Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Disclaimer en verantwoording

Deze website is door DEN met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Dat geldt voor alle teksten en afbeeldingen die je op deze website aantreft. Wij accepteren ook geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van computervirussen e.d.

Creative commons licentie
Tenzij anders vermeld is de informatie op deze website beschikbaar onder de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie
Creative Commons-Licentie

Verantwoording afbeeldingen
Voor de afbeeldingen op deze website heeft DEN met name gebruik gemaakt van rechtenvrije afbeeldingen op www.flickr.com. DEN dankt de makers van deze afbeeldingen hartelijk voor de toestemming voor het gebruik van hun beeldmateriaal. Als je bezwaar hebt tegen hergebruik van een afbeelding waar je zelf rechten hebt op, laat het ons weten op den@den.nl. Onderstaande afbeeldingen worden met regelmaat gebruikt op de homepage.

Afbeeldingen home page
www.flickr.com/photos/68751915@N05/6355351769
www.flickr.com/photos/wandering_angel/1231376762
www.flickr.com/photos/webtreatsetc/4497139683
www.flickr.com/photos/mickeysucks/17828926
www.flickr.com/photos/770/302893184
www.flickr.com/photos/dancingwithlightandmischief/3237182165
www.flickr.com/photos/i_follow/3818884225
www.flickr.com/photos/evaekeblad/9144530056
www.flickr.com/photos/47414073@N07/4405828245
www.flickr.com/photos/webtreatsetc/6178678645
www.flickr.com/photos/cobalt/3256885653/
www.flickr.com/photos/webtreatsetc/4514047664
www.flickr.com/photos/8708592@N05/4434671050/
www.flickr.com/photos/pagedooley/4336778225/
www.flickr.com/photos/lepetitblonde/2659635952
www.flickr.com/photos/horiavarlan/4839454263 The original image has been cropped.

Disclaimer rechthebbenden
DEN heeft haar best gedaan om de rechthebbende van het getoonde materiaal op te sporen. Indien je rechthebbende bent en van mening bent dat de digitale beschikbaarstelling inbreuk maakt op je recht, verzoeken wij je om contact op te nemen met den@den.nl. DEN wil in dat geval graag met je aan een oplossing werken.

Websites van derden
De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen worden niet door DEN gecontroleerd, gemaakt of onderhouden. DEN aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van die websites.

Persoonlijke gegevens
DEN garandeert dat persoonlijke gegevens die je verstrekt – dat is alle informatie die herleidbaar is tot je persoon – strikt vertrouwelijk wordt behandeld en niet aan derden wordt doorgegeven of verkocht.

Webbouw, vormgeving en hosting
De website van DEN is ontwikkeld door Bitman in Haarlem. De vormgeving is ontworpen door Spore Creation in Voorschoten. De hosting van de site wordt verzorgd door InternedServices in Amsterdam.

Linken naar website DEN
Wij stellen het op prijs wanneer je doorlinkt of verwijst naar onze website. Wij worden daar graag van op de hoogte gebracht via den@den.nl.

Aanvullingen, vragen, opmerkingen?
Heb je overige opmerkingen? Wij houden ons aanbevolen voor alle informatie die de website kan verbeteren. Neem hiervoor contact op met de afdeling communicatie via den@den.nl.


Laatst gewijzigd: 24-04-2017

6 plus 9 is:*
(anti-spam)

Reacties (1)

Anton - dinsdag 31 oktober 2017 om 13:14
Waar kan je luchtfoto's bekijken van Voorhout?