Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

DEN en Netwerk Digitaal Erfgoed verzorgen track op KNVI jaarcongres

21 juli 2017
Op 9 november vindt in het NBC Congrescentrum te Nieuwegein het jaarlijkse congres van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals (KNVI) plaats. Tijdens het congres kan de bezoeker kiezen uit vijftien tracks met interactieve workshops en presentaties. Eén van de tracks zal verzorgd worden door sprekers van DEN en het Netwerk Digitaal Erfgoed. 
Het jaarlijkse congres van de KNVI heeft dit jaar als thema 'Informatie = m8'. Het belang van informatie neemt steeds meer toe en onderwerpen als 'alternatieve feiten', 'nepnieuws' en 'authenticiteit van informatie' zijn aan de orde van de dag.

Het congres van de Koninklijke Vereniging van Informatieprofessionals, waarin de rol van de informatieprofessional in de veranderende tijden centraal staat, zal plenair geopend om 10:00 uur. Keynotes worden verzorgd door Marietje Schaake (Europees Parlement), René ten Bos en Rik Maes (beiden Radboud Universiteit Nijmegen). Vanaf 11.30 uur kunnen bezoekers verschillende tracks en sessies volgen, waarna om 16:00 uur de prijzen voor de Prissma Infobattle 2017, de Victorine van Schaick prijs 2017 en de Young Talent Award 2017 zullen worden uitgereikt. 

Track 'i-samenleving als collectie'
DEN en het Netwerk Digitaal Erfgoed verzorgen samen de track 'De i-samenleving als collectie', waarin de specifieke rol wordt geadresseerd die erfgoedinstellingen hebben in de informatiemaatschappij om digitale informatie, in het bijzonder op het gebied van wetenschap of cultuur, te selecteren ten behoeve van toekomstig gebruik. In deze track wordt een totaalbeeld gegeven van de wijze waarop de erfgoedinstellingen deze uitdaging in bovensectorale samenwerkingsverbanden zijn aangegaan.

Binnen deze track zullen vier sessies worden georganiseerd. Hieronder een overzicht.


Sessie 1: Digitaal erfgoed: Waardering en collectievorming 
Spreker: Marco de Niet (DEN/UBL)


Welke digitale informatie is de moeite waard om op te nemen in de collecties van erfgoedinstellingen als archieven, biblioteken en musea? Sommige informatie dient op basis van wetgeving behouden te blijven (zoals overheidsinformatie), maar hoe gaan instellingen om met waardering en selectie van digitale data als er geen wettelijk kader is? Recent zijn er diverse waarderingsmodellen en richtlijnen voor selectie voor digitale content ontwikkeld, onder andere door Unesco. In deze sessie zal aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden besproken worden hoe collectievorming met born digital data in Nederland plaatsvindt.


Sessie 2: Digitaal erfgoed: Ontsluiting en semantisch beheer
Spreker: Wilbert Helmus (Netwerk Digitaal Erfgoed/Domeinmanager Digitaal Erfgoed Bruikbaar)

De Nationale Strategie Digitaal Erfgoed ontwikkelt een open, digitale infrastructuur voor het gemeenschappelijk ontsluiten en semantisch beheren van erfgoedinformatie. Participanten in het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) zijn archieven, bibliotheken, musea, onderzoeksinstituten, culturele organisaties en particuliere initiatieven (waaronder historische verenigingen, genealogische organisaties, etc.). Een uniek netwerkverband met een innovatieve aanpak voor de realisering van een gedistribueerd netwerk van erfgoedinformatie. Deze sessie gaat aan de hand van concrete NDE-casussen in op de verschillende componenten waarmee erfgoedinstellingen hun erfgoedinformatie op sectoroverstijgende manier volgens een gedistribueerde aanpak beter vindbaar kunnen maken.


Sessie 3: Digitaal erfgoed: Toegang en gebruik
Spreker: Marco Streefkerk (DEN/Medewerker kwaliteitszorg)

Toegang via online kanalen is essentieel als je wilt dat gebruikers in aanraking komen met je digitale collecties. Identificeer-, vind- en uitwisselbaar maken digitale informatie waardevol. Instellingen zoeken naar manieren om deze waarde te verzilveren via diensten, zelfstandig maar meer nog in samenwerking. In deze sessie komen een aantal voorbeelden voorbij die inzicht en inspiratie kunnen bieden aan informatiespecialisten in het algemeen.


Sessie 4: Digitaal erfgoed: Langdurige archivering
Spreker: Marcel Ras (NDE/Programmamanager van de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid)

Zonder ingrijpen lopen digitale bestanden het gevaar onleesbaar te worden, omdat zowel software als hardware snel verouderen. Dit is een bedreiging voor het behoud van ons nationale digitale geheugen. Omdat de investeringen die gemoeid zijn met digitale duurzaamheid te groot zijn voor individuele organisaties, is samenwerking nodig, niet alleen binnen domeinen maar juist ook tussen verschillende domeinen. Het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) en de NCDD streven naar het inrichten van een netwerk van gemeenschappelijke voorzieningen en een gezamenlijke zorg voor de lange termijn toegang tot ons digitaal erfgoed. In deze sessie zal worden ingegaan op de verschillende aspecten van dit voorzieningennetwerk.


Meer informatie
1 plus 2 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.