Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

DE BASIS

DE BASIS staat voor Digitaal Erfgoed: Bouwen Aan Succesvolle ICT-Strategie. DE BASIS is een set van minimale eisen voor de digitalisering van erfgoed en maakt onderdeel uit van de kennisbank van DEN. Als je als erfgoedinstelling op verantwoorde en duurzame wijze wil digitaliseren en je collecties online wil delen raadt DEN sterk aan DE BASIS te volgen.

De samenstelling van DE BASIS is gebaseerd op de kennis en ervaring van ICT-professionals uit de erfgoedsector zelf. De minimale eisen van DE BASIS bevorderen de kwaliteit van digitale erfgoedinformatie en vergemakkelijken de uitwisseling van gegevens tussen erfgoedinstellingen onderling en met het publiek. DE BASIS heeft betrekking op alle aspecten van de digitale dienstverlening. Door DE BASIS onderdeel te maken van je digitale strategie als instelling past in de nationale strategie digitaal erfgoed. Toepassing van DE BASIS bij de opbouw van je informatievoorzieningen sluit aan bij de principes van de DERA en faciliteert samenwerking in het Netwerk Digitaal Erfgoed. Door DE BASIS te gebruiken ben je er zeker van dat je collectie digitaal houdbaar, bruikbaar en zichtbaar is.
 
Alle standaarden die onderdeel uitmaken van DE BASIS zijn duidelijk gemarkeerd in de kennisbank.
Zij zijn te herkennen aan dit logo:Werkwijze

De vaststelling van DE BASIS wordt uitgevoerd in verschillende fases, sinds 2007 tot heden. Na een inventarisatie onder experts uit het erfgoedveld en meerdere expertmeetings om tot een tekstvoorstel te komen, volgt een uitgebreide inspraakronde vanuit het erfgoedveld. Bij de inventarisatie en discussie betrekken we alle erfgoedsectoren. De adviesraad van de kennisbank bewaakt het hele proces en zorgt voor goede vertegenwoordiging uit de erfgoedsector.

Allereerst zijn in 2007 voor DE BASIS op het gebied van vindbaarheid zeven standaarden als minimale eis voor digitale erfgoedinformatie vastgesteld. In 2008 werkten we verder aan de minimale eisen voor de vervaardiging van digitale data (tekst, beeld, geo-informatie en audiovisueel materiaal) en voor digitale duurzaamheid. De thema's beschrijving en presentatie zijn in 2010 vastgesteld.

Herziening van DE BASIS

In 2012 en 2013 is DE BASIS voor vindbaarheid geactualiseerd en opnieuw vastgesteld. Ook zijn DE BASIS voor de vervaardiging van tekst en de vervaardiging van beeld herzien. In samenwerking met het Vlaamse Project CEST, worden ook diverse use cases ontwikkeld die als doel hebben de standaarden nauwer te laten aansluiten op de praktijk van erfgoedinstellingen. Tot slot wordt DE BASIS meer geïntegreerd in de bredere kennisbank van DEN zodat we eenvoudiger dwarsverbanden kunnen leggen naar alternatieve standaarden en voorbeeldprojecten.

Meer weten?


Meedenken?

Reageren op onderdelen van DE BASIS? Dit kan op ieder moment!
Bekijk hiervoor bovenstaande pagina's, reageer via het reactieformulier onderaan de pagina's of stuur een mail naar den[at]den.nl o.v.v. 'De BASIS'.


Laatst gewijzigd: 23-11-2016

6 plus 9 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.