Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

De laatste ronde! 13 projecten gehonoreerd in Digitaliseren met Beleid

3 december 2009
De subsidie die beschikbaar was in de laatste ronde van Digitaliseren met Beleid 2009 is toegekend. Een welkome meevaller was dat het beschikbare budget door het ministerie van OCW onverwacht met 500.000 euro werd verhoogd. De voorgestelde ontwikkelprojecten werden door een onafhankelijke commissie beoordeeld. Uiteindelijk zijn 13 van de 33 ingediende voorstellen van (samenwerkingsverbanden van) erfgoedinstellingen gehonoreerd.

De ingediende voorstellen geven een aardige dwarsdoorsnede van de erfgoedsector en het karakter van de projecten rond digitaal erfgoed. 40% van de hoofdaanvragers is afkomstig van musea, 20% betreft archieven, 12% bibliotheken en 28% overige instellingen. 40% van de voorstellen betrof samenwerkingsverbanden waarbij meerdere instellingen in de begroting zijn opgenomen en zelf, middels de 35% eigen bijdrage, ook in de ontwikkeling investeren. Ook bij individueel ingediende voorstellen komt samenwerking vaak prominent voor, maar dan in een vorm dat andere instellingen meeprofiteren van de producten die het ontwikkelproject oplevert.

Digitaliseren met Beleid is naar verwachting een van de laatste regelingen waarin basisdigitalisering voor een deel gefinancierd kon worden, maar hier maakten maar 12 aanvragers gebruik van. De overige aanvragen betreffen dienstverlening of infrastructuur/software-ontwikkeling.

Veel projectplannen tonen de ambitie om (een deel van) de digitale collectie op de eigen website te ontsluiten en op maat te presenteren voor gebruik door (gemiddeld drie) verschillende doelgroepen. Daarnaast wordt de evolutie van het web ook aardig opgepakt. Meer dan de helft van de ontwikkelprojecten zetten in op Web 2.0 resultaten (tagging, toevoegen van publieksfoto's en -verhalen, communities, wiki's, widgets, etc.) en twee instellingen willen met semantische technologie hun infrastructuur versterken om snel aan te kunnen sluiten bij ontwikkelingsfase 3.0 van het web.

Het bovenstaande overzicht is gebaseerd op de projectplannen. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om de uitvoering en het resultaat ervan. 13 instellingen krijgen de gevraagde financiële steun om dit te verwezenlijken. Het gaat om de volgende (hoofd)aanvragers:

Van de niet gehonoreerde voorstellen zou DEN het toejuichen als instellingen op eigen kracht of via alternatieve subsidies ook tot uitvoering kunnen overgaan. De regeling Digitaliseren met Beleid komt met de tweede tender van 2009 na vier jaar tot een eind. De subsidies van het ministerie van OCW hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de opbouw van Digitale Collectie Nederland. Via de verplicht gestelde evaluaties in de projectenbank van DEN kan het veld de resultaten volgen en waar mogelijk profiteren van de opgedane kennis en ervaring. In de komende jaren zal DEN de projecten die nog in uitvoering zijn volgen en erover rapporteren.

Meer informatie
Bekijk de subsidiewijzer van DEN: www.den.nl/subsidiewijzer
Bekijk de projectenbank van DEN: www.den.nl/projectenbank

6 plus 1 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.