Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Websites met meer informatie over fondsenwerving

Geen geschikte subsidieregeling kunnen vinden via de subsidiewijzer van DEN? Misschien kunnen onderstaande websites je wel verder helpen.

Algemeen

Vereniging van Fondsen in Nederland - Fondsenboek 2017

www.verenigingvanfondsen.nl/geld-nodig-voor-project
De Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) is de brancheorganisatie voor vermogensfondsen. De uitgave van het Fondsenboek, waarin de gegevens van ruim 1.000 fondsen in Nederland zijn opgenomen, is de bekendste activiteit van de FIN.

Instituut Fondsenwerving

www.instituutfondsenwerving.nl
Het IF is de brancheorganisatie voor hedendaagse fondsenwervende instellingen, kleinere goede doelen en professionals. Het IF is er voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI), fondsenwervers in alle non-profitsectoren en dienstverleners. Onder deze instellingen worden alle non-profit-instellingen met een ANBI-status verstaan - waaronder erfgoedinstellingen, theaters en orkesten, maar ook scholen, universiteiten en zorginstellingen - die actief op zoek zijn naar extra gelden van onder meer bedrijven, particulieren en vermogensfondsen.

Cultuur ondernemen

www.cultuur-ondernemen.nl/
Cultureel Ondernemen zet zich in voor culturele organisaties en zelfstandig werkende kunstenaars en creatieven, die meer rendement willen halen uit hun ondernemerschap ten bate van een sterkere en onafhankelijke culturele sector. Cultureel Ondernemen kan onder andere hulp bieden bij het opstellen van een subsidieaanvraag.
_____________________________________________


Subsidiewijzers

Ondernemersplein

www.ondernemersplein.nl/ondernemen/geldzaken/subsidies/
Het Ondernemersplein is een initiatief van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en geeft een gratis overzicht van overheidssubsidies die relevant kunnen zijn voor je instelling of project. De kleine 200 regelingen zijn afkomstig van het Rijk, provincies en de Europese Unie.

Fondswervingonline.nl

www.fondswervingonline.nl/regelingen
Fondswervingonline.nl bevat een databank met uitgebreide informatie over meer dan 3.000 financiële regelingen zoals subsidies, fondsen, sponsors en donateurs. De site is bestemd voor stichtingen, verenigingen, overheden en bedrijven die op zoek zijn naar aanvullende financiële middelen. Abonnees van Fondswervingonline.nl hebben toegang tot meer informatie.

Elsevier Subsidietotaal

www.subsidietotaal.nl
Elsevier SubsidieTotaal is een onafhankelijke subsidiewebsite met actuele informatie over subsidies en fondsen. SubsidieTotaal biedt relevante en praktische subsidie-informatie voor beleidsmedewerkers of projectleiders bij een non-profitorganisatie of overheidsinstantie, zelfstandig ondernemers en subsidieadviseurs, maar ook voor breder georiënteerde (MKB-)adviseurs, belastingadviseurs en accountants. De site bevat circa 1.500 regelingen. Via de 'Subsidiescan' op de website kun je op zoek naar geschikte regelingen/subsidies. Abonnees van Subsidietotaal hebben toegang tot meer informatie.

Innovation Connect (voorheen Currency Connect)

www.innovationconnect.nl/subsidie
Via deze website vind je onder andere een gratis subsidiescan om in te laten schatten of je organisatie of project kans maakt op subsidie.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten - Europese Subsidiewijzer

http://www.vng.nl/onderwerpenindex/europa/europese-subsidies
De Europese Subsidiewijzer van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geeft een overzicht van Europese subsidieprogramma’s voor decentrale overheden. Het geeft een overzicht van de Europese fondsen in de financieringsperiode 2014-2020.

Vlaams-Europees verbindingsagentschap - EU subsidiewijzer

www.vleva.eu/subsidiewijzer
Het Vlaams-Europees verbindingsagentschap (vleva) screent en publiceert alle oproepen tot het indienen van voorstellen van Europese instellingen. Op de website wordt een volledig overzicht van Europese subsidies geboden en daarbij beperkt vleva zich niet alleen tot de oproepen die gepubliceerd worden in het Publicatieblad van de Europese Unie.
_____________________________________________


Startpagina's

Onderstaande startpagina’s zijn ook de moeite van een bezoek waard:

Startpagina subsidie

http://subsidie.startpagina.nl/

Startpagina vermogensfondsen

http://vermogensfondsen.startpagina.nl/
_____________________________________________


Terug naar de volledige Subsidiewijzer.


Laatst gewijzigd: 25-05-2016

Tags:
website  
10 plus 9 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.