Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

DE BASIS voor vervaardiging

DE BASIS voor vervaardiging legt minimale eisen vast voor het maken van digitale reproducties van origineel analoge erfgoedobjecten. De eisen voor de digitale reproducties als eindresultaat van vervaardiging garanderen een optimale kwaliteit, originele informatiewaarde (inhoud, structuur, vormgeving) en openheid voor toekomst tegenover aanvaardbare kosten (zowel voor het maken als het conserveren). Ook het proces van het vervaardigen maakt onderdeel van DE BASIS voor vervaardiging.

Vervaardiging per materiaalcategorie

DE BASIS voor vervaardiging concentreert zich op vier categorieën erfgoedmateriaal:
Per materiaalsoort is een team van experts samengesteld dat DEN heeft geholpen het voorstel op te stellen en ook een verantwoordelijkheid draagt voor eventueel actualiseren van de opgenomen eisen. Hoewel de objecten binnen de categorieën weer zeer divers zijn, gaan we zoveel mogelijk uit van uniforme vervaardiging per materiaalcategorie.

 


Uitgangspunten

Eenmalig

Het eerste uitgangspunt bij DE BASIS voor vervaardiging is dat vervaardiging eenmalig plaatsvindt. Het eindresultaat is dan een digitale reproductie die geldt als master. Deze master vormt vervolgens de basis waarvan afgeleide bestanden gemaakt kunnen worden voor verschillende soorten gebruik, zowel online als offline.
 

Opslag

Daarnaast stelt DE BASIS minimale eisen aan de opslag, zodat het bestand duurzaam opgeslagen wordt en dus ook in de toekomst nog geraadpleegd kan worden. Kies daarom voor een open standaard. Dit maakt de kans groter dat over lange periode ondersteuning en gebruik van het formaat beschikbaar blijft. Bovendien zijn er minder belemmeringen voor conversie wanneer in de toekomst het formaat toch dreigt te verdwijnen, bijvoorbeeld omdat er een beter alternatief zich aandient. Daarnaast brengen verschillende formaten verschillende kosten met zich mee.
 

Gebruik

Kijk bij het vervaardigen van een digitale reproductie ook naar het eindgebruik. Wanneer je verschillende soorten diensten wilt aanbieden aan verschillende soorten doelgroepen en je collectie wilt koppelen aan andere collecties, bijvoorbeeld binnen Europeana of de Digitale Collectie Nederland, zullen je digitale collecties aan minimale eisen moeten voldoen. DE BASIS voorziet hierin.
 

Geen substitutie

De richtlijnen van DE BASIS zijn niet geschikt om te gebruiken wanneer je je collecties wilt digitaliseren ter vervanging van de analoge collecties.
 

Een unieke bestandsnaam

Geef je digitale objecten unieke bestandsnamen, ook wanneer het verschillende collecties betreft, zodat je later geen verwisseling van bestanden krijgt, of bestanden kwijt raakt.
 

Samengestelde objecten

Het komt regelmatig voor dat meerdere materialen in één analoog erfgoedobjecten worden gecombineerd: teksten met plaatjes, video's van verhalen, foto's van geografische objecten, etc. Daarnaast zijn de dragers soms zelf ook vormen van erfgoed: boeken in een monumentale band, schilderijen in een antieke lijst, video op Betamax-cassettes of landkaarten op een wandtapijt. Wanneer je de drager ook vast wilt laten leggen in het gedigitaliseerde object (voor zover dat mogelijk is), maakt dat de digitalisering van het object complexer. Voor DE BASIS zijn deze gevallen buiten beschouwing gelaten, omdat deze richtlijnen te complex zijn om nog als minimale eis te gelden.


Laatst gewijzigd: 21-12-2015

Tags:
DE BASIS   Vervaardiging   richtlijnen   tutorial  
5 plus 6 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.