed.

Parallelsessies middag

S4: Zoek interactie!
Cultureel erfgoed is geen statische verzameling in de magazijnen van erfgoedinstellingen, beheerd door een selecte groep specialisten, het is een dynamisch concept waar kennis van geschiedenis en cultuur zich mengen met individuele interpretatie, beleving en amusement. Maar wat komt er bij kijken om dit toe te passen?

S5: Zoek de jeugd!
Voor jongeren zijn mobiele media een verlengstuk van zichzelf geworden. Hoe kunnen deze media worden ingezet om jongeren te betrekken bij cultureel erfgoed? Welke mogelijkheden bieden ze, maar ook: hoe voorkom je dat je gaat investeren in een kortstondige hype?

S6: Search all!
Erfgoedinstellingen maken al vele jaren gebruik van databases of andere informatiesystemen. Vaak beheert één instelling meerdere databases naast elkaar. Hoe kunnen de instellingen hun lokale infrastructuur zo organiseren, dat ze eenvoudig aansluiting vinden op een bredere infrastructuur buiten de eigen organisatie?

Afsluiting dag 1
De eerste congresdag wordt plenair afgesloten met een samenvatting, een film en een discussie.

Dag 2: 13 december 2007

Plenair

Keynote 2: Nick Poole (Museum Documentation Association)
"WHAT AUDIENCE? THE DEATH OF MASS-DIGITISATION AND THE RISE OF THE MARKET ECONOMY"

Debatten & sessie

In de ochtend van de tweede dag, na het plenaire gedeelte, kunnen de deelnemers kiezen tussen drie debatten of een sessie met presentaties van innovatieve projecten. In de debatten komen twee sprekers hun visie verdedigen. De discussie, waar het ook het publiek aan kan deelnemen, wordt geleid door een deskundige debatvoorzitter.

Debat 1: Nationale infrastructuur
In Nederland wordt gebouwd aan een nationale infrastructuur voor digitaal erfgoed op basis van zelfregulering. Is zelfregulering wel de beste methode om tot een gemeenschappelijke infrastructuur te komen? In hoeverre conflicteren de eigenbelangen van de instellingen bijvoorbeeld met een gemeenschappelijke profilering van erfgoed? Wat zijn de kansen en bedreigingen voor een instelling bij deelname aan lokale, regionale, nationale of internationale digitale netwerken?

Debat 2: De computer kan het alleen
Computersystemen als het semantisch web en data mining-technieken komen pas tot hun recht wanneer grote hoeveelheden data automatisch geanalyseerd kunnen worden. Maar leidt dit wel tot resultaten waar je als professional gelukkig mee bent of waar je als gebruiker mee uit de voeten kunt?

Debat 3: Toegankelijkheid voor iedereen?
Hoe ver gaat de individuele verantwoordelijkheid van de instellingen om een zo breed mogelijke gebruikersgroep (ook visueel gehandicapten of ouderen) te bedienen? Is het voldoende te vertrouwen op algemene ontwikkelingen in software of moeten de instellingen verplicht worden strenge richtlijnen voor toegankelijkheid te volgen?

Sessie 7: Zoek innovatie: Projectpresentaties 2
Enkele korte presentaties van inspirerende Nederlandse erfgoedprojecten waarin op innovatieve wijze gezocht wordt naar mogelijkheden om diensten te bouwen rondom digitaal erfgoed. De gepresenteerde projecten zijn andere projecten dan op dag 1 in sessie 3.

Workshops

De deelnemers kunnen kiezen uit zeven workshops. De gezelschappen in de workshops zijn iets kleiner dan in de parallelsessies en er kan inhoudelijk dieper ingegaan worden op het onderwerp.

W1: Erfgoed 2.0 door Virtueel Platform
De door Virtueel Platform georganiseerde workshop gaat bij onze zuiderburen te raden voor expertise over de waarde van web 2.0 voor de erfgoedsector. Tijdens deze workshop wordt er onder leiding van Peter Mechant (Universiteit van Gent) op basis van een aantal Belgische best-practices en inzichten rondom het thema 'erfgoed 2.0' gewerkt aan concrete casestudies.
Deze casestudies krijgen vorm in een ontwerpopdracht waarbij web 2.0 gebruikt zal worden als een tool om erfgoedinformatie te ontsluiten. Op basis van de informatie en praktische kennis in deze workshop zullen de deelnemers deze direct kunnen toepassen op de eigen organisatie.

W2: Vis-a-vis; de gebruiker & de ontwerper
In de workshop zullen we een onderscheid maken tussen een ‘ontwerpers-groep’ en een ‘gebruikers-groep’. Zo zullen de deelnemers merken wat de waarde is van de wisselwerking tussen deze twee groepen en hoe belangrijk het is om contact met elkaar te hebben; voor zowel de gebruiker als de ontwerper. Op deze manier kunnen adequate digitale producten bedacht worden, die gebruiksvriendelijk en innovatief zijn.

W3: Strategische ICT-planning voor erfgoedinstellingen
Workshop waarin bediscussieerd wordt hoe ICT optimaal kan worden afgestemd op het globale beleid van een erfgoedinstelling. Hoe komen we tot strategische keuzes? Hoe integreer je ICT optimaal in de werking van je organisatie? Wat komt er beleidsmatig, organisatorisch en praktisch bij kijken om op een efficiënte wijze digitale diensten te verlenen?

W4: Duurzaamheid vanaf het begin
De strategie die gehanteerd kan worden om digitale data langdurig toegankelijk te houden, wordt voor een belangrijk deel bepaald door de wijze van vervaardiging van die digitale data. Wat dient vanaf het begin gedocumenteerd te worden? Kun je de keuze voor een bepaald format voor digitale bestanden van tevoren afspreken? Hoe veel of hoe weinig kun je of moet van tevoren vastleggen?

W5: Eerlijk scoren in Google
Workshop waarin erfgoedinstellingen meer te weten kunnen komen over de wijze waarop hun informatiediensten via Google vindbaar zijn.

W6: Usability
Wat kunnen erfgoedinstellingen doen om betere online interfaces aan te bieden? Hoe pak je de evaluatie van de gebruiksvriendelijkheid van een website aan? En wat doe je daar vervolgens mee?

W7: Succes- en faalfactoren van innovatieprojecten
Veel innovatieve activiteiten van de erfgoedinstellingen krijgen de vorm van een project. Waarop moet je letten bij de uitvoering van een innovatief project? Wat zijn gunstige voorwaarden voor het slagen van een project, en welke factoren spelen een rol bij het mislukken van projecten?

Plenaire afsluiting
met wrap-up  


Laatst gewijzigd: 31-10-2012

9 plus 6 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.