Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Netwerk Digitaal Erfgoed ondersteunt publicatie 'Verbind je termen'

17 oktober 2017
Een van de grootste uitdagingen van digitalisering ligt volgens het Netwerk Digitaal Erfgoed in het beter verbinden van collecties voor een efficiënt gebruik. Het NDE ondersteunde daarom in de periode 2015 - 2017 het project 'Visuele Thesaurus voor Mode & Kostuums' (getrokken door het ModeMuseum te Antwerpen) en de in de Week van het Nederlands gelanceerde handleiding 'Verbind je termen'. 
De handleiding 'Verbind je termen' is geschreven voor musea en geeft informatie over het gebruik van terminologieën vanuit een digitaal perspectief. De onderdelen die aan bod komen begeleiden een museum in het volledige proces van de dataverrijking in gecontroleerde velden: exporteren, opschonen, koppelen en importeren. Uiteindelijke doelstelling: betere zoekresultaten in online gepubliceerde metadata. 

De gids is geschreven door Shannon van Muijden (Zuiderzeemuseum), Inge van Stokkom (Netwerk Oorlogsbronnen) en Ykje Wildenborg (MoMu). Zij werken simultaan aan Netwerk Zuiderzeecollectie, Netwerk Oorlogsbronnen (NOB) en Visuele Thesaurus voor Mode & Kostuums (VTMK). Die samenwerkingen stimuleren het gebruik van links naar terminologieën in de objectregistratie. De handleiding beoogt instellingen de kans te bieden om hiermee te experimenteren achter het eigen bureau, buiten de context van een workshop. Door de ondersteuning van onder meer Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) en PACKED vzw is het gelukt een zo up-to-date mogelijk document af te leveren.

Wilbert Helmus (domeinmanager Digitaal Erfgoed Bruikbaar) en Annette Gaalman (voorzitter stuurgroep Digitaal Erfgoed Bruikbaar) schreven voor de handleiding een voorwoord. Ze stellen daarin: "Het is duidelijk dat het beter verbinden van collecties alleen kan door meer samenwerking tussen erfgoedinstellingen, ook over landsgrenzen heen. En dit is precies de reden waarom het project Visuele Thesaurus voor Mode en Kostuums zo goed past in de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. 

De gebruiker staat centraal in de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Wij zijn daarom verheugd dat erfgoedprofessionals met hulp van deze handleiding de juiste ‘tools’ en technieken aangereikt krijgen om (data)collecties zo rijk mogelijk open te stellen voor eindgebruikers. 

Het Netwerk Digitaal Erfgoed spreekt grote dank uit aan de initiatiefnemers, de projectpartners, de Vlaamse Overheid en alle betrokkenen die een aandeel hebben gehad in de realisering van het project Visuele Thesaurus Mode en Kostuums. Het vormt een mooie illustratie van de ambitie om slimme verbindingen tussen collecties te maken. Het publiek kan ons prachtige erfgoed, in dit geval mode en kostuums, in een veel rijkere context raadplegen, beleven en hergebruiken. En daar ligt de maatschappelijke winst."

Meer informatie
3 plus 8 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.