Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Europese Raad gaat werkgroep instellen voor externe culturele betrekkingen

31 mei 2017
Op 23 mei heeft de Europese Raad conclusies aangenomen over cultuur in de externe betrekkingen van de Europese Unie. De conclusies volgen op de gezamenlijke mededeling van de hoge vertegenwoordiger en de Europese Commissie van 8 juni 2016 met de titel "Naar een EU-strategie voor internationale culturele betrekkingen". Zij bieden richtsnoeren voor de strategische aanpak van de EU voor internationale culturele betrekkingen.

Europese Raad logo


Culturele diversiteit

In de conclusies wordt onderstreept dat deze aanpak een bottom-up-perspectief moet bevatten en de onafhankelijkheid van de cultuursector moet eerbiedigen. Erkend wordt dat internationale culturele betrekkingen zich alleen kunnen ontwikkelen door culturele diversiteit binnen de EU te bevorderen. In de conclusies wordt ook opgeroepen tot consistente, samenhangende inspanningen.

Werkgroep
Met het oog op verdere vorderingen heeft de Raad besloten om als volgende stap een werkgroep in te stellen die moet helpen om een alomvattende strategische aanpak van de EU voor internationale culturele betrekkingen uit te werken. Dit werk zal worden ondersteund door de Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden, waarbij wordt voortgebouwd op het bestaande platform voor culturele diplomatie, dat in 2016 werd opgezet om de culturele betrokkenheid van de EU met derde landen aan te halen.

Lees meer over de conclusies op de website van de Europese Raad

Tags:
Europa  
4 plus 6 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.