Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

De kennisbank van DEN:
Richtlijnen voor het duurzaam beheren en toegang bieden tot digitaal erfgoed

Digitalisering van erfgoed, het beheren ervan en het toegang bieden tot het gedigitaliseerde erfgoed is een belangrijke activiteit van archieven, bibliotheken, musea, archeologische en bouwhistorische instellingen. Ook de kennis over de collecties die zij in de loop van vele jaren, soms zelfs eeuwen, hebben opgedaan komt digitaal steeds meer beschikbaar. Dat levert prachtige en belangrijke diensten op voor mensen met belangstelling voor cultuur, kunst en geschiedenis. Met behulp van nieuwe media kunnen die het digitaal erfgoed raadplegen en ook verrijken en hergebruiken.

Kwaliteitszorg voor digitaal erfgoed

DEN is het nationale kenniscentrum voor digitaal erfgoed. DEN zorgt ervoor dat erfgoedinstellingen kunnen beschikken over kennis om zo goed mogelijk te digitaliseren en hun digitale collecties zo duurzaam mogelijk te beheren. Niet alleen door richtlijnen op te stellen, maar ook door ervoor te zorgen dat de instellingen hun kennis en ervaringen kunnen delen. Het is ook in het belang van het publiek dat erfgoedinstellingen samenwerken. Alleen dan ontstaat een rijk en gevarieerd aanbod aan erfgoed zoals de Digitale Collectie Nederland en Europeana. De kennisbank van DEN is het centrale instrument waar al deze kennis wordt samengebracht.

Social Sofa Zoetermeer
De kennisbank van DEN: kom jij ook je kennis delen?

Wat zit er allemaal in de kennisbank van DEN?
De kennisbank van DEN bestaat uit kennisdossiers en overzichten met standaarden & richtlijnen, projecten en instellingen. Al deze teksten zijn ingedeeld volgens de Kwaliteitscyclus Digitalisering. Deze kwaliteitscyclus bestaat uit vier stappen (Informatiebeleid maken, Plannen maken, Uitvoering en Evalueren) en vormt het hart van de kennisbank van DEN. Lees meer over de Kwaliteitscyclus Digitalisering.

Standaardisering en kennis delen
De kerntaak van DEN kan samengevat worden als kwaliteitszorg voor digitaal erfgoed. Standaarden spelen hierbij een belangrijke rol. De ontwikkeling, toepassing en toetsing ervan worden op internationaal niveau uitgevoerd. Kwaliteitszorg is een sectoroverstijgende activiteit. Er wordt samengewerkt tussen wetenschap, bedrijfsleven, overheid en de informatie- en cultuursector.


Laatst gewijzigd: 26-08-2014

10 plus 6 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.