Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

DE BASIS voor vindbaarheid

DE BASIS gebruikt het begrip 'vindbaarheid' voor de situatie waarin digitale objecten en bijbehorende metadata zodanig worden aangeboden, dat zij voor mens en machine bereikbaar, uniek identificeerbaar en herbruikbaar zijn. Met DE BASIS voor vindbaarheid zorg je ervoor dat je digitale collecties (waarin vaak fors is geïnvesteerd) toegankelijk zijn voor een groter en breder publiek.

Wanneer je DE BASIS voor vindbaarheid toepast zorg je ervoor dat digitale objecten gevonden kunnen worden door zoekmachines, er probleemloos naar digitale objecten verwezen kan worden en dat objecten aangeboden kunnen worden op andere platformen dan je eigen website (denk aan initiatieven als Europeana en andere regionale, thematische of nationale portals). Tenslotte vormt DE BASIS voor vindbaarheid een eerste stap om de digitale collecties aan te bieden als linked (open) data.


Vier sleutelbegrippen

We delen 'vindbaarheid' in DE BASIS op in vier sleutelbegrippen:

 1. Identificatie van data: de data zijn uniek en liefst duurzaam identificeerbaar.
 2. Bereikbaarheid van data: de data zijn bereikbaar via internet.
 3. Zoekmachinedoorzoekbaarheid van data: de data worden zo aangeboden dat zij geïndexeerd kunnen worden door zoekmachines.
 4. Hergebruik van data: de data kunnen (eenvoudig) worden geharvest, hergebruikt door derden en - via linked data - gekoppeld aan andere datasets.
Het woord 'data' staat hierbij zowel voor de digitale objecten als de metadata.
 
Hiding in Plain Sight
Is jouw collectie wel goed vindbaar? Gebruik DE BASIS!


1. Identificatie van data

De eerste stap naar vindbaarheid is het uniek identificeerbaar maken van het digitale (en eventueel bijbehorende analoge) object en de bijbehorende metadata. Dit proces is opgedeeld in drie 'fases':

 1. In de eerste fase voorzie je elk digitaal object van een unieke identifier. Dit houdt in dat je elk digitaal object – binnen de instelling – een uniek nummer of code geeft. 
 2. In de tweede fase maak je een URI (Uniform Resource Identifier) aan voor elk digitaal object. Dit  is een unieke verwijzing naar een digitaal object. Op internet vind je een URI vaak terug in de vorm  van een URL (Uniform Resource Locator, of wel een locatieverwijzing op de server), een URN (een naamsverwijzing, niet verbonden aan een fysieke plek op een server) of een combinatie van beiden. DE BASIS schrijft het gebruik van URI´s voor. Met een URI kun je een begin maken met het aanbieden van je data als linked (open) data
 3. In de derde fase zorg je er voor dat de URI duurzaam, ofwel persistent, is. De URI is dan losgekoppeld van de daadwerkelijk locatie van de digitale bron. Achter de schermen zorgt een tabel ervoor dat de daadwerkelijke, aan verandering onderhevige, locatie wordt gekoppeld aan de onveranderlijke URI. Dit wordt resolven of redirecten genoemd. Om persistente identificatie te bereiken zijn er veel methodes en standaarden beschikbaar.
DE BASIS schrijft geen van deze standaarden dwingend voor, maar beveelt in ieder geval het gebruik van een van de standaarden aan.
  


2. Bereikbaarheid van data

Om de data op internet bereikbaar te maken, moeten de data getransporteerd kunnen worden met behulp van het HTTP- (of het beveiligde HTTPS-) protocol. Wanneer je het downloaden van hele datasets tegelijk mogelijk wil maken, ligt het FTP-protocol meer voor de hand.
  


3. Zoekmachinedoorzoekbaarheid van data

Om de digitale collecties (dat wil zeggen: de website én de 'achterliggende' databases) bereikbaar te maken voor zoekmachines, zijn een aantal extra stappen nodig. Een minimum vereiste is dat voor ieder digitaal object een 'HTML landingspagina' (ook wel landing page) beschikbaar moet zijn. Wanneer elk digitaal object een eigen landing page heeft, kan die door zoekmachines worden gevonden. Dit kan een statische pagina zijn, maar een dynamisch gegeneerde pagina is daarvoor ook geschikt.

Om de hele digitale collectie vervolgens aan te bieden aan zoekmachines zijn er twee mogelijkheden die door DE BASIS worden aanbevolen (en naast elkaar gebruikt kunnen worden):

 1. Aanbieden via Sitemaps: een volgens het protocol sitemaps.org opgestelde lijst van URL’s en metadata (=sitemap) biedt de zoekmachines de mogelijkheid de hele website, inclusief de achterliggende databases, te indexeren.
 2. Aanbieden via hypertext links: als alle URL's (die naar individuele objecten uit de digitale collectie verwijzen) bereikbaar zijn via hyperlinks, kan een zoekmachine deze URL's 'spideren'. Dit kan bijvoorbeeld door de collectie onder te verdelen in rubrieken, subrubrieken, etc., en deze aanklikbaar te maken, om zo te kunnen bladeren door de collectie.
Zie voor verdere optimalisatie van webpagina´s voor zoekmachines ook de DE BASIS voor presentatie.


4. Hergebruik van data

 1. Om je data uitwisselbaar te maken, zou je deze in ieder geval in een gestructureerd en open formaat moeten aanbieden. Het gebruik van geldige en bij voorkeur valideerbare (middels een XSD of DTD file) XML is een voor de hand liggende manier om de data te structureren. 
 2. De standaard Dublin Core Metadata Element Set maakt erfgoedbeschrijvingen uitwisselbaar door een (in beginsel) beperkte set van 15 sectoroverstijgende standaardvelden (ook wel: Simple Dublin Core) te hanteren. 
Naast deze eisen doet DE BASIS vijf aanbevelingen voor hergebruik van data:
 1. Om je data te kunnen laten “oogsten” (harvesting) zonder arbeidsintensieve exportacties wordt het OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) protocol aanbevolen. Deze veelgebruikte standaard maakt het mogelijk dat data uit verschillende bronnen zonder tussenkomst van mensen 'geoogst' kunnen worden. Er is dan sprake van de 'aggregatie' van data door een ander informatiesysteem. OAI-PMH (in combinatie met Dublin Core) is een belangrijke voorwaarde om je data beschikbaar te stellen aan portals (of aggregators) als Europeana. 
 2. Het aanbieden van domeinspecifieke XML schema´s zoals EAD (voor archiefcollecties), LIDO (voor museumcollecties), MODS of MARC XML (voor bibliotheekcollecties) wordt aanbevolen. Deze standaarden bieden de mogelijkheid een rijkere set van metadata (dan de Dublin Core elementen) uit te wisselen. 
 3. Een alternatief, naast het aan aanbieden in XML is JSON. Deze op Javascript gebaseerde uitwisselstandaard biedt een laagdrempelig alternatief voor XML en wordt in veel open data projecten gebruikt. 
 4. Een andere mogelijkheid om data te delen, is door gebruik te maken van RESTful API´s (een webservice die werkt volgens het REST-principe). Met behulp van de API kan een volledige of gedeeltelijke dataset worden hergebruikt in een andere context. IIIF, gebruikt voor toegang tot afbeeldingen, is een voorbeeld van een RESTful API. 
 5. Wanneer je het hergebruik van je data nog verder wilt vergroten kun je je data aanbieden als RDF (Resource Description Framework). Objecten die zijn beschreven in RDF kunnen via zogenaamde triples betekenisvolle relaties aangaan met andere objecten. RDF is daarmee de basis voor het aanbieden van informatie als linked (open) data.

Licenties voor hergebruik van data

Het hergebruik van data heeft ook een juridische component. In hoeverre kunnen de data worden hergebruikt buiten de context van de eigen instelling? Op deze en andere vragen over de voorwaarden van het gebruik van data wordt ingegaan in de aparte BASIS voor auteursrechtenbeheer.


Samenvattend

De volgende standaarden zijn een vereiste om te voldoen aan DE BASIS voor vindbaarheid:


Meer weten?

  


Verantwoording

Dit is een deels herziene, derde versie van DE BASIS voor vindbaarheid (augustus 2014). De eerste versie stamt uit 2007, de tweede versie uit 2013. Deze herziene tekst is opgesteld door experts die werkzaam zijn op het gebied van metadata, linked open data, harvesting, aggregatie van digitaal erfgoedmateriaal en in overleg met de adviesraad van de kennisbank van DEN. Voor een verdere verantwoording zie de pagina: totstandkoming DE BASIS voor vindbaarheid 2014.
  


Denk mee!

Deze tekst staat altijd open voor commentaar. Wil je reageren of meedenken? Maak dan gebruik van het onderstaande reactieformulier of lever je commentaar rechtsreeks in de tekst via het bijgevoegde MSWord- of PDFbestand. Stuur deze s.vp. naar den@den.nl (onder vermelding van DE BASIS voor vindbaarheid).
 


Laatst gewijzigd: 18-05-2017

4 plus 9 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.