Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Nieuws uit de creatieve industrie: Kennis- en innovatieagenda en fieldlabs

14 juli 2017
De creatieve industrie is een van de negen topsectoren in Nederland. Momenteel wordt er binnen deze sector door CLICKNL gewerkt aan een kennis- en innovatieagenda. Daarnaast wordt er volop geëxperimenteerd in de innovatieve Fieldlabs.

Virtual reality

De Kennis- en Innovatieagenda Creatieve Industrie voor 2018-2021 komt eraan

De Creatieve Industrie versterkt het innovatief vermogen van Nederland, zowel vanuit het bedrijfsleven als vanuit de wetenschap, en is mede daarom een van de negen Nederlandse topsectoren. Ze is een belangrijke partner om samen met andere sectoren antwoorden op maatschappelijke en economische opgaven te geven en deze te implementeren middels haar creatieve vermogen en werkwijze. Een sterke creatieve industrie, als een dwarsdoorsnijdende sector, biedt Nederland de kans om tot innovatieve doorbraken te komen. Om deze bijdrage aan onze economie en maatschappij – ook in de toekomst – te realiseren is een stevige kennisbasis nodig.

Roadmaps
Op het CLICK-event CHARGE op 22 juni 2017 werden de drie roadmaps gepresenteerd voor de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 van de topsector Creatieve Industrie. De agenda is op dit moment nog volop in ontwikkeling, maar de basis ligt er.

Expermenteren in Fieldlabs
De creatieve industrie kenmerkt zich door een aanpak waarin experimenteren centraal staat. CLICKNL faciliteert daarom zogenaamde Fieldlabs, een aantrekkelijke vorm om in korte ‘runs’ nieuwe toepassingen met nieuwe technologie en kennis te ontwikkelen en testen. Door te experimenteren in fieldlabs waar kennis uit het HBO, TNO en de universiteiten kan worden ingezet, krijgt de creatieve industrie toegang tot nieuwe kennis en de mogelijke toepassingen ervan.

Fieldlab virtuele werelden
Tijdens CHARGE werden een aantal van deze Fieldlabs gepresenteerd. In het Fieldlab Virtual Worlds worden virtuele omgevingen ingezet om met name maatschappelijke vraagstukken op te lossen en daarmee nieuwe inzichten en kennis te verwerven. Hierbij valt te denken aan nieuwe vormen van storytelling, 3D-reconstructies, nieuwe vormen van tentoonstellingen maken en journalistiek, en een nieuwe beleving van ruimtelijk & industrieel erfgoed, maar ook de technische en methodologische kant blijft niet onderbelicht. Lees meer over Fieldlab Virtual Worlds.

Fieldlab sax

Fieldlab SAX: nieuwe eventvormen
De Amsterdam Arena vormt het podium voor proeven en pilots in Fieldlab SAX. In de Amsterdam Arena wordt onderzoek uitgevoerd naar innovatieve concepten die bijdragen aan verbetering van de ervaring en betrokkenheid van bezoekers én fans op afstand bij grootschalige events, naar nieuwe spectaculaire eventvormen die zich daarvoor lenen en hoe de door gebruikers en locatie/event gegeneerde data kunnen worden ingezet om nieuwe diensten mogelijk te maken. Lees meer over Fieldlab SAX op de website van CLICKNL
6 plus 6 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.