Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

De indeling van de kennisbank van DEN

Het digitaliseren van erfgoed en de gedigitaliseerde collecties duurzaam bewaren en ontsluiten is een complex proces dat hoogwaardige ICT-kennis vereist. Niet elke erfgoedinstelling heeft deze expertise volledig in huis. Met de kennisbank willen we  erfgoedinstellingen snel en op een toegankelijke manier op weg helpen. De informatie in de kennisbank kan verschillende vormen aannemen, afgestemd op de kennisbehoefte en het kennisniveau: algemene  informatie en documentatie, specifieke richtlijnen, goede voorbeelden, gebruiksscenario's, uitleg van jargon, criteria voor subsidiëring, enzovoorts.

Het gebruik van (open) ICT-standaarden is cruciaal om de kwaliteit van digitaal erfgoed te verbeteren. Inzet van ICT-standaarden vergt technische kennis. In de Kennisbank vind je allerlei soorten informatie die je verder op weg helpen, zoals de kennisdossiers en de standaarden en richtlijnen. Sommige teksten zijn vooral een introductie op een bepaald thema met verwijzingen naar andere, meer gedetailleerde bronnen. In andere gevallen worden verschillende onderdelen van een thema uitgelicht met onderliggende kennisdossiers. Ook hebben we een aantal kennisdossiers die use cases beschrijven. Voor standaarden en richtlijnen geldt hetzelfde: sommige teksten zijn vooral doorverwijzingen naar andere bronnen, andere teksten bevatten ook voorbeelden van toepassingen. Door niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden, maar vooral gebruik te maken van de kennis uit het veld is de kennisbank vooral een knooppunt voor alle relevante informatie op het gebied van digitaal erfgoed.  
 
In de kennisbank zijn een aantal verschillende hoofdonderdelen opgenomen:

Daarnaast bieden we ook informatie over het eigen onderzoek en de eigen projecten van DEN. Hieronder worden alle hoofdonderdelen van de kennisbank kort beschreven.


De kwaliteitscyclus en de kennisdossiers

DEN heeft het proces van het duurzaam beheren en ontsluiten van digitaal erfgoed inzichtelijk gemaakt via de kwaliteitscyclus digitaal erfgoed. Deze cyclus is gebaseerd op de Deming Cycle en bevat vier hoofdonderdelen: Informatiebeleid maken, plannen maken, uitvoeren en evalueren. Het onderdeel uitvoeren is verder uitgewerkt in vijf onderdelen die afgeleid zijn van de Digital Content Life Cycle. De kennisdossiers zijn gerangschikt aan de hand van deze verschillende onderdelen.

Lees meer over de kwaliteitscyclus
Bekijk het volledige overzicht van kennisdossiers

 


DE BASIS

Een speciaal onderdeel van de kennisbank is DE BASIS, een selectie van standaarden die als minimumeis aan alle erfgoedinstellingen in Nederland wordt gesteld. Deze selectie is in nauwe samenwerking met experts uit de erfgoedsector tot stand gekomen. DE BASIS is steeds in ontwikkeling en wanneer nodig worden nieuwe expertmeetings georganiseerd om de richtlijnen actueel te houden. Via de website kan er altijd gereageerd worden op de bestaande richtlijnen.

Lees meer over DE BASIS


Standaarden en richtlijnen

Het overzicht van standaarden en richtlijnen is een uiteenlopende verzameling van standaarden die gebruikt worden voor de verschillende fases binnen de kwaliteitscyclus. Het overzicht is richtinggevend voor de gehele erfgoedsector en wordt gebruikt door overheden en fondsen om kwaliteitscriteria vast te stellen. Met de zoekfunctie kun je filteren op bijvoorbeeld materiaaltype, onderwerp of onderdeel van de kwaliteitscyclus. Ook zijn de standaarden gekoppeld aan de projectenbank en het instellingenoverzicht. Zo kun je bijvoorbeeld zoeken op standaarden die gebruikt worden binnen digitaliseringsprojecten.

Bekijk het overzicht van standaardenDe Projectenbank

In de Projectenbank kunnen erfgoedinstellingen zelf hun projecten op het gebied van digitaal erfgoed aanmelden en beheren. Wanneer je een project wilt starten is het handig om eerst in de projectenbank te kijken welke soortgelijke projecten er zijn. Ook kun je via deze weg bijvoorbeeld op zoek naar nieuwe projectpartners. Waardevolle lessen die tijdens een project zijn opgedaan kunnen via de projectenbank gedeeld worden met andere instellingen.

Bekijk de projecten, meld je project aan en lees meer over de projectenbank


Overzicht van (erfgoed)instellingen

Iedere erfgoedinstelling die een project aanmeldt of als projectpartner aan een project gekoppeld is bij de projectbank wordt opgenomen in het overzicht. Hieruit blijkt onder andere of een instelling een informatieplan heeft opgesteld en bij welke digitaliseringsactiviteiten de instelling betrokken is. Daarnaast zijn ook andere projectpartners opgenomen, zoals softwareontwikkelaars, universiteiten en andere onderzoeksinstellingen. Alle instellingen beheren zelf hun eigen informatie.

Bekijk het overzicht van instellingenABC Digitaal Erfgoed

De meest gangbare termen die betrekking hebben op digitalisering worden kort beschreven in het ABC-Digitaal Erfgoed, dat ook als een handig woordenboekje is verschenen.

Bekijk het ABC-Digitaal ErfgoedInventarisatie van terminologiebronnen

DEN onderhoudt een inventarisatie van online thesauri, trefwoordenlijsten en andere terminologiebronnen die worden beheerd door Nederlandse en Vlaamse erfgoedinstellingen. Terminologiebronnen zijn belangrijke hulpmiddelen om gezamenlijk te werken aan een betere vindbaarheid van digitaal erfgoed.

Bekijk het overzicht van terminologiebronnenSubsidiewijzer

De subsidiewijzer geeft een overzicht van de belangrijkste fondsen en regelingen voor financiering van activiteiten rondom digitaal erfgoed. Dit overzicht wordt jaarlijks bijgewerkt.

Ga naar de subsidiewijzer


Leesvoer

In leesvoer wordt diverse documentatie verzameld, van publicaties die door DEN zelf zijn uitgebracht, tot onderzoeksrapporten en beleidsstukken door externe partijen, zowel in eigen land als internationaal.

Bekijk het overzicht met publicaties


Laatst gewijzigd: 26-08-2014

Tags:
kennisbank  
6 plus 5 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.