Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

De Meter

Hoe digitaal is het erfgoed nu? Volg de groei van de Digitale Collectie Nederland met de Digitaal Erfgoed Meter! DEN houdt bij welke digitaliseringsprojecten er lopen. 

Feiten en cijfers schematisch

Door ICT-projecten, erfgoedinstellingen, standaarden en richtlijnen in samenhang te registreren wordt ieders bijdrage aan de Digitale Collectie Nederland duidelijk. Onderstaande cijfers worden per kwartaal verzameld en geven een goed beeld van de ontwikkeling. Ontbreekt je instelling of digitaliseringsactiviteit in één van de overzichten? Gebruik de online aanmeldformulieren om je project of je informatieplan aan te melden.

Projecten

Tussen 2007 en 2012 is het aantal projecten dat in de Projectenbank is opgenomen bijna verviervoudigd. Ten opzichte van december 2010 is er in december 2011 een groei van 68%. In 2012 heeft deze groei zich doorgezet en zijn er 33 projecten bij gekomen: een groei van 14,5% ten opzichte van 2011. 
 


De projecten zijn in de projectenbank onderverdeeld in categorieën. Eén project kan in meerdere categorieën worden getoond. Het cirkeldiagram laat de verdeling in december 2012 zien. Daaruit wordt duidelijk dat de meeste projecten in de projectenbank betrekking hebben op digitalisering, het maken van beeldbanken en erfgoedportals. 

 
 
 

Standaarden, richtlijnen en terminologiebronnen

Het aantal standaarden en richtlijnen is tot 2011 gestegen, daarna is het aantal vrijwel gelijk gebleven, doordat oude standaarden zijn vervangen door nieuwe. In 2012 is het overzicht met standaarden nog verder opgeschoond en zijn er veel nieuwe standaarden toegevoegd waardoor het aantal is opgelopen tot 201. Het aantal standaarden in DE BASIS is gelijk gebleven. Het aantal terminologiebronnen is iets gestegen ten opzichte van 2011. 


 

Instellingen

Het aantal erfgoedinstellingen dat is opgenomen in het instellingenoverzicht is vanaf 2007 gestegen van 150 instellingen naar 473 erfgoedinstellingen. Daarnaast zijn in 2012 in het instellingenoverzicht ook leveranciers en andere partijen die verbonden zijn aan erfgoedprojecten opgenomen. Het totaal aantal instellingen komt daarmee uit op 768. Voor de gegevens van De Meter 2012 hebben we alleen naar de erfgoedinstellingen gekeken.   


 
 
 

Totaaloverzicht van De Meter


Kwartaaloverzichten

Onderdeel kwaliteitszorgsysteem apr. 2012 jul. 2012 okt. 2012 dec. 2012
Cultureel erfgoedinstellingen met ICT-profiel in de Kennisbank 418 439 443 473
Standaarden en kwaliteitsinstrumenten in het ICT-register 176 177 185 201
Standaarden in DE BASIS 29 29 29 29
Digitaal erfgoedprojecten in de Projectenbank 240 247 254 260
Erfgoedportals 46 46 51 51
Erfgoedthesauri 63 63 64 64
Beeldbankprojecten 48 49 51 51
Krantendigitaliseringsprojecten 41 41 41 42
Instellingen met een afgerond informatieplan 147 148 146 146
Instellingen met een informatieplan in ontwikkeling 25 24 24 24


Jaaroverzichten

Onderdeel kwaliteitszorgsysteem dec. 2007 nov. 2008 dec. 2009 dec. 2010 dec. 2011 dec. 2012
Cultureel erfgoedinstellingen met ICT-profiel in de Kennisbank 150 247 296 321 354 473
Standaarden en kwaliteitsinstrumenten in het ICT-register 130 155 172 183 182 201
Standaarden in DE BASIS - 7 27 29 29 29
Digitaal erfgoedprojecten in de Projectenbank 67 93 102 135 227 260
Erfgoedportals - 26 31 40 42 51
Erfgoedthesauri - 30 33 33 63 64
Beeldbankprojecten n.v.t. 42 43 44 43 51
Krantendigitaliseringsprojecten - 37 39 40 41 42
Instellingen met een afgerond informatieplan - 64 118 146 146 146
Instellingen met een informatieplan in ontwikkeling - 27 37 26 25 24

Stand van zaken: jaaroverzicht en kwartaaloverzicht 8 januari 2013. 


Laatst gewijzigd: 22-04-2013

2 plus 6 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.