Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Digitalisering in cijfers

Hoe is de huidige stand van zaken bij de productie door erfgoedinstellingen van digitaal erfgoed en de investeringen die hierbij gedaan zijn? Is er veel belangstelling voor digitaal erfgoed? Waar blijkt dat uit? DEN volgt de groei van de hoeveelheid digitaal beschikbaar erfgoed, stimuleert het onderzoek naar het gebruik en geeft inzicht in de kosten van digitalisering door erfgoedinstellingen. 

Waarom onderzoek naar digitaal erfgoedstatistieken?


Veel erfgoedinstellingen willen de omvang van de eigen digitale collectie, de geraadpleegde informatie en de kosten van hun digitale erfgoedcollectie kunnen vergelijken met die van andere instellingen (benchmarking). Daarnaast hebben overkoepelende instanties en de overheid belangstelling voor globale cijfers, om op verantwoorde wijze algemene middelen te verdelen over partijen in het digitaal erfgoeddomein.
 

Nationale statistieken


In 2008 is DEN gestart met het project De Digitale Feiten, waarin statistieken zijn verzameld over de digitalisering van erfgoed bij Nederlandse erfgoedinstellingen. In 2009 heeft dit project een opvolger gekregen in het project Meer Digitale Feiten. Beide projecten waren bedoeld om in de gewenste statistieken te voorzien. Ook in de afgelopen jaren heeft DEN het nut van het verzamelen van digitaal erfgoedstatistieken consequent onder de aandacht van de Nederlandse instellingen gebracht. Daarnaast houdt DEN statistieken bij over de ontwikkelingen op het gebied van standaarden, digitaliseringsprojecten en informatiebeleid in De Meter.
 

De Europese context: NUMERIC en ENUMERATEDe Digitale Feiten werd eveneens gebruikt als de Nederlandse bijdrage aan het Europese project NUMERIC. Dit Europese project heeft een methode ontwikkeld om de omvang, de kosten en het gebruik van gedigitaliseerde erfgoedcollecties in Europa te onderzoeken. NUMERIC was ook een nulmeting, een eerste EU-brede inventarisatie in de lidstaten.

Op verzoek van de Europese Commissie coördineerde DEN na afloop van NUMERIC een Special Interest Group on Digital Heritage Statistics, die aanbevelingen deed over het vervolg op NUMERIC. Inmiddels is DEN samen met de Collections Trust uit Groot Brittannië trekker van ENUMERATE, een Europees initiatief, bedoeld om reguliere vervolgmetingen te organiseren en de kennis over omvang, kosten en gebruiksstatistieken te bundelen en te delen.

Het Survey Report on Digitisation in European Cultural Heritage Institutions 2014 was de voorlopige afsluiting van een driejarige, door de EU gefinancierde onderzoeksperiode van het ENUMERATE team. In die periode werden twee zogeheten Core Surveys georganiseerd. 

In 2014-2015 is het ENUMERATE initiatief een zelfstandig onderdeel geworden van Europeana. Met die samenwerking kon het verzamelen van statistieken en het verder ontwikkelen van een methodologie voor het monitoren van digitale collecties bij erfgoedinstellingen worden voortgezet.

Begin 2015 werd een nieuwe onderzoeksronde gehouden. Aan Core Survey 3 deden meer dan 1.000 Europese erfgoedinstellingen mee. In Nederland participeerden zo´n 140 instellingen. Het rapport kan, net als eerdere rapportages, gedownload worden op de website van ENUMERATE op Europeana Professional. De verzamelde ruwe data zijn beschikbaar via het ENUMERATE Data Platform.

De opeenvolgende ENUMERATE onderzoeken leveren een schat aan basisinformatie op over het Nederlandse en Europese erfgoedveld en dragen bij aan de ontwikkeling van een bruikbaar kader voor het doen van statistisch onderzoek naar digitale erfgoedcollecties. Momenteel wordt gewerkt aan een ENUMERATE Observatory. Dit wordt een centrale online plek waar naast de data van ENUMERATE ook gerelateerde, bij andere onderzoeken verzamelde gegevens gepresenteerd gaan worden. Core Survey 4 is voorzien in 2017. 


Draag bij aan het onderzoek!


Om een goed totaalbeeld te krijgen is het belangrijk dat elke individuele instelling bijdraagt aan het onderzoek naar de ‘digitale feiten’. Door mee te werken aan de onderzoeken van DEN komen belangrijke aspecten van het beheer en behoud van digitaal erfgoed ook scherper op het netvlies van jou als instelling en je medewerkers te staan.

Hoe kun je bijdragen? Maak het als instelling bijvoorbeeld tot een gewoonte om in jaarverslagen overzichten op te nemen met de belangrijkste indicatoren. Zoals: het aantal stafleden dat betrokken is bij het beheer van digitaal erfgoed, het budget dat je aan hardware en software besteedt, de groei van de digitale collectie(s), webstatistieken en andere raadpleegcijfers, of de plannen op het gebied van de duurzame toegankelijkheid.
 

Meer weten?


Laatst gewijzigd: 22-10-2015

9 plus 9 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.