Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Externe bronnen

Naast de kennisbank zijn er verschillende andere kennisbanken en platforms met relevante informatie. Met een aantal daarvan, zoals de wiki van CEST en de kennisbank van AVA_net, werkt DEN veel samen. 

Nederland & Vlaanderen

  
CEST
CEST staat voor de Cultureel Erfgoed Standaarden Toolbox, een project opgestart in 2010 en uitgevoerd door PACKED vzw, eDAVID vzw in opdracht van het agentschap Kunsten en Erfgoed. CEST heeft tot doel de Vlaamse erfgoedinstellingen wegwijs te maken in het gebruik van standaarden bij het creëren, beheren en toegankelijk maken van digitale collecties. De site is opgezet als een wiki met een overzicht van standaarden en richtlijnen, handleidingen en  software voor de gehele erfgoedsector. Een deel van de standaarden en richtlijnen zijn ook opgenomen in de kennisbank van DEN. 

Naar de site


 

 
Kennisbank Audiovisuele Archivering
Deze kennisbank is opgezet door Beeld en Geluid en AVA_Net voor het delen en verspreiden van kennis over alle aspecten van audiovisueel archiveren. AVA_net is een onafhankelijke netwerkorganisatie voor audiovisuele collectiehouders in Nederland. Het netwerk wil de positie van het audiovisuele erfgoed versterken en een (kennis)platform bieden in de vorm van een kennisbank. De kennisbank biedt specialistische kennis aan over het duurzaam bewaren en ontsluiten van audiovisueel erfgoed. Het platform is ingedeeld in een aantal thema's: landschap, collectie, behoud, digitaal, toegang en gebruik. Per thema zijn standaarden, handleidingen en andere relevante publicaties verzameld.

Naar de site

 

Kennisbanken Nationaal Archief
Het Nationaal Archief heeft twee kennisbanken: de kennisbank Digitaal Bewaren en de kennisbank Digitale Dienstverlening.

De kennisbank Digitaal Bewaren bevat allerlei publicaties op het gebied van digitaal bewaren. De publicaties zijn afkomstig van nationale en internationale auteurs en van Testbed Digitale Bewaring. In de Kennisbank kan alfabetisch worden gezocht op de naam van de auteur, of op onderwerp. De Kennisbank wordt elke maand bijgewerkt.
Naar de site

In de kennisbank Digitale Dienstverlening zijn allerhande relevante bestaande nationale en internationale kennisbronnen opgeslagen over de (doorontwikkeling van) de digitale dienstverlening door archiefinstellingen.
Naar de site

Kennisplatform Particuliere Archieven
Op dit platform kunnen professionals hun kennis en ervaringen delen met het verwerven, bewerken, beheren en ter beschikking stellen van particuliere archieven. 
In samenwerking met het Stadsarchief Amsterdam is de handleiding Digitaal Archiveren voor Particulieren opgesteld.
 
Cultuurindex
De Cultuurindex biedt, op basis van meer dan 80 indicatoren, een unieke nationale reflectie op de staat van cultuur. Op cultuurindex.nl is een omvangrijk palet aan cijfers bij elkaar gebracht om zo de overkoepelende ontwikkelingen over langere termijn te analyseren. De cijfers zijn geïndexeerd over de jaren 2005 - 2013.

De Cultuurindex Nederland toont enkele belangrijke trends tussen 2005 en 2013, gericht op de pijlers capaciteit, participatie, geldstromen en concurrentie.

Naar de site
 

Internationaal

 


JISC Digital Media
De site is opgezet door JISC en vooral gericht op media en onderwijs.  Er is veel informatie te vinden over het digitaliseren van audiovisuele media, zoals foto’s, video en audio. Ook wordt er veel aandacht besteed aan projectmatig werken en zijn er veel handleidingen op dat gebied te vinden.

Naar de site 

 

Europeana Professional
Deze site is in de eerste plaats opgezet voor professionals die zich bezig houden met Europeana projecten of geïnteresseerd zijn om bij te dragen aan Europeana. De website kan echter door iedereen geraadpleegd worden. Op de site zijn alle publieke deliverables gepubliceerd van de Europeana projecten en andere relevante documentatie. 'It is the official source for technical information, metadata standards and case studies, and also brings together all project work.'

Naar de site 


Make it Digital - Digital NZ
De website is opgezet door Digital NZ, Nieuw-Zeeland als een platform waar experts informatie uit kunnen wisselen over het digitaliseren van collecties. Centraal staat de Digital Content Life Cycle, een model, bestaande uit 7 stappen dat gebruikt kan worden bij de uitvoering van de digitalisering. Voor elke stap is een handleiding ontwikkeld.

Naar de site


 


PrestoCentre
PrestoCentre is ontstaan uit de projecten PrestoSpace en PrestoPrime en is ondergebracht in de PrestoCentre Foundation. De focus ligt op het duurzaam bewaren en ontsluiten van audiovisueel erfgoed. Een deel van de website is alleen toegankelijk via een betaalde account. De website is onderverdeeld in resources, tools en projects. Daarnaast staan de volgende thema’s centraal:  Access, Acquisition, Archival Storage, Cataloging and Metadata, Context, Strategy, Vision, Finance, Ingest, Legal, Preservation en Planning.

Naar de site

 
Digital meets culture
De website is een platform waarop informatie wordt gepubliceerd over online bronnen, documentatie en evenementen op het gebied van cultuur en erfgoed. De site bestaat uit twee delen:
  1. Digital meets heritage: bevat informatie over internationale projecten en initiatieven op het gebied van digitalisering, preservering en het gebruik van digitaal erfgoed.
  2. Digital meets art: bevat informatie over digitale kunst.
De website is opgezet voor en door het veld en wordt onderhouden door het Italiaanse bedrijf Promotor.

Naar de site 


 

Linked Heritage/Athena Wiki
Deze wiki is opgezet binnen het project Athena en wordt nu aangevuld met resultaten uit het project Linked Heritage. Beide projecten richten zich vooral op de harmonisatie van metadata binnen Europeana en het ontwikkelen van tools om verschillende terminologiebronnen aan elkaar te koppelen en te verrijken. In de wiki zijn een aantal handleidingen opgenomen: bijvoorbeeld voor het gebruik van skos en het managen van verschillende thesauri en andere terminologiebronnen. Ook is er een inventarisatie te vinden van een groot aantal terminologiebronnen die in Europeana gebruikt worden.

Naar de site

Koepelorganisaties en belangenorganisaties


Laatst gewijzigd: 06-01-2017

4 plus 8 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.