Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Doorontwikkeling Digitaal Erfgoed Referentiearchitectuur (DERA) gestart

19 september 2017
In augustus is de doorontwikkeling van de Digitaal Erfgoed Referentiearchitectuur (DERA) gestart. De DERA, ontwikkeld door de partners van het Netwerk Digitaal Erfgoed, geeft een kader voor de ontwikkeling van een domeinoverstijgende ICT-infrastructuur binnen het erfgoed.

In DERA versie 1.0 zijn 6 architectuurprincipes vastgesteld:
  1. Zorg dat de authenticiteit van erfgoedinformatie duidelijk is.
  2. Zorg dat de beschikbaarheid van erfgoedinformatie duidelijk is.
  3. Zorg dat informatie herkenbaar en gebruiksvriendelijk wordt aangeboden.
  4. Zorg voor een eenduidige beschrijving van erfgoedinformatie.
  5. Zorg dat erfgoedinformatie verwijst.
  6. Zorg dat erfgoedinformatie verwijsbaar is.
Het samen uitwerken van deze principes tot toetsbare ontwerp-eisen voor ICT-systemen is een belangrijke stap om digitaal erfgoed beter zichtbaar, bruikbaar en houdbaar te maken. De focus ligt in eerste instantie vooral op het beter afhandelen van domeinoverschrijdende vragen en de eisen die dit stelt aan de metadatering. Uitgangspunt bij de uitwerking is het gebruik van linked data. De inhoud van de DERA wordt afgestemd in de architectuurraad van het Netwerk Digitaal Erfgoed. Aan deze raad nemen het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, de Koninklijke Bibliotheek, het Nationaal Archief, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de Universiteitsbibliotheek (UB) Leiden, DEN Kennisinstituut Digitale Cultuur en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) deel. In NDE-verband lopen hierbij een aantal pilotprojecten. De ervaringen die in deze projecten worden opgedaan, worden meegenomen bij het afstemmen van de inhoud om een indruk te krijgen van de knelpunten die momenteel worden ondervonden met het toegankelijk maken van digitaal erfgoed.

De vastgestelde versie van DERA 2.0 wordt begin 2018 verwacht. De doorontwikkeling vindt plaats in opdracht van het Ministerie van OCW en wordt uitgevoerd door Ordina

Meer informatie:  
2 plus 7 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.