Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Abstracts en presentaties dag 2 - Digitaal Erfgoedconferentie 200810 december 2008
Bekijk hieronder de abstracts en presentaties van dag 2 van de Digitaal Erfgoedconferentie 2008.
Er is ook een PDF met sprekersinformatie van alle sprekers op dag 1 en 2.

Naar Buiten: The Netherlands, Digital Gateway to Europe

Keynote 3: George Freriks (Immovator)

Nederland vervult traditiegetrouw een belangrijke rol in het internationale transport en de opslag van film- en videomateriaal. Nederland is uitstekend gepositioneerd om deze internationale rol ook in het digitale tijdperk vast te houden en zelfs uit te bouwen. Nederlandse bedrijven en instellingen beschikken over unieke kennis en producten op dit terrein en Nederland heeft als land enkele voordelen.


De Stichting iMMovator is initiatiefnemer van het project Contenthub, The Netherlands, Digital Gateway to Europe.  In het project werken tal van Nederlandse bedrijven samen om werkzaamheden op elkaar af te stemmen en om Nederland internationaal op de kaart te gaan zetten.

George E.M. Freriks (1957) is partner bij het consultancybedrijf TwoMinds. Hij richt zich op business development in de media-industrie. Hij is geboren in Den Haag en heeft organisatie psychologie gestudeerd in Utrecht. Na zijn studie heeft hij een uitgebreide carrière doorlopen binnen de omroepindustrie. Zo was hij als manager onder andere verantwoordelijk voor het uitzendproces televisie bij het toenmalige NOB, directeur van een satellietbedrijf en was hij o.a. lid van de Raad van Beheer van de Nozema. Sinds 1997 is hij zelfstandig consultant hen hij heef hij opdrachten gedaan voor profit en non-profitorganisaties in binnen- en buitenland. Zo heeft hij o.a. gewerkt voor Kennisnet, De Media-Academie, KPN, ministeries, Newscorp, ASTRA, Veronica en de TROS. Via de Stichting iMMovator is hij projectleider van het project Contenthub, The Netherlands, Digital gateway to Europe.


Presentatie van George Freriks.

Goede Jacht!

Keynote 4: Ranti Tjan (museumgoudA)

Laboratorium Waterwolf is een onderzoek naar 'lokale betekenis'. Centraal staat de consument die producent wordt onder invloed van de overvloed van informatie en de tientallen communicatie mogelijkheden. Overheid, bedrijfsleven, culturele instellingen en burgers zullen zich op nieuwe manieren tot elkaar gaan verhouden. Betekenis en identiteit zijn hierin kernbegrippen waar actief mee geëxperimenteerd wordt.


Het laboratorium richt zich met name op deze veranderende rollen van de verschillende spelers: klassieke 'zenders', werkend vanuit inhoudelijke autoriteit, zullen steeds vaker niet alleen zelf reflecteren en kennis ontwikkelen, maar juist een centrale rol spelen in het organiseren en inspireren van kennisontwikkeling en leerprocessen in de samenleving zelf. In Laboratorium Waterwolf experimenteren de deelnemende partijen actief met deze problematiek. Laboratorium Waterwolf is een initiatief van de Openbare Bibliotheek Gouda, het Streekarchief Midden-Holland, het lectoraat Informatietechnologie en Samenleving van de Haagse Hogeschool en van museum Gouda.


Presentatie van Ranti Tjan.

Smartphone Workshop by Virtueel Platform

Workshop 1

The Mobile Museum/Web workshop discusses the possibilities that the new web-enabled smartphones offer to museums and archives. Because the highly popular iPhone/iPodTouch/Nokia/etc contain a browser, it has become increasingly interesting and easy for museums and archives to reach out to the mobile audience.


The proliferation of platforms in Web 2.0 supports a fragmentation or even distribution of content and services among many platforms, and the smartphone should not be seen as the only solution to mobile services. What smartphones do offer is ease of cross-platform development. Easier: Because developing for the web is easier and cheaper, there are more web developers. And due to the ease of navigation. Interesting: Because of the visual web (as opposed to the earlier more text-based-phone-web). And because it allows you to re-package your online, databased content for an extra audience.

However, heritage institutions can reach their audiences in multiple ways/locations: in the museum/archive (as audio tour/media tour (Tate Liverpool, MoMA WiFi, San Jose), at specific locations (Locative content (Mobile Bristol, or city tours), anywhere/Regular or Marketing. Standard heritage websites but focused on a mobile audience. Such as the way that the NYTimes has changed the way they offered information on their website for iphones/ipodtouches. And how their app works. Mobile visitors don't want all the same information as other web visitors, and how do you rethink your website or what basic info you offer?

Creative Commons: Het Recht Om Erfgoed Te Delen

Workshop 2

Creative Commons-licenties maken hergebruik en verdere verspreiding van auteursrechtelijk beschermde werken mogelijk. Voor de rechthebbende zijn ze dus bij uitstek geschikt om werk – onder voorwaarden – met anderen te delen. Erfgoedinstellingen kunnen het publiek laten reageren op hun collecties via Flickr The Commons, maar door CC-licenties toe te voegen krijgen gebruikers ook het recht om erfgoed te delen. Wil uw instelling dit faciliteren, dan is het belangrijk u te verdiepen in het auteursrecht en CC-licenties. Deze workshop start met drie inleidingen en zet de deelnemers daarna zelf aan het werk.


Annemarie Beunen (KB/Universiteit Leiden) licht eerst toe voor welk erfgoedmateriaal CC-licenties te gebruiken zijn. Peter Troxler (Waag Society) bespreekt de technische kant en een pilot met CC-licenties van een Amsterdams museum. Esther Hoorn (Rijksuniversiteit Groningen) bekijkt CC-licenties vanuit de vraagzijde. Welke mogelijkheden bieden zij het erfgoedpubliek voor het creëren van mash-ups en initiatieven zoals Wikipedia? Daarna buigen de deelnemers zich in groepen over diverse praktijkscenario’s. Centraal staat de vraag naar de bruikbaarheid van CC-licenties en de keuzes die u kunt maken om auteursrechtbeleid in te bedden in uw digitaliseringsprojecten. Tot slot bespreken we samen de uitkomsten.


Presentatie van Esther Hoorn.


Presentatie van Annemarie Beunen.


Presentatie van Peter Troxler.

Business Modellen

Workshop 3

Met de komst van het internet zijn er voor de erfgoed sector talloze nieuwe mogelijkheden ontstaan om nieuw publiek te bereiken. Met de opkomst van web 2.0 onderhouden veel musea, archieven en bibliotheken inmiddels een interactieve relatie met compleet nieuwe doelgroepen. In sommige gevallen is het publiek niet alleen maar toeschouwer maar voegt het ook waarde toe aan de collecties door op te treden als curator. Deze transformatie roept veel vragen op ten aanzien van het business model.


De nieuwe investeringen kosten extra budget, vallen deze terug te verdienen uit nieuwe inkomstenbronnen? De interactieve relatie  vergt steeds meer onderhoud, hebben we daar wel de juiste mensen voor in huis? Op het internet is alles vrij toegankelijk, hoe bescherm ik mijn materiaal? Aan de hand van het 'business model cancas' en de case van 'wat was waar' zullen we de verschillende elementen van het business model onder de loep nemen in een interactieve sessie. 

Leila Liberge zal - vanuit de ervaring die bij WatWasWaar is opgedaan met de ontwikkeling van een businessmodel - vertellen over de do's maar vooral ook de hobbels en vele vragen die op je afkomen bij de ontwikkeling van een businessmodel. 
Bekijk de presentatie van Harry Verwayen: www.watwaswaar.nl/dag-van-het-businessmodel.

Organisatie Van Digitale Duurzaamheid In Een Nationaal Perspectief

Workshop 4

De workshop digitale duurzaamheid staat dit jaar niet in het teken van de techniek, maar in het teken van organisatie, beleid en financiering. Wie is er verantwoordelijk voor het langdurig toegankelijk houden van welk erfgoed? Gaat ieder museum, ieder archief en iedere bibliotheek een eigen digitaal depot inrichten? Gaan we wachten tot enkele grote erfgoedinstellingen alles overnemen? Waar blijft dan de zeggenschap, en wie gaat langdurige opslag financieren?


De workshop wordt verzorgd door de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD, www.ncdd.nl) die de erfgoedinstellingen nadrukkelijk uitnodigt om naar buiten te kijken, over de grenzen van de eigen sector heen. Duurzame toegankelijkheid van alle publieke digitale data in Nederland is het streven van de coalitie. Daartoe wordt eerst een Nationale Verkenning georganiseerd. Wie produceert in de Nederlandse publieke sector welke data? Wie beheert ze? En hoe worden ze beheerd? Wat dreigt er nu al verloren te gaan?

De workshop staat in het teken van deze nationale verkenning. Enerzijds laat de Coalitie zien wat haar ideeën zijn, en hoe er bijvoorbeeld in de Verenigde Staten aan een netwerk voor duurzame toegankelijkheid wordt gewerkt. De volgende vraag is aan u: wat heeft u aan digitaal erfgoed in huis? Weet u welke risico’s dat erfgoed loopt? En wat zou uw organisatie nodig hebben om de uitdaging van duurzame toegankelijkheid op te pakken. Geld? Expertise? Samenwerking? Nationale datacentra of juist kleinschalige grid-achtige oplossingen? En wat is financieel en organisatorisch haalbaar? De resultaten van de discussie over deze vragen zullen worden meegenomen in het strategisch plan dat de NCDD zal ontwikkelen.

Lees een verslag van de workshop


Presentatie van Inge Angevaare.


Presentatie van Wilbert Helmus.


Presentatie van Tom Wever.

Presentatie van Hilde van Wijngaarden (pdf)

Semantic Web - Do It Yourself

Workshop 5

As collections from a growing number of musea and institutes becomes available on the internet, the question about the interoperability of the collections arises. A collection can be provided with references to objects in other collections, users might want to search with one query in different collections or they might want to create new virtual collections with objects from various institutes. The semantic web is a vision about making web data better accessible by adding a layer of semantic, machine-readable information on top of websites. Using this semantic level, it should become much easier to create interoperability, thereby "opening" the collections to wider contexts and new uses.


In this workshop we will present some of the core concepts of the semantic web along with a number of tools that are developed by the semantic web community. We will discuss some problems specific for cultural heritage data and compare a number of possibilities to add semantics to your data and to create interoperability. We will illustrate this with some practical examples and discuss practical cases provided by the audience and, possibly, selected experts (tbd.).


Presentatie van Antoine Isaac en Christian Wartena.

Van Vergankelijkheid Tot Streaming

Workshop 6

Deel I -> U krijgt inzicht!

In het huidige tijdperk waarin videotapes worden vervangen door de nieuwste server technologie, laten een medewerkers van DutchView Postproduction u zien waarom het goed digitaliseren van uw AV content noodzakelijk is. Allereerst zal Eric van Spaendonk u inzicht geven op de vergankelijkheid van uw content en laten zien hoe de drager van uw AV materiaal is opgebouwd. Tevens leert u wat u moet doen indien het materiaal wat u nodig heeft niet meer bruikbaar is. U kunt het materiaal namelijk nog 1 maal toegankelijk maken.
Robbert Schouwenaar gaat vervolgens in op het digitaal opslaan van alle soorten AV tapes en bestanden, beveiligde server technologie en de mogelijkheden tot ontsluiting voor eigen gebruik. Verder zal hij u meenemen in de nieuwste digitale formaten en wat daarmee kan worden gedaan. Wat eens een video band was, is nu een videoboek geworden waar u per beeld doorheen kunt kijken en deze ook los kunt benoemen. Zo wordt het zoeken voor een archivaris erg simpel.
Tot slot zal Anne Marie Hazenberg u meenemen in het proces over het hoe & waarom van ontsluiting van uw archief voor intern, extern en eventueel commercieel gebruik. Zij laat u zien hoe u uw content via het worldwideweb eenvoudig beschikbaar kan stellen. Zij zal zaken benaderen als interactiviteit, content to mobile, (branded) video portals (newsclipper) en narrowcasting.

Deel 2 -> U gaat het beleven!

In het 2e deel van de workshop zal u samen met Robbert Schouwenaar en Lilian Wagt op een interactieve manier het digitaliseringvak beleven. Hierbij nemen wij ook ruimschoots de tijd voor het beantwoorden van uw vragen.

Presentatie van Dutchview.

Crosmediaal Denken

Workshop 7

Het communicatie landschap is de afgelopen jaren sterk veranderd. Kon je vroeger je nieuwe product, programma of tentoonstelling middels advertenties, een nieuwsbrief en posters onder de aandacht van je publiek brengen; vandaag de dag spelen digitale uitingen een doorslaggevende rol. We communiceren via MSN, Hyves en LinkedIn, delen onze ervaringen via You Tube, FlickR en Blogs en vinden via Google.


Het is interessant om die mogelijkheden in te zetten, maar hoe voorkom je dat het losse flodders zijn die hun doel missen? Hoe zorg je voor een goede strategie, zodat bestaande en nieuwe mediakanalen elkaar versterken? Bij crossmedia communicatie nodigt het verhaal je uit om een cross-over van het eerste medium naar het volgende te maken. Zo verandert de communicatie van eenrichtings- naar tweerichtingsverkeer.


Om in control te blijven is deze workshop een ideale start voor de mediamakers en communicatieprofessionals van vandaag en morgen.


Presentatie van Rob Prass.
 

Open Is Niet Veilig

Debat 3

Hoe ver kun of moet je gaan met openheid? Gelden in het digitale domein dezelfde of andere principes dan in het fysieke domein? Ben je er vrijer omdat er (mogelijk) lagere kwaliteitseisen gesteld worden, of moet je juist terughoudender zijn? Je kunt ervoor pleiten dat de digitale objecten hetzelfde moeten zijn als de originelen in de fysieke wereld (integere archieven). Maar is het wel wenselijk dat alle informatie zo maar op internet vindbaar wordt? Stel dat je je digitaal openstelt en alles laat zien, wordt het dan niet al te gemakkelijk voor ongewenste bezoekers om diefstal te plegen?


Mart van der Sterre (SKKN)
De SKKN is in 1977 in het leven geroepen door de gezamenlijke kerkgenootschappen en de voorloper van het huidige ministerie van OC&W. Doel was de ontsluiting van het kunst- en cultuurbezit de Nederlandse kerken en kloosters. Sinds die tijd voert de SKKN daartoe inventarisaties uit. Vanaf  2003 heeft de SKKN een website waarmee ze de diverse doelgroepen informeert over de verschillende onderdelen van het werk dat de SKKN uitvoert.
De oplettende bezoeker van de website zal zijn opgevallen dat van de objecten die op de verschillende webpagina’s worden getoond, nooit wordt vermeld in welke kerk of klooster deze objecten worden bewaard. De enige uitzondering geldt de webpagina ‘Diefstal’.

Stelling:
Ondanks het feit dat de SKKN de roerende objecten van de kerken en kloosters wil ontsluiten ten behoeve van de diverse doelgroepen, heeft de SKKN het beleid dat de objecten uitsluitend geanonimiseerd worden getoond. De bewaarplaats wordt, om veiligheidsredenen nooit vermeld.

De Gebruiker Aan De Knoppen

Debat 4

Erfgoedinstellingen beschikken over bijzondere kennis en informatie over hun collectie. Maar gebruikers hebben hun eigen kennis, die ze actief zouden kunnen inbrengen. Soms zijn de tags van leken zelfs beter in staat om online informatie vindbaar te maken dan de trefwoorden die door professionals worden toegekend. Hoe moet je hier als erfgoedinstelling mee omgaan? Moet je je voor laten staan op de autoriteit van erfgoedexperts? Of moet je luisteren naar de inbreng van het publiek? En hoe houd je de controle?Presentatie van Theo Meereboer.Presentatie van John van de Pas.

Mettina Veenstra (Telematica)
Effectief zoeken met social tags
Zijn tags toegevoegd door mensen die op u lijken effectiever dan metadata die door professionals zijn toegevoegd als u een videocollectie doorzoekt? En hoe nuttig zijn automatisch gegenereerde metadata? Binnen dit MultimediaN-project is samen met Kennisnet en SURFnet onderzocht wat de bijdrage is van social tags, professionele metadata en automatisch gegenereerde metadata aan het zoekproces. Het onderzoek bestond uit twee fases: een tag- en een zoekfase. In de eerste fase voorzagen 194 leerlingen 115 video’s van tags. In de tweede fase zochten 140 leerlingen naar antwoorden op acht vragen in deze video collectie. De resultaten toonden aan dat social tags een effectieve bijdrage leverden aan het zoekproces.


Presentatie van Mettina Veenstra.

E-Marketing

Presentatiesessie 3

Erfgoed is van ons allemaal. Maar wat is de economische waarde van digitale erfgoedinformatie? Hoe kunnen erfgoedinstellingen hun digitale collecties en kennis exploiteren op een manier die bij ze past? Hoe kan het erfgoed zich profileren in het digitale domein, en daar profijt uit halen? Over Search Engine Marketing, businessmodellen en hergebruikvoorbeelden van buiten het erfgoed.


Fred van Schoonhoven (UitMetAbel.nl)
Naar buiten om naar binnen te gaan. Hoe digitalisering kan leiden tot meer bezoekers
Abel Adventures is een gebruiker van het digitale erfgoed. Abel Adventures maakt en verkoopt meerdaagse cultuurhistorische wandel- en fietsvakanties waarbij de toerist rondreist met Abel. Abel is een routenavigatiesysteem voor wandelaars en fietsers gecombineerd met een gepersonaliseerde toeristische gids. Abel bevat de informatie die past bij de vakantie die je gekozen hebt. Zo gaat bij een arrangement 'moderne kunst' de route langs - en de informatie over - de moderne kunst collecties van de musea en interessante objecten buiten (zie b.v. www.musemo.nl). De presentatie laat voorbeelden zien van hoe Abel Adventures gezamenlijk met erfgoed partijen digitale, toeristische, arrangementen maakt en welke lessen daarbij geleerd zijn.

Meer informatie over andere arrangementen met Abel op www.UitMetAbel.nl

Presentatie van Fred van Schoonhoven.

Pim Betist (Sellaband)
Je eigen SellaBand; Hoe u participatie marketing toe kunt passen in uw eigen markt
"De visie achter sellaband.com, een bedrijf waar we in Nederland trots op mogen zijn, en de schitterende audio-visuele mogelijkheden van deze website die Pim optimaal benut, geven zijn workshop een bijzondere uitstraling. Het leuke is vooral dat je helemaal niet het gevoel hebt dat je naar een bedrijfspresentatie zit te luisteren, maar dat je meer het gevoel krijgt onderdeel te zijn van een geweldig jongensboek, waarin de muzikanten de helden zijn."  Arko van Brakel, Internet ondernemer.

Pim Betist legt in zijn workshop "Je eigen SellaBand" uit waarom crowdfunding en co-creatie hoekstenen vormen van de nieuwe economie. Hij deelt de lessen die hij leerde met SellaBand en motiveert zijn publiek om na te denken hoe u elementen van "participatie marketing"  toe kunt passen in uw eigen markt en industrie. Pim Betist studeerde bedrijfskunde in Groningen. Vervolgens werkte hij voor Heineken in New York en Koninklijke Shell in Nederland. Na 3 jaar besloot hij genoeg gezien te hebben van de corporate wereld. Hij gaf zijn baan op om zijn droom te realiseren: de consument aan de macht in de muziekindustrie. Hij richtte SellaBand op, de website waar muziekliefhebbers kunnen investeren in onbekend talent.

Sinds de lancering in augustus 2006 hebben bijna 30 artiesten het magische bedrag van $50,000 opgehaald waarmee zij met experts uit de muziekindustrie een professioneel album konden opnemen. Consumenten investeerde voor meer dan 2,5 miljoen dollar in onbekende artiesten uit meer dan 60 landen. Dit "crowdfunding" principe  heeft meer ondernemers geïnspireerd. Consumenten bundelen tegenwoordig online hun krachten om samen voetbalclubs op te richten (myfootballclub.co.uk), bier te brouwen (beerbankroll.com),  films te produceren (indiegogo.com, swarmofangels.com) en steunen massaal via het web hun favoriete presidentskandidaat. Hoe ver reikt deze trend?  In welke markten zou het SellaBand model ook kunnen werken? Is het een oplossing voor de kredietcrisis? Kom naar de workshop en ontdek nieuwe bedrijfskansen.

Keesjan Deelstra (InternetEffect)
Meer bezoekers? Schakel Google in! - De wereld van Google, Universal Search en zoekmachine marketing 
Online marketing, en met name zoekmachinemarketing, neemt een steeds belangrijkere plaats in om traffic naar de website te genereren. Zoekmachinemarketing kan u veel (digitale) bezoekers opleveren, maar voor het opzetten van een geslaagde zoekmachine marketing campagne is het zaak dat u goed weet welke zaken belangrijk en onbelangrijk zijn om hoog te scoren in zoekmachines.

We zullen stilstaan bij Universal search van Google: naast website optimalisatie zullen optimalisatie van video, audio, plaatjes, kaarten en nieuws steeds belangrijker worden voor een optimale zoekmachine campagne. Daarnaast kunt u Google diensten integreren in uw website om daarmee de gebruikerservaring.

-----------------------------------------------------------


Laatst gewijzigd: 28-11-2012

8 plus 10 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.