Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Europeana

Europeana brengt het Europese digitale erfgoed samen en maakt het toegankelijk in de vorm van een publieke portal en verschillende webdiensten. Europeana is een drijvende kracht achter kennisdeling, standaardisering en innovatie rondom digitaal erfgoed. Het is het belangrijkste project op het gebied van cultureel erfgoed van de Europese Commissie.

Publieke portal

Eind 2016 bood de Europeana portal toegang tot meer dan 50 miljoen objecten, van meer dan 3500 instellingen uit 36 ​​landen, uit elk domein: musea, archieven, bibliotheken en audiovisuele instellingen. Via de portal word je doorgelinkt naar de website waar de collectiebeheerder het originele digitale object heeft gepubliceerd. Europeana infrastructuur

Europeana verzamelt – of ‘aggregeert’ – metadata en daarbij ook thumbnails van de originele digitale objecten. De metadata wordt gemapt naar het datamodel van Europeana:het Europeana Data Model (EDM). EDM is een rijk, erfgoedbreed model, met goede mogelijkheden voor zoeken en aanbieden van context en informatie voor de gebruikers. Alternatief is aanlevering van data in ESE (Europeana Semantic Elements) een variant van Dublin Core waarmee Europeana eerder werkte. Europeana zet de data dan voor content providers om in EDM. 


Aansluiten bij Europeana

Europeana werkt met aggregators. Deze fungeren als brug tussen erfgoedinstellingen en Europeana. Ze verzamelen data op nationaal, thematisch of projectniveau, harmoniseren de data en leveren deze aan Europeana. Er zijn 9 domeinaggregatoren op Europees niveau die nauw met Europeana samenwerken:
  1. Archieven: APE
  2. Omroep archieven: EUScreen
  3. Archaeologische collecties: CARARE
  4. Film Archieven: EFG
  5. Musea: MUSEU
  6. Bibliotheken: TEL
  7. Sociale geschiedenis archieven: HOPE
  8. Natuur historisch: OpenUp!
  9. Fotografische collecties: Photoconsortium
Het centrale aanspreekpunt voor aansluiting bij Europeana voor Nederland is de Digitale Collectie, het samenwerkingsverband tussen diverse programma's binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed, zoals de aggregator van de RCE voor museale collecties. Iedereen die data, technologie of kennis bijdraagt ​​aan Europeana, wordt aangemoedigd om deel te nemen aan het Europeana Network. Via de speciale website Europeana Professional kunnen erfgoedprofessionals en andere geïnteresseerden ervaringen en kennis uit projecten delen.


Mogelijkheden voor hergebruik van data

Alle geaggregeerde metadata is sinds september 2012 vrij beschikbaar onder de Creative Commons CC0 Public Domain dedicatie. De Europeana API biedt toegang tot de geagregeerde data en thumbnails. Met deze webdienst is het mogelijk om applicaties, websites en mash-ups te maken met een aangepaste weergave van Europeana content. De API is bedoeld voor erfgoed- en onderwijsinstellingen, individuele ontwikkelaars en creatieve industrie. Als erfgoedinstelling is het bijvoorbeeld mogelijk om de zoekresultaten op je eigen website te verrijken met Europeana zoekresultaten. Daarnaast is een gedeelte van de data beschikbaar als linked open data. Eind 2015 bevatte deze set metadata van ruim 36 miljoen teksten, afbeeldingen en audiovisueel materiaal. Bekijk voorbeelden van creatief hergebruik van Europeana data op de Europeana Labs website.Europeana API from Europeana on Vimeo.DEN en Europeana

DEN was vanaf het begin betrokken bij Europeana als lid van de kerngroep voor de technische ontwikkeling van het eerste prototype (Europeana v1.0), later overgegaan in Europeana Tech. DEN is lid van het Europeana Network en was actief in de task forces Impact en Public Private Partnerships. In de Europeana v3.0/DSI1/DSI2 projecten is DEN projectpartner. DEN is het ENUMERATE Framework, zoals in het gelijknamige project opgezet, operationaliseren in een observatory binnen de Europeana Professional omgeving. Als nationaal kenniscentrum en partner in het Netwerk Digitaal Erfgoed fungeert DEN als kennismakelaar tussen Europese en Nederlandse erfgoedinnovatie, zodat de Nederlandse nationale infrastructuur zo nauw mogelijk aan zal sluiten op internationale ontwikkelingen.


 


Meer weten?


Laatst gewijzigd: 10-11-2017

1 plus 2 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.