Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Medewerkers DEN

Else Laura Rademaker, Wietske van den Heuvel, Arianne Neijenhuis, Stephanie Teunisse, Erma Soechit-Resokario, Marco Streefkerk, Gerhard Jan Nauta, Marco de Niet, Wilbert Helmus, Annemieke Arendsen

V.l.n.r.: Else Laura Rademaker, Arianne Neijenhuis, Erma Soechit-Resokario, Marcus Cohen, Marco Streefkerk, Stephanie Teunisse, Wietske van den Heuvel, Annemieke Arendsen, Gerhard-Jan Nauta, Mirjam Verloop, en voormalig directeur Marco de Niet.
 

 Annemieke Arendsen
Medewerker Communicatie

Annemieke is sinds mei 2016 werkzaam voor DEN als communicatiemedewerker. Zij is onder meer verantwoordelijk voor de maandelijkse nieuwsbrief, redactie van de website en de verwerking van nieuws- en agendaberichten. Daarnaast is zij werkzaam als communicatiemedewerker voor het Netwerk Digitaal Erfgoed. Annemieke heeft een master in de boekwetenschap en handschriftenkunde en een bachelor in de Neerlandistiek. Voordat ze bij DEN terecht kwam heeft ze gewerkt voor het Meertens Instituut als communicatiemedewerker en onderzoeksassistent.

annemieke.arendsen[a]den.nl
070 - 314 07 16
www.linkedin.com/in/annemiekearendsen
@Annemiekea84

communicatie | NDE |
 

Marcus Cohen
Senior medewerker kwaliteitszorg
 
Marcus Cohen werkt sinds november 2016 voor DEN. Als zelfstandige heeft hij diverse onderzoeken uitgevoerd in het culturele veld en adviezen verleend over digitale strategieontwikkeling. Eerder was Marcus Cohen beleidsmedewerker Innovatie, Informatie & Onderzoek bij de NAPK en manager ICT voor het Nederlands Uitburo. Binnen DEN houdt Marcus zich bezig met de ontwikkeling van de nieuwe website waar niet alleen de erfgoedinstellingen, maar vanaf 2017 ook de cultuurproducerende instellingen informatie moeten kunnen vinden. Ook werkt hij aan het Toetsingsmodel, het online instrument dat een indruk geeft van de informatiehuishouding van een erfgoedinstelling.
Als bouwkundig ingenieur (TU-Delft) benadert Marcus samenwerking als een
ontwerpopdracht: er moet wel iets praktisch gebouwd gaan worden.

marcus.cohen[a]den.nl
070 – 314 03 56
www.linkedin.com/in/cohenmarcus/

kennisbank beleid Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid webarchivering | Toetsingsmodel


Wietske van den Heuvel
Projectmedewerker
 
Wietske werkt als projectmedewerker bij DEN en is onder andere betrokken bij Europeana v3 waar ze samen met Gerhard Jan verantwoordelijk is voor het onderbrengen en verder ontwikkelen van het project ENUMERATE. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor het technische beheer van de website, is ze bestuurslid van AVA_net en werkt ze mee aan DE BASIS. Eerdere projecten waar ze bij DEN aan gewerkt heeft zijn meSch, ENUMERATE en Europeana Inside. Hiervoor werkte ze als redacteur van de DEN kennisbank en was ze secretaris van de Adviesraad. Voordat ze bij DEN kwam werken was Wietske projectmedewerker op de R&D-afdeling van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Ze heeft een BA in Communicatie- en Informatiewetenschap, een MA in Nieuwe Media en Digitale Cultuur en een MA in Kunstbeleid en Management.
 
wietske.vandenheuvel[a]den.nl
070 - 314 07 62
www.linkedin.com/in/wietske-van-den-heuvel/
@wietskevdheuvel
 
audiovisueel erfgoed | kengetallen | statistieken | projecten | DE BASIS
 
Arianne Neijenhuis
Stafmedewerker / waarnemend directielid
 
Arianne Neijenhuis is stafmedewerker bij DEN, zij is het aanspreekpunt voor de financiën, HRM, evenementenorganisatie (o.a. DISH en DE-conferentie) en facility management. Arianne heeft een breed spectrum aan opleidingen gedaan, o.a. marketing management, financieel management en HRM.
 
arianne.neijenhuis[a]den.nl
070 - 314 03 43
 
DISH | DE conferentie

Else Laura Rademaker
Stafmedewerker Communicatie
 
Else Laura is verantwoordelijk voor delen van de website, tekstredactie en intern communicatie-advies. Op het moment verdiept ze zich in de verbrede communicatiedoelgroepen tijdens de nieuwe beleidsperiode. Na haar studie kunstgeschiedenis heeft Else Laura de postdoctorale opleiding historische informatieverwerking gedaan. In dienst van DEN heeft ze de opleiding Communicatie B doorlopen. Ze werkt sinds 2001 bij DEN.
 
else.laura.rademaker[a]den.nl
070 - 314 07 16
www.linkedin.com/pub/else-laura-rademaker/8/323/34
 
communicatie | kennisbank | projectenbank


Marcel Ras
Coördinator Digitaal Erfgoed Houdbaar - Netwerk Digitaal Erfgoed

Marcel is coördinator van het NDE Werkprogramma Digitaal Erfgoed Houdbaar. Namens de NCDD en de partners van het Netwerk Digitaal Erfgoed werkt hij samen met collectiebeherende instellingen en leveranciers aan de realisatie van een set van voorzieningen, diensten, handreikingen en procedures die erfgoedinstellingen helpen hun data “moeiteloos” op te slaan en duurzaam te beheren door aan te sluiten op de voorzieningen die daarvoor al zijn ingericht en beschikbaar gesteld. Doel van het werkprogramma is door domeinoverstijgende samenwerking gezamenlijke voorzieningen tot stand brengen waarin duurzame toegang tot digitale informatie gegarandeerd is. Daarnaast is Marcel programmamanager van de NCDD.

marcel.ras[a]ncdd.nl
06 - 147 776 71
www.linkedin.com/pub/marcel-ras/6/78/b23Marjet van Rietschoten                                                                                                                                                                                                                                   
Medewerker communicatie - Netwerk Digitaal Erfgoed

Marjet is sinds juli 2017 werkzaam als communicatiemedewerker voor het Netwerk Digitaal Erfgoed. Ze is verantwoordelijk voor de verwerking van NDE-gerelateerde nieuwsberichten en agendapunten, voor de redactie van de NDE-webpagina's en voor de overige communicatie van het NDE. Marjet heeft een master in boekwetenschappen en digitale media, waarbij ze zich specialiseerde in digitaal cultureel erfgoed en publishing studies. Naast haar functie bij NDE werkt ze als redacteur DTP en uitgeefassistent.

marjet.vanrietschoten[a]den.nl
070 -3140974
www.linkedin.com/in/marjetvanrietschoten
@MarjetC

communicatie | NDE 

Erma Soechit-Resokario

Erma Soechit-Resokario
Secretarieel assistent

Erma werkt als assistent bij Stichting DEN. Zij biedt ten behoeve van het team secretariële en administratieve ondersteuning. Voordat Erma bij DEN kwam werkte zij als secretaresse bij diverse commerciële organisaties, accountant- en notariskantoren

erma.soechit-resokario[a]den.nl
070 - 314 01 57
www.linkedin.com/in/erma-soechit-resokario-01152617Marco Streefkerk
Senior medewerker kwaliteitszorg / waarnemend directielid
 
Marco Streefkerk werkt sinds 2007 voor DEN. Eerst als gedetacheerd projectleider voor DE BASIS en vanaf 2009 in vaste dienst. Voor hij bij DEN kwam werkte Marco bij bibliotheken en musea voor zowel publieke als commerciële organisaties. Nu coördineert hij de optimale inzet van kennis en kunde vanuit DEN voor kwaliteitszorg in Nederland en internationale projecten. Marco wil een specialist zijn in het leggen van verbanden in de wirwar van programma’s en belangen die de opkomst van digitale activiteiten in het erfgoed kenmerkt. Inhoudelijk heeft hij van heel veel dingen een beetje verstand.
 
marco.streefkerk[a]den.nl
070 - 314 03 72
www.linkedin.com/in/marcostreefkerk
@classicbyte
 
businessmodellen | onderzoek | Europeana | informatieplan | Digitale Collectie Nederland
 


Stephanie Teunisse
Junior Projectmedewerker

Stephanie werkt als projectmedewerker mee aan verschillende projecten binnen DEN. Ze ondersteunt de communicatiemedewerkers en werkt aan de actualisering van de Subsidiewijzer. Daarnaast heeft ze gewerkt aan het onderzoek van DEN naar de status van auteursrechten in de erfgoedsector. Samen met Else Laura werkte ze aan een verkennend onderzoek naar de digitale kenniskanalen in de cultuursector. Ook werkt ze als redacteur aan de kennisbank van DEN en is ze secretaris van de Adviesraad voor deze kennisbank. Stephanie heeft een BA Neerlandistiek en een MA in Boekgeschiedenis en Digitale Media.

stephanie.teunisse[a]den.nl
070 – 314 07 16
@S_Teunisse
www.linkedin.com/in/stephanieteunisse

communicatie | subsidies | kennisbank


Foto's: Josine Blom


Laatst gewijzigd: 10-10-2017

Tags:
DEN  
6 plus 5 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.