Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Programmalijnen Digitaal Erfgoedconferentie 2006


Het hoofdthema van de Digitaal Erfgoedconferentie 2006 luidt: Erfgoed interactief. De keynotesprekers zullen dit thema vanuit verschillende invalshoeken belichten.

Parallelsessies

S1. Erfgoed Interactief
Web 2.0 kenmerkt zich door interactiviteit. Wie maar wil kan bijdragen aan gemeenschappelijke online kennis. Welke mogelijkheden zijn er voor het erfgoed om in te spelen op deze maatschappelijke ontwikkelingen?

S2. Interoperabiliteit en samenwerking
De afgelopen jaren zijn diverse samenwerkingsprojecten voor digitaal erfgoed gestart. Wat zijn de kritische succesfactoren voor deze projecten en waarop ligt de nadruk bij verdere ontwikkeling? Wij kijken onder andere naar projecten die het erfgoed van musea, monumenten en het archeologisch erfgoed met elkaar verbinden. Deze sessie is in het Engels.

S3. Duurzaamheid
De snelheid waarmee de digitale revolutie zich voltrekt, heeft de afgelopen jaren geleid tot snelgroeiende problematiek op het gebied van duurzaamheid. Institutionele e-depots zijn in opmars, en er wordt ook al nagedacht over archiveringsstrategieën voor Web 2.0 verschijnselen.

S4. E-marketing
We ontkomen er niet aan in erfgoedland: Viral marketing heeft zijn intrede gedaan. Hoe kunnen we handig gebruik te maken van social networking en een nieuw publiek bereiken? Hoe wordt online dienstverlening een afspiegeling van maar ook een aanvulling op de activiteiten van de instelling?

S5. Shared workspaces
Web 2.0-toepassingen bestaan dankzij de actieve inbreng van gebruikers. Online samenwerking maakt het mogelijk om op een andere manier informatie en kennis te delen en kennisdelende gemeenschappen te bouwen. Hoe waardevol is dit voor erfgoedinstellingen?

S6. ICT-onderzoek en erfgoed
CATCH is een onderzoeksprogramma waarbinnen het afgelopen jaar is samengewerkt door onderzoekers en erfgoedinstellingen. De kunst wordt nu om bereikte resultaten op een tastbare manier beschikbaar te stellen aan de erfgoedwereld. Samenwerking tussen ICT-onderzoek en erfgoed loont!

Debatten
Voor het eerst werden tijdens DE conferentie debatsessies gehouden rond centrale thema’s op het gebied van ICT en erfgoed. In de debatten kwamen verschillende aspecten van een thema voor het voetlicht, waarna de zaal kon deelnemen aan de discussie hierover.
De debatsessies werden gehouden rond de volgende onderwerpen:


Workshops

W1. Bouwen aan de Digitale Collectie Nederland
De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in ICT. Het bouwen aan de Digitale Collectie Nederland vereist vooral inspanningen in de ‘back office’. Daarbij gaat het niet alleen over de systemen, maar vooral ook over hoe samenwerking georganiseerd moet worden. Hoe krijgen we de infrastructuur sluitend?

W2. Workshop Public Authoring in the Wireless City With GILES LANE, in samenwerking met Virtueel Platform
Urban Tapestries is an experimental software platform for knowledge mapping and sharing – public authoring. It combines mobile and internet technologies with geographic information systems to allow people to build relationships between places and to associate stories, information, pictures, sounds and videos with them.

W3. Is uw ICT op orde? ICT from the perspective of creative workflows
ICT heeft een belangrijke plaats in uw organisatie en digitale diensten spelen een belangrijke rol. Hoe zit het echter met uw workflow? Werkt u wel efficiënt? Wat kost digitalisering nu eigenlijk buiten de bedragen voor informatiesystemen en bits en bytes om? Deze workshop is in het Engels. Deelnemers zijn verzocht een korte online vragenlijst in te vullen.

W4. Digitale brandoefening
En toen was er een grote overstroming of brand… Digitale data zijn kwetsbaar. De problematiek van duurzaamheid en overdraagbaarheid komt onmiddellijk in een ander daglicht te staan. En wat te doen als uw hardware verdwenen is of het noodaggregaat geen uitkomst biedt? Uw bedrijfsvoering staat bij calamiteiten ernstig op de tocht. Hoe kunt u zich hierop voorbereiden?

W5. Erfgoed Waardeketen Deze
workshop is voor mensen die het werk van hun afdeling of organisatie in 'een groter plaatje' willen plaatsen. Dat doen we aan de hand van de erfgoedwaardeketen, een model dat instellingen helpt met het analyseren van hun ICT-huishouding en de mogelijkheden tot innoveren. De analyse leidt tot inzicht in de benodigde infrastructuur en de noodzakelijke interne en externe communicatielijnen. In de workshop is volop gelegenheid tot uitwisseling met collega's.

W6. RFID
RFID (Radio frequency identification) leent zich voor veel verschillende toepassingen. Totaal nieuwe tentoonstellingservaringen zijn mogelijk door toepassing van deze techniek om objecten van ‘niet zichtbare’ informatie te voorzien. Ook in de backoffice zijn de toepassingen legio en steeds beter betaalbaar en beschikbaar. Hoe kunt u RFID toepassen?

W7. Social software
Communities, collective intelligence, social tagging, shared workspaces: dat klinkt heel leuk! Maar nu wil ik gewoon aan het werk, kan dat ook?
-----------------------------------------------------------


Laatst gewijzigd: 05-11-2012

8 plus 8 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.