Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Programma van bijeenkomsten IDPD17 bekend

31 oktober 2017
Ter gelegenheid van International Digital Preservation Day op 30 november organiseren het Netwerk Digitaal Erfgoed, de NCDD en het kennisplatform Preservation gezamenlijk twee themabijeenkomsten rondom digitale duurzaamheid. De programma’s zijn nu bekend.Tijdens de ochtendbijeenkomst Kaf en koren: E-mailarchivering nu en in de toekomst zal worden ingegaan op het belang van e-mailarchivering. Het bewaren van  correspondentie van beleidsmakers, ministers, schrijvers, erfgoedinstellingen, kunstenaars, architecten, onderzoekers et cetera is om vele redenen van groot belang. Daarnaast is het vanuit cultureel-historisch perspectief van waarde om e-mailwisselingen van bijvoorbeeld schrijvers of andere invloedrijke personen te kunnen bewaren en te kunnen publiceren. Ook bezien vanuit een onderzoeker leveren e-mailarchieven een schat aan informatie op. Bewaren dus, dat is duidelijk. Maar hoe vind je je weg in die eindeloze archieven?

Bij de middagbijeenkomst Digitaal DNA: de essentiële kenmerken van een object zal worden gepraat over hoe een digitaal object voor de lange termijn betekenisvol en toegankelijk gehouden kan worden. Daarvoor is het nodig om bepaalde eigenschappen van het object door de tijd heen mee te nemen: de essentiële kenmerken. Die kenmerken beschrijven onder andere de inhoud van het object, de context ervan, het uiterlijk, het gedrag en de structuur. Raakt de waarde van een essentieel kenmerk verloren, dan is de kans groot dat het object niet goed of niet op een authentieke manier duurzaam toegankelijk gemaakt kan worden. 

Internationale keynotes
De opening van International Digital Preservation Day wordt verzorgd door Afke van Rijn (directeur Media & Creatieve Industrie OCW) en Marens Engelhard (voorzitter dagelijks bestuur NDE, directeur Nationaal Archief, algemeen rijksarchivaris). De dag biedt een keur aan interessante sprekers die vertellen over de ervaringen binnen de eigen instelling. Daarnaast zijn we verheugd over de komst van twee internationale keynotesprekers: James Lappin (Loughborough University) over e-mailarchivering en Jon Tilbury (Preservica) over essentiële kenmerken.

De bijeenkomsten worden gehouden bij het ministerie van OCW in Den Haag en zijn gratis toegankelijk. Wacht niet te lang met inschrijven.

International Digital Preservation Day
Op 30 november vindt de eerste International Digital Preservation Day (IDPD) plaats. Dit is een initiatief van de Digital Preservation Coalition en een groot aantal internationale partners, waaronder het Netwerk Digitaal Erfgoed en de NCDD. We staan dan stil bij wat we met elkaar al hebben bereikt en hopen nog meer bewustzijn en betrokkenheid te creëren voor wat ons in de komende jaren nog te doen staat om ons maatschappelijke digitale geheugen (archieven, bibliotheken, AV/media, cultuur en wetenschap) voor de toekomst veilig te stellen.

De dag is ook bedoeld om de aandacht te vestigen op de digitale collecties die wereldwijd beheerd worden door alle soorten organisaties. Erfgoedinstellingen in Nederland besteden op diverse manieren aandacht aan International Digital Preservation Day. Lees op de website van de NCDD hoe jouw instelling ook deel kan nemen en welke activiteiten er worden aangeboden.
2 plus 4 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.