Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Sprekersinformatie Digitaal Erfgoedconferentie 2005


FRANK HUYSMANS (SOCIAAL EN CULTUREEL PLANBUREAU)
Frank Huysmans studeerde sociologie en communicatiewetenschap in Nijmegen en was van 1992-2000 docent en onderzoeker aan de Nijmeegse universiteit. In 2001 promoveerde hij op een proefschrift over tijdsbesteding aan media in gezinnen. Sinds 2001 werkt hij bij het Sociaal en Cultureel Planbureau, waar hij senior onderzoeker mediagebruik en cultuurdeelname is. Sinds september 2005 is hij voor een dag per week benoemd tot bijzonder hoogleraar bibliotheekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.

JOHN THACKARA (DOORS OF PERCEPTION)
John Thackara is the Director of Doors of Perception (Doors), a design futures network with offices in Amsterdam and Bangalore. Founded as a conference in 1993, Doors now connects together a worldwide network of visionary designers, thinkers, and grassroots innovators. This unique community of practice is inspired by two related questions: "we know what new technology can do, but what is it for?" and, how do we want to live? To explore these questions in context, John Thackara organises collaborative innovation projects in which designers, together with grassroots innovators and citizens, develop new service concepts and prototypes in real locations. The results are published on an award-winning website, and discussed at the celebrated Doors of Perception conference. John Thackara studied philosophy and journalism in England before working in book publishing in New York. He edited Design magazine for five years, was later Modern Culture Editor of Harpers & Queen, and was design correspondent of The Guardian.

PETER GORGELS (RIJKSMUSEUM AMSTERDAM) (Sessievoorzitter)
Peter Gorgels is Web-editor Rijksmuseum Amsterdam. Voorheen werkte hij o.a. bij Mediamatic, Tel- Design en Waag Society.

BETTY BONN (GEODAN)
Betty Bonn is senior adviseur en projectleider bij Geodan IT. Haar ervaring ligt vooral op het gebied van beschikbaarstelling van geo-informatie in grote organisaties in Nederland en de Verenigde Staten. In veel van haar projecten wordt gebruik gemaakt van Open GIS standaarden en/of open source software.

MARTIJN ARNOLDUS (NEDERLAND KENNISLAND)
Martijn Arnoldus werkt vanuit Stichting Nederland Kennisland aan Creative Commons in Nederland. Hij is van huis uit geograaf en planoloog en werkte eerder aan de Universiteit van Amsterdam en de TU Delft. Via onderzoek naar de creatieve industrie kwam hij in aanraking met Creative Commons.

JOHN LEEK (NIBG) (Sessievoorzitter)
John W.M. Leek, manager Educatie bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid; verantwoordelijk voor educatief concept media experience Beeld en Geluid en bijbehorende educatieve productontwikkeling met focus op nieuwe media. Ook verantwoordelijk voor educatieve projectontwikkeling van de audiovisuele archieven van Beeld en Geluid zoals Teleblik en bij Bewegend Geheugen.

TATJA SCHOLTE (ICN)
Tatja Scholte is kunsthistorica en werkzaam als onderzoeker bij Instituut Collectie Nederland. Zij houdt zich onder meer bezig met het opzetten van kunstenaarsarchieven ten behoeve van het beheer en behoud van hedendaagse kunst. Zij is projectleider van INCCA en van een Europees project waarin installatiekunst centraal staat.

FRANK JANSSEN (FRANKWATCHING)
Frank Janssen is trendwatcher, consultant en publicist. Vanaf begin 2004 volgt hij actief digitale trends op zijn persoonlijke weblog Frankwatching. Zijn zakelijke roots op het vlak van internet, intranet en business development en zijn persoonlijke interesse in onderwerpen als marketing, media en politiek geven kleur aan de dagelijkse artikelen op deze druk bezochte businessblog.

JORIS TENSEN (KENNISLAND)
Klein geld, groot bereik Projectmedewerker Digitale Pioniers bij Stichting Nederland Kennisland. Afstuderend aan de opleiding InterActieve Media op de Hogeschool van Amsterdam. Studieachtergrond in Commerciële Economie en Grafisch Vormgeven.

RENÉ VAN HORIK (DANS) (Sessievoorzitter)
Ren van Horik is werkzaam als thema-manager bij DANS (Data Archiving and Networked Services). DANS, een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) en Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), is de nationale organisatie die zorgt voor de opslag en blijvende toegankelijkheid van onderzoeksgegevens in de alfa- en gammawetenschappen.

RENÉ VOORBURG 
René Voorburg is werkzaam als adviseur Nieuwe Media bij Uselab. Daarnaast werkt hij voor Capsis, een bedrijf gespecialiseerd in webarchivering. In een eerdere betrekking werkte hij voor het programma Digitale Duurzaamheid. Bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken stond hij aan de wieg van Overheid.nl.

JULIEN MASANÈS (EUROPEAN ARCHIVE)
Julien Masanès is the cofounder and Director of the European Archive, a non-profit foundation for web preservation and digital cultural access. Before this he directed the Web Archiving Project at the Bibliothèque Nationale de France since 2000. He also actively participated in the creation of the International Internet Preservation Consortium (IIPC), which he has coordinated during the first two years. Julien Masanès is a curator and received a degree in Librarianship at enssib (Lyon) in 1999. He was a digital preservation adviser at BnF and has participated in various national and international initiatives in this domain, such as the European Project NEDLIB, the Global Digital Format Registry and the OCLC/RLG Open Archive Information System Certification Group. He has also launched and presently chairs the International Web Archiving Workshop (IWAW) series, the main international rendezvous in this domain.

ANNEMIEKE DE JONG (NIBG)
Annemieke de Jong studeerde Nieuwe Media en Digitale Cultuur en Informatiemanagement in Utrecht en Rotterdam. Zij is Hoofd Informatiebeleid bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. De Jong is lid van diverse (inter)nationale av-expertcommissies. Als projectleider namens de av-erfgoedsector werkt zij aan de nationale researchprogramma's (Continuous Access to Cultural Heritage) en MultimediaN, waarin de ontsluiting van digitale erfgoedcollecties centraal staat.

BAUKE FREIBURG (FABCHANNEL)
Bauke Freiburg studeerde Media en Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2002 is hij betrokken bij Fabchannel. Momenteel is hij als projectmanager verantwoordelijk voor de research en development activiteiten van Fabchannel. Hieronder valt de ontwikkeling van de website, de interactieve Fabplayer en participatie in onderzoekstrajecten zoals Multimedian.

NINA MEILOF (VPRO) 
Stond in 1994 aan de wieg van De Digitale Stad. Sinds 2000 is zij werkzaam bij de VPRO als projectleider nieuwe media. Ze ontwikkelde ondermeer de themawebsites Noorderlicht en /Geschiedenis. Op dit moment is ze eindredacteur van het digitale themakanaal /Geschiedenis.

BJÖRN ROSENTHAL (DEUTSCHE WELLE)
Bjoern Rosenthal started his career as editorial journalist at “Deutsche Fernsehnachrichten Agentur” where he worked for the interactive TV show NBC GIGA. In March 1999, he was appointed Assistant Head of Department for the "Web Production Unit" which developed all interactive online applications for the web site www.giga.de. In January 2000, he joint Deutsche Welle's Online department as task manager for European research projects. In 2001 he took over responsibility for the development of the website www.dw-world.de. Deutsche Welle started his engagement in Podcasting in 2005 and became on of the most successful players on the German market. In September 2005 Deutsche Welle also started a Video Podcasting Service and is up to now the only public German Broadcaster using this technology.

MARGREET VAN DEN BERG
Margreet van den Berg is adviseur/projectmanager op het gebied van ICT en onderwijs, en hoofdredacteur van een vaktijdschrift voor mediathecarissen. Opgeleid als bibliothecaris, ziet zij informatie in de meest ruime zin van het woord als het vakgebied. Haar werkterrein is het onderwijs: ze heeft gewerkt binnen en met allerlei onderwijsvormen, vanaf het basisonderwijs tot en met het hoger onderwijs. Weblog: http://ict-en-onderwijs.blogspot.com.

SONJA VETTER (G-I-S)
Sonja Vetter is sinds 2003 ontwikkelaar en adviseur, directeur van Bureau Sterk in Samenwerken. Voor 2003 was zij directeur ICT van de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam. Zij ontwerpt innovatieve concepten voor digitaal leren, geïntegreerd in onderwijs, schoolorganisatie en huisvesting. In 2001 werd zij uitgeroepen tot ICT inspirator van het jaar.

GEERTEKE VAN DER KALLEN (GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG) RONALD WIEMER (ROB)
Ronald Wiemer, Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, hoofd afdeling Kennisproducten. Verder projectleider webportaal "Kennisinfrastructuur Cultuurhistorie" (KiCH, www.kich.nl ), uitbouw informatiemodel KiCH en "in beheer nemen KiCH".

PAUL DOORENBOSCH (KB)
Paul Doorenbosch, projectmanager R&D bij de Koninklijke Bibliotheek. Geeft momenteel leiding aan de herstructurering van de gegevensinfrastructuur in de KB. Is vice- voorzitter van de programmacommissie van het NWO-programma voor het cultureel erfgoed en informaticaonderzoek, CATCH. Was tot begin dit jaar verantwoordelijk voor het nationale digitaliseringsprogramma voor het cultureel erfgoed, Het Geheugen van Nederland.

ROBERT VAN DER SPEK EN DICK RIJKEN
Dick Rijken is lector Informatietechnologie & samenleving aan de Haagse Hogeschool. Daarnaast werkt hij als adviseur voor culturele instellingen op het gebied van cultuur en digitalisering (o.a. VPRO, Raad voor Cultuur, Rijksmuseum).

ERIK SIEVERTS
Dr. Eric Sieverts is van oorsprong natuurkundige. Sinds 1980 werkzaam bij de Universiteitsbibliotheek Utrecht, waar hij zich heeft beziggehouden met allerlei aspecten van het online vinden (en vindbaar maken) van tekstuele informatie. Sinds 1990 ook docent bij de Hogeschool van Amsterdam. Verder onder meer lid van de redactie van Informatie Professional.

HANS KARDOL EN NICOLE DE KONING (TNO)
Hans Kardol is adviseert vanuit zijn rol als senior consultant bedrijven en instellingen over het inrichten van de verschillende klant contact kanalen. Dit gebeurt vanuit de doelstelling om te komen tot een optimale invulling vanuit zowel het gebruikers- als het businessperspectief. Nicole de Koning is op het moment werkzaam op het vlak van klantcontact en user-centered design. Nicole heeft als achtergrond cognitieve ergonomie. Na eerst een aantal jaren bij een groot software bedrijf te hebben gewerkt als usability consultant werkt zij nu enkele jaren bij TNO als consultant en projectleider.

VALENTINA NISI (TRINITY COLLEGE DUBLIN) EN ROB KRANENBURG (VP)
Valentina Nisi is currently researcher in the Distributed Systems Group in the department of Computer Science of Trinity College. She is writing her Doctoral thesis on location based narratives supervised by Dr. Mads Haahr. Previously she has been working Media Lab Europe with Glorianna Davenport and the Storynetworks group. Her research focuses on how to design interactive distributed narrative experiences in public spaces. Her fascination lies in the use of wireless, networked and mobile technologies to tell stories in new ways. Her work has been presented and published in different festivals and conferences both in Ireland and internationally. Valentina has an MSc in Multimedia Systems from TCD. She holds a First class Honour Fine Art Degree from the Albertine Academy of Fine Arts in Turin.
Rob van Kranenburg werkt als innovatieconsulent rond nieuwe technologieën, hij geeft les op de HKU bij de emma's, is teamcoach op het medialab Amsterdam en werkt als senior programma manager bij het Virtueel Platform.

PETER HORSMAN (ARCHIEFSCHOOL)
Peter Horsman is coördinator onderzoek bij de Archiefschool, Amsterdam. Vanaf de begin van de jaren '90 houdt hij zich o.a. bezig met de vraagstukken met betrekking tot de duurzaamheid en blijvende toegankelijkheid van digitaal erfgoed. Hij is als adviseur betrokken bij het e-depot project van het gemeentearchief Rotterdam.

JEROEN VAN MASTRIGT (HKU)
Jeroen van Mastrigt is hoofd van de Utrecht School of Art & Technology (School binnen de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht). In die hoedanigheid is hij onder andere verantwoordelijk voor de vierjarige opleidingen Game Design & Development en Interaction Design. Jeroen is Lector Art & Technology. Een van de aandachtsgebieden binnen zijn lectoraat vormen de zogenaamde 'Serious Games' (het toepassen van gametechnologie buiten de context van entertainment, denk aan leren, communiceren of werken met behulp van games).

MARCUS KIRSH (RESONANCE DESIGN)

MARCUS VLAAR (RA.NJ)

PETER DUBOIS EN EDWARD MACGILLEVRY
Documentairemaker Peter Dubois brengt verhalen over plaatsen en mensen buiten op straat. Zijn documentaire methode maakt geen lineaire film, maar een collectie korte verhalen in video en foto, ontsloten en verbonden door hun locatie en thematiek. Peter studeerde audiovisuele media in Utrecht en maakte verschillende opdrachtfilms. Edward Mac Gillavry is zelfstandig Internet GIS consultant. In het project Droombeek verkent hij de culturele en maatschappelijke toepassing van locatiebewuste technologie. Edward studeerde geo-informatica aan het ITC in Enschede en cartografie in Utrecht. Hij is redacteur van het tijdschrift Geo-info en trad op als technisch redacteur voor Mapping Hacks, uitgebracht bij uitgeverij O'Reilly in 2005.

PETER DE JONG
Peter de Jong is presently managing director of ConnectedCulture that focuses on the consultancy around and the creation of value increasing services for cultural institutions. With a background in consulting with Accenture, Peter headed the eBusiness department for Xerox Europe with the mission that was twofold: o improve the contact with customers and partners through new media services, and secondly the creation of content or new media services.

BENNO VAN TILBURG (RDMZ)
Drs. B.A. van Tilburg (1958) is sinds 2002 hoofd van de afdeling communicatie van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Daarvoor was hij ondermeer wetenschappelijk medewerker van het Rijksmuseum Amsterdam en directeur van het Maritiem & Jutters Museum op Texel.

REINIER DEINUM (KB)
Digitalisering in instellingen Reinier Deinum (1967, Den Haag) studeerde geschiedenis in Leiden, waar hij zich specialiseerde in vaderlandse geschiedenis. Sinds 2002 is hij in dienst bij de Koninklijke Bibliotheek als projectcoördinator van Het Geheugen van Nederland. In dit kader begeleidt en adviseert hij veel digitaliseringsprojecten bij diverse cultureel erfgoed instellingen.

KARIN WESTERINK (NIBG)
Karin Westerink is historica en verbonden aan het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Als sectormanager Historische Collecties is zij onder meer verantwoordelijk voor de analoge en digitale conditie van de audiovisuele collecties. Binnen het internationale project PrestoSpace houdt zij zich met name bezig met gebruikerseisen en businessplannen.

RENÉ VAN HORIK (DANS)
René van Horik is werkzaam als thema-manager bij DANS (Data Archiving and Networked Services). DANS, een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) en Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), is de nationale organisatie die zorgt voor de opslag en blijvende toegankelijkheid van onderzoeksgegevens in de alfa- en gammawetenschappen.

JAN BAEKE (FILMMUSEUM)
Sessievoorzitter

ASTRID VERHEUSEN (KB) 
Astrid Verheusen is werkzaam als projectleider bij de afdeling Research & Development van de Koninklijke Bibliotheek. Ze werkt momenteel aan het digitaliseren van de Handelingen der Staten-Generaal 1814-1995 en is betrokken bij projecten op het terrein van digitale duurzaamheid.

HANS MODDER (TRIARII)
Hans Modder houdt zich als adviseur onder andere bezig met de kwaliteit van elektronische publieke dienstverlening. Vanuit die expertise heeft hij in 2004 voor Laurens en de Vereniging van Openbare Bibliotheken een quickscan methodiek ontwikkeld voor bibliotheek websites, zowel geschikt voor kwalitatieve (zelf)evaluatie als ook benchmarking, die momenteel doorontwikkeld wordt voor erfgoedsites. Hans Modder is partner van Triarii BV, een gespecialiseerd adviesbureau dat met name publieke partijen ondersteunt in organisatie veranderingstrajecten alsmede bij strategische vraagstukken ten aanzien van technologie (in de breedste zin des woords), reïntegratie en cultuur.

MARCO DERKSEN (UPSTREAM)
Marco Derksen is adviseur nieuwe media en initiatiefnemer van het marketing weblog Marketingfacts.nl, alsmede van BlogReseach.nl en Eventblogs.nl. Marco Derksen heeft hiervoor 15 jaar gewerkt voor en met klanten als Akzo Nobel, Organon, P&G, ING, ABN Amro, Essent en Amicon.

COBY REITSMA (MONDRIAANSTICHTING)
Sessievoorzitter. Coby Reitsma werkte als beleidsadviseur bij de directie Cultureel Erfgoed van OCW (destijds WVC). Vanaf de oprichting van de Mondriaan Stichting is zij projectmedewerker, aanvankelijk belast met de uitvoering van het Deltaplan voor het Cultuurbehoud, thans voornamelijk met ict-projecten en behouds- en afstemmingsprojecten in het erfgoedveld, met name het academisch, het audiovisueel en het mobiel erfgoed. Zij is kunsthistoricus.

DICK VAN DIJK (WAAG SOCIETY)
Dick van Dijk is sinds 2003 projectmanager en concept ontwikkelaar bij Waag Society. Hij is onder meer verantwoordelijk voor projecten als Register van de dag van gister (www.gister.nl), Nieuwsflits! (www.nieuwsflits.org) en het binnenkort, in samenwerking met Kunstgebouw, te lanceren media educatie project MonsterMedia (www.monstermedia.nl).

SYBILLA POORTMAN (FONTYS HOGESCHOOL)
Sybilla Poortman is werkzaam als informatiespecialist bij de afdeling Mediavoorzieningen van Fontys Hogescholen in Sittard. Daarnaast is zij verbonden aan het lectoraat en de kenniskring 'Educatieve Functies van ICT' van Fontys Hogescholen. Overige functies: lid curriculumwerkgroep 'ICT en Didactiek' van Fontys Lerarenopleidingen Sittard en lid van de landelijke werkgroep 'Informatievaardigheden' van het SHB (Samenwerkingsverband HogeschoolBibliotheken). Haar weblog met speciale aandacht voor social software en informatievaardigheden is te vinden op: http://www.inter-net-viewer.nl/weblog.

HENRIK SELL (NATUURHISTORISCH MUSEUM AARHUS)
Dr. Henrik Sell has since his employment at the Natural History Museum evolved the school service at the museum to include nature interpretation and special education of school classes, “Nature and Environmental club” for children, courses and workshops for teachers. Besides that Mr. Sell has been involved in designing, planning and implantation of exhibitions at the museum. IT- manager at Natural History Museum. Development, design and implementation of databases for scientists and administrations management. Development and implementation of the museum homepage.

ANTOINE ISAAC (STITCH)
Antoine Isaac is a postdoc in the STITCH project, which involves the Koninklijke Bibliotheek (Den Haag), the Vrije Universiteit (Amsterdam) and the Max Plank Institute for Psycholinguistics (Nijmegen). He works on different aspects of the use of Semantic Web tools within the Cultural Heritage domain, focusing on the representation and the interoperability of collections and their vocabularies.

MIIKKA JUNNILA (UNIVERSITY OF HELSINKI)
Miikka Junnila has a Bachelor of Science on University of Helsinki. Major subject computer science. As minor subject studies she studied art research in the Faculty of Arts and usability and visualization in the University of Art and Design. Graduating as a Master of Sciences in fall 2005, with a final thesis "Semantic linking of information using process descriptions".

EGON VAN DEN BROEK (RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN)
Dr. Egon L. van den Broek holds a position as Assistant Professor in Artificial Intelligence at the Vrije Universiteit Amsterdam and visiting Assistant Professor at the Radboud University Nijmegen. His research concerns knowledge discovery, agent research, man and machine vision, human-machine interaction, and modelling cognition in general. He published over 30 peer reviewed papers and book chapters and developed several (online) systems.
-----------------------------------------------------------


Laatst gewijzigd: 05-11-2012

3 plus 6 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.