Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Verslag dag 2 Digitaal Erfgoedconferentie 2006


Dag 2 (13 december) van DE conferentie 2006.
Met dank aan Erik Walsmit, Zuiderzeemuseum
.

Keynote "Onderzoek naar de digitalisering van cultuur"
Prof. Dr. Jos de Haan (Erasmusuniversiteit)

In zijn lezing behandelt Jos de Haan het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau 'Bezoek onze site : Over de digitalisering van het culturele aanbod'.
De doelstellingen van het onderzoek waren:


In het rapport komen sectoroverschrijdende vraagstukken aan de orde zoals de digitalisering zelf, maar ook de redenen om tot digitaliseren over te gaan en de problemen die zich daarbij voor kunnen doen. Verder komen onderwerpen als standaardisering, digitale duurzaamheid, Born Digital objecten en auteursrechten aan de orde. Hierna worden de digitaliseringsvraagstukken bij respectievelijk de kunsten, het erfgoed, de bibliotheken, de publieke omroep en de educatie onder de loep genomen. Tot slot wordt er aandacht besteed aan internationale participatie en aan het bezoekend digitale publiek. In de conclusie wordt vastgesteld dat er een ambitie moet zijn om te komen tot een Digitale Collectie Nederland, dat er afstemming moet komen tussen de verschillende sectoren en bestuurslagen en dat de instellingen ict-beleidsplannen gaan samenstellen.

Debat: De rol van de organisatie in de kenniswereld
Sprekers: Karel Dibbits (UvA) en Marcel Duijghuizen (RHC Eindhoven)
Voorzitter: Kurt de Belder (Universiteit van Leiden)

delen of concurreren: digitalisering als splijtzwam tussen erfgoedsector en de geschiedwetenschap", Karel Dibbits (universiteit van Amsterdam).
Archieven: toeleggen op educatie en toerisme en minder op historisch onderzoek; de digitale omgeving is niet ontworpen voor historici

Vervreemding: veranderende woordenschat
Het rapport "Archieven in de etalage" (2000) is een rapport over de veranderingen die optreden bij archieven. Nieuwe doelgroepen veranderen de werkwijzen en vergroten de afstand tussen het archief en traditionele historici.

Kennis delen of concurreren:
Binnen instellingen
Reactie:
Er zijn toch in de laatste 30 jaar wel degelijk uinforme systemen en standaarden ontwikkeld, zeker bij bibliotheken Reactie:Archieven hebben collecties die pas van belang worden nadat historici er context aan hebben toegevoegd. Daarom is bij archieven moeilijk te spreken van erfgoed.

Reactie:
Het is een illusie dat de historische wetenschap al het archiefmateriaal zal bestuderen. Dus gewoon maar beginnen met digitaliseren. (Paul Doorenbosch, KB)

Workshop 3: "ICT from the perspective of creative worksflows; Is uw ICT op orde?"
Howard Goldstein (Center for Digital Imaging)

De workshop van Howard Goldstein ging voornamelijk over het gebruik van een Digital Asset Management (DAM) bij erfgoedinstellingen voor het beheren van hun digitale beeldbestanden door de gehele organisatie heen. Howard Goldstein is het afgelopen jaar verbonden geweest aan het Rijksmuseum voor het opzetten van een DAM-systeem. Marketing en communicatie gaan gepaard met het gebruik van veel beeldmateriaal. Het vervelende is dat de meeste organisaties geen goed systeem hebben om multimediamateriaal op te slaan en te beheren. Dit resulteert in een grote kostenpost. Zoeken naar bijvoorbeeld plaatjes kost immers tijd en dus geld. Bij de grote mediabedrijven is al bekend dat hiervoor speciale software te koop is: dam-systemen. Dam is een opslagplaats van ongestructureerde content zoals beeldmateriaal, documenten, video, audio en soms ook gestructureerde data. Het is dus een plek waar onder andere foto's worden opgeslagen voor hergebruik. Bij een dergelijk pakket hoort meestal een aantal middelen om het opgeslagen materiaal te bewerken. Dit betekent dat er ook een laag van beschrijvende metadata beschikbaar is, op basis waarvan het materiaal kan worden teruggevonden. Dam is ook nog eens verweven met digital rights management (drm). Dit is een set aan regels die bepaalt hoe de dam content wordt gedistribueerd. Voor kleinere organisaties is het gemakkelijker om digitale beelden te ontsluiten via het inventarisnummer eventueel gecombineerd met coderingen. DAM is geen fysieke opslag van beeldbestanden. De opslag van de afbeeldingen vindt meestal plaats op aparte harddisks.

Presentatie rapport "Bezoek onze site: over de digitalisering van het culturele aanbod" en aanbieding eerste exemplaar
Er was behoefte bij de beleidsmakers om een integraal overzicht te krijgen van het digitale aanbod.
Presentatie onderzoeksrapport "Bezoek onze site: over de digitalisering van het culturele aanbod" door Jos de Haan. Het eerste exemplaar werd door Jos de Haan aangeboden aan mevrouw Judith van Kranendonk (OCW).

Afsluiting
De Digitaal Erfgoedconferentie werd afgesloten met een terugblik van de tweede dag door Jantje Steenhuis van het Gemeentearchief te Rotterdam. Jos Taekema deelde mee dat de vierde Digitaal Erfgoedconferentie gehouden zal worden op 12 en 13 december 2007, wederom in de Doelen te Rotterdam.
-----------------------------------------------------------


Laatst gewijzigd: 05-11-2012

1 plus 2 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.