Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Medewerkers DEN

Else Laura Rademaker, Wietske van den Heuvel, Arianne Neijenhuis, Stephanie Teunisse, Erma Soechit-Resokario, Robèrt Gillesse, Marco Streefkerk, Gerhard Jan Nauta, Marco de Niet, Wilbert Helmus. NIet op de foto: Annemieke Arendsen, Trilce Navarrete Hernandez, Marcel Ras, Anja Tollenaar.

V.l.n.r.: Mirjam Verloop, Marco Streefkerk, Arianne Neijenhuis, Wietske van den Heuvel, Gerhard-Jan Nauta, Stephanie Teunisse, Wilbert Helmus, Else Laura Rademakers, Marcus Cohen, Marco de Niet, Erma Soechit-Resokario, Annemieke Arendsen
 

 


Marco de Niet
Directeur

Marco is sinds 2007 directeur van Digitaal Erfgoed Nederland. Vanuit DEN zet hij zich met name in voor beleidsontwikkeling op het gebied van digitaal erfgoed en samenwerking in een internationale context. Hij heeft Nederlands en Boekgeschiedenis gestudeerd aan de Universiteit van Leiden. Marco is lid van de Raad voor Nederlandse Taal en Letteren (het adviesorgaan van de Taalunie) en bestuurslid van het Museumregister. Voorafgaand aan DEN werkte hij bij de Koninklijke Bibliotheek als Hoofd Innovatieve Projecten. In die hoedanigheid heeft hij een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van The European Library en Europeana.

marco.deniet[a]den.nl

070 - 314 03 43
www.linkedin.com/in/marcodeniet
@marcodeniet

beleid | ministerie van OCW | De Digitale Feiten | digitale duurzaamheid


Annemieke Arendsen
Junior medewerker Communicatie

Annemieke is sinds mei 2016 werkzaam voor DEN als communicatiemedewerker. Zij is onder meer verantwoordelijk voor de maandelijkse nieuwsbrief, redactie van de website en de verwerking van nieuws- en agendaberichten. Daarnaast is zij werkzaam als communicatiemedewerker voor het Netwerk Digitaal Erfgoed. Annemieke heeft een master in de boekwetenschap en handschriftenkunde en een bachelor in de Neerlandistiek. Voordat ze bij DEN terecht kwam heeft ze gewerkt voor het Meertens Instituut als communicatiemedewerker en onderzoeksassistent.

annemieke.arendsen[a]den.nl
070 - 314 07 16
www.linkedin.com/in/annemiekearendsen
@Annemiekea84


communicatie | NDE |
 

Marcus Cohen
Senior medewerker kwaliteitszorg
 
Marcus Cohen werkt sinds november 2016 voor DEN. Als zelfstandige heeft hij diverse onderzoeken uitgevoerd in het culturele veld en adviezen verleend over digitale strategieontwikkeling. Eerder was Marcus Cohen beleidsmedewerker Innovatie, Informatie & Onderzoek bij de NAPK en manager ICT voor het Nederlands Uitburo. Binnen DEN houdt Marcus zich bezig met de ontwikkeling van de nieuwe website waar niet alleen de erfgoedinstellingen, maar vanaf 2017 ook de cultuurproducerende instellingen informatie moeten kunnen vinden. Ook werkt hij aan het Toetsingsmodel, het online instrument dat een indruk geeft van de informatiehuishouding van een erfgoedinstelling.
Als bouwkundig ingenieur (TU-Delft) benadert Marcus samenwerking als een
ontwerpopdracht: er moet wel iets praktisch gebouwd gaan worden.

marcus.cohen[a]den.nl
070 – 314 03 56
https://nl.linkedin.com/in/cohenmarcus

kennisbank beleid Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid webarchivering | Toetsingsmodel


Wilbert Helmus
Coördinator Digitaal Erfgoed Bruikbaar - Netwerk Digitaal Erfgoed

Wilbert is coördinator van het NDE Werkprogramma Digitaal Erfgoed Bruikbaar. Namens DEN en de partners van het Netwerk Digitaal Erfgoed werkt hij samen met erfgoedinstellingen en leveranciers aan een dienstenplatform voor het aggregeren, linken en verrijken van digitaal erfgoed. Hij werkte eerder als erfgoedsoftwaremakelaar voor DEN en het Meertens Instituut en daarvoor bij het Rijksmuseum Amsterdam, Reekx Adviesbureau, Ministerie van OCW/Erfgoedinspectie, Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof. Wilbert heeft een nuchtere en praktische kijk op behoud en beheer van erfgoedcollecties en een duidelijke visie op het gebruik van (gemeenschappelijke) tools voor een betere bruikbaarheid en zichtbaarheid van digitale collecties.

wilbert.helmus[a]den.nl
06 - 504 995 53
www.linkedin.com/in/wilberthelmus

NDE | aggregatie


Wietske van den Heuvel
Projectmedewerker
 
Wietske werkt als projectmedewerker bij DEN en is onder andere betrokken bij Europeana v3 waar ze samen met Gerhard Jan verantwoordelijk is voor het onderbrengen en verder ontwikkelen van het project ENUMERATE. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor het technische beheer van de website, is ze bestuurslid van AVA_net en werkt ze mee aan DE BASIS. Eerdere projecten waar ze bij DEN aan gewerkt heeft zijn meSch, ENUMERATE en Europeana Inside. Hiervoor werkte ze als redacteur van de DEN kennisbank en was ze secretaris van de Adviesraad. Voordat ze bij DEN kwam werken was Wietske projectmedewerker op de R&D-afdeling van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Ze heeft een BA in Communicatie- en Informatiewetenschap, een MA in Nieuwe Media en Digitale Cultuur en een MA in Kunstbeleid en Management.
 
wietske.vandenheuvel[a]den.nl
070 - 314 07 62
www.linkedin.com/pub/wietske-van-den-heuvel/10/b38/616
@wietskevdheuvel
 
audiovisueel erfgoed | kengetallen | statistieken | projecten | DE BASIS
 


Gerhard Jan Nauta
Onderzoeker
 
Gerhard Jan Nauta, geboren in Kaapstad, Z-Afrika (1957), studeerde kunstgeschiedenis, psychologie en informatica (keuzevak) aan de Universiteit Leiden. Hij was als docent kunsthistorische informatiekunde verbonden aan de opleiding Kunstgeschiedenis en was betrokken bij verschillende projecten op het raakvlak van geesteswetenschappen en informatietechnologie (computer ondersteund onderwijs; onderzoek databases; hypertext- en wiki-gebruik;  crowdsourcing). Sinds 2009 werkt hij als onderzoeker/senior projectmedewerker bij DEN, met als expertises: digitalisering van erfgoed, collectieregistratie, born digital erfgoed, erfgoedstatistieken (ENUMERATE). Zijn persoonlijke belangstelling gaat uit naar de visualisatie van gegevens en het visueel taggen van 2D kunstwerken. Parttime werkt hij ook als studieadviseur bij de Universiteit Leiden.
 
gerhard.jan.nauta[a]den.nl
070 - 314 03 56
www.linkedin.com/pub/gerhard-jan-nauta/3/543/5a0    
@GJNauta
 
collectieregistratie | born digital | ENUMERATE | visualisatie
 


Arianne Neijenhuis
Stafmedewerker
 
Arianne Neijenhuis is stafmedewerker bij DEN, zij is het aanspreekpunt voor de financiën, HRM, evenementenorganisatie (o.a. DISH en DE-conferentie) en facility management. Arianne heeft een breed spectrum aan opleidingen gedaan, o.a. marketing management, financieel management en HRM.
 
arianne.neijenhuis[a]den.nl
070 - 314 03 43
 
DISH | DE conferentie

Else Laura Rademaker
Stafmedewerker Communicatie
 
Else Laura is verantwoordelijk voor delen van de website, tekstredactie en intern communicatie-advies. Op het moment verdiept ze zich in de verbrede communicatiedoelgroepen tijdens de nieuwe beleidsperiode. Na haar studie kunstgeschiedenis heeft Else Laura de postdoctorale opleiding historische informatieverwerking gedaan. In dienst van DEN heeft ze de opleiding Communicatie B doorlopen. Ze werkt sinds 2001 bij DEN.
 
else.laura.rademaker[a]den.nl
070 - 314 07 16
www.linkedin.com/pub/else-laura-rademaker/8/323/34
 
communicatie | kennisbank | projectenbank


Marcel Ras
Coördinator Digitaal Erfgoed Houdbaar - Netwerk Digitaal Erfgoed

Marcel is coördinator van het NDE Werkprogramma Digitaal Erfgoed Houdbaar. Namens de NCDD en de partners van het Netwerk Digitaal Erfgoed werkt hij samen met collectiebeherende instellingen en leveranciers aan de realisatie van een set van voorzieningen, diensten, handreikingen en procedures die erfgoedinstellingen helpen hun data “moeiteloos” op te slaan en duurzaam te beheren door aan te sluiten op de voorzieningen die daarvoor al zijn ingericht en beschikbaar gesteld. Doel van het werkprogramma is door domeinoverstijgende samenwerking gezamenlijke voorzieningen tot stand brengen waarin duurzame toegang tot digitale informatie gegarandeerd is. Daarnaast is Marcel programmamanager van de NCDD.

marcel.ras[a]ncdd.nl
06 - 147 776 71
www.linkedin.com/pub/marcel-ras/6/78/b23


Erma Soechit-Resokario
Secretarieel assistent

Erma werkt als assistent bij Stichting DEN. Zij biedt ten behoeve van het team secretariële en administratieve ondersteuning. Voordat Erma bij DEN kwam werkte zij als secretaresse bij diverse commerciële organisaties, accountant- en notariskantoren

erma.soechit-resokario[a]den.nl
070 - 314 01 57
www.linkedin.com/in/erma-soechit-resokario-01152617Marco Streefkerk
Senior medewerker kwaliteitszorg
 
Marco Streefkerk werkt sinds 2007 voor DEN. Eerst als gedetacheerd projectleider voor DE BASIS en vanaf 2009 in vaste dienst. Voor hij bij DEN kwam werkte Marco bij bibliotheken en musea voor zowel publieke als commerciële organisaties. Nu coördineert hij de optimale inzet van kennis en kunde vanuit DEN voor kwaliteitszorg in Nederland en internationale projecten. Marco wil een specialist zijn in het leggen van verbanden in de wirwar van programma’s en belangen die de opkomst van digitale activiteiten in het erfgoed kenmerkt. Inhoudelijk heeft hij van heel veel dingen een beetje verstand.
 
marco.streefkerk[a]den.nl
070 - 314 03 72
www.linkedin.com/in/marcostreefkerk
@classicbyte
 
businessmodellen | onderzoek | Europeana | informatieplan | Digitale Collectie Nederland
 


Stephanie Teunisse
Junior Projectmedewerker

Stephanie werkt als projectmedewerker mee aan verschillende projecten binnen DEN. Ze ondersteunt de communicatiemedewerkers en werkt aan de actualisering van de Subsidiewijzer. Daarnaast heeft ze gewerkt aan het onderzoek van DEN naar de status van auteursrechten in de erfgoedsector. Samen met Else Laura werkte ze aan een verkennend onderzoek naar de digitale kenniskanalen in de cultuursector. Ook werkt ze als redacteur aan de kennisbank van DEN en is ze secretaris van de Adviesraad voor deze kennisbank. Stephanie heeft een bachelor Neerlandistiek en is afgestudeerd in Boekgeschiedenis en Digitale Media.

stephanie.teunisse[a]den.nl
070 – 314 07 16
@S_Teunisse
www.linkedin.com/in/stephanieteunisse

communicatie | subsidies | kennisbankMirjam Verloop
Projectmedewerker ICT en communicatie

Tijdens de opleiding Europese Studies raakte Mirjam bekend met nieuwe media via een stage bij de Dienst Kunsten van de Stad Gent, een uitwisseling met de Universiteit van Wenen en een afstudeeronderzoek naar internationale samenwerking bij jeugdtheatergezelschappen. In de jaren die volgden werkte zij als programmeur aan de technische realisatie van websites voor bekende Nederlandse merken. Daarnaast bleef zij via vrijwilligersfuncties en projecten vanuit eigen initiatief betrokken bij de culturele sector. De technische achtergrond en brede interesse in het culturele werkveld komen samen in de
functie van projectmedewerker ICT en Communicatie bij DEN.

mirjam.verloop[a]@den.nl
070 -3140762
https://nl.linkedin.com/in/mirjamverloop
 
ICT | communicatie

Foto's: Josine Blom


Laatst gewijzigd: 11-04-2017

Tags:
DEN  
1 plus 10 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.