Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Kunt u mij adviseren..? Laatste tender Digitaliseren met Beleid 2009

18 september 2009
De tweede en laatste tender van subsidieregeling Digitaliseren met Beleid 2009 sloot op 22 september om 12.00 u. Ook in deze ronde stelden veel instellingen prijs op een adviesgesprek met DEN.

De afgelopen weken hebben veel erfgoedinstellingen zich ingespannen om mee te dingen naar de bijna 1.7 miljoen euro die door het ministerie van OCW beschikbaar is gesteld in het kader van de subsidieregeling Digitaliseren met Beleid. Ideeën op de projectenagenda van menig erfgoedinstelling zijn omgewerkt tot projectvoorstellen waarin innovativiteit, toegankelijkheid en kennisdeling centraal staan. Dit zijn immers de inhoudelijke criteria waarmee de onafhankelijke Adviescommissie de voorstellen zal beoordelen.

Om de kwaliteit van het ICT-gebruik in de voorgestelde projecten te bepalen, toetst DEN alle volledig ingediende plannen volgens de criteria uit het ICT-register voor 2009. DE BASIS, het geheel van door het veld vastgestelde minimale eisen voor digitalisering, speelt hierbij een belangrijke rol. Om een zo goed mogelijk plan in te dienen, krijgen de instellingen de gelegenheid een adviesgesprek te voeren met SenterNovem, die de regeling uitvoert, en DEN. In deze laatste ronde van 2009 voerde DEN vijftien gesprekken, waaronder vijf met samenwerkingsverbanden van instellingen die gezamenlijk een plan willen uitvoeren.

Na 22 september 2009 wordt duidelijk hoeveel instellingen daadwerkelijk een voorstel hebben ingediend. We rekenen op dertig projectvoorstellen, waarmee de concurrentie weer zwaar zal zijn. Hoewel een minderheid van de voorstellen gehonoreerd kan worden, gaan we er vanuit dat het denkwerk en de discussies van de afgelopen periode zich voor de erfgoedinstellingen terugbetalen in goede inzet van ICT en daarmee betrouwbare, open en waardevolle dienstverlening voor het publiek. In die zin is een subsidieregeling voor informatieplannen en ontwikkelingsprojecten een goede stimulans voor digitaliseren met beleid.

Meer informatie

SenterNovem en Digitaliseren met Beleid: www.digitaliserenmetbeleid.nl
DEN en Digitaliseren met Beleid
Bekijk de ICT-criteria bij de regeling Digitaliseren met Beleid 2009 (pdf)
Lees meer over DE BASIS

9 plus 7 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.