Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Het Netwerk Digitaal Erfgoed gaat nieuwe fase in

30 mei 2017
In het voorjaar van 2015 is het Netwerk Digitaal Erfgoed van start gegaan met de publicatie van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Nu, twee jaar later is het tijd om de eerste periode van het NDE af te sluiten en vooruit te blikken op de nieuwe periode. Het NDE gaat verder, zij het in een iets andere vorm.


 NDE-conferentie 7 april 2017 Foto: Eline Hoeneveld

Tijdens de conferentie aan het begin van de Week van het Digitaal Erfgoed gaf Lily Knibbeler als voorzitter van de NDE-stuurgroep al een kijkje in de toekomst van het NDE. De samenwerking tussen de Koninklijke Bibliotheek, Nationaal Archief, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen krijgt vervolg in een nieuwe rechtspersoon. De juridische vorm wordt nog onderzocht waarbij het coöperatiemodel nadrukkelijk in beeld is. Een groot voordeel van deze vorm van samenwerking is het open karakter en de mogelijkheid om partner te worden en daarmee invloed te hebben op de toekomst van het netwerk.
 


Afsluiting eerste fase
Ondertussen werken de drie werkpakketten hard aan de oplevering van de resultaten uit de eerste fase. De voorbeeldprojecten zijn vrijwel allemaal klaar, de uitgangspunten voor de technische opzet van het gedistribueerd netwerk van erfgoedinformatie zijn uitgewerkt en er zijn verschillende tools ter ondersteuning van de duurzame toegankelijkheid beschikbaar gekomen. De deadline voor deze eerste fase is 1 juni 2017.
 
De nabije toekomst
De aandacht gaat in de tweede helft van dit jaar naar het opvolgen van de resultaten uit de nulmeting, het realiseren van gedistribueerde Linked Open Data-registers voor collecties, objecten en terminologiebronnen en connectoren en gemeenschappelijk te gebruiken voorzieningen (‘tools’) voor het uitvoeren van duurzaamheidsbeleid. In de volgende nieuwsbrief zullen de nieuwe werkprogramma’s gepubliceerd worden en volgt een overzicht van alle resultaten tot dat moment.


Wilbert Helmus tijdens de HackaLOD november 2016 Foto: Jacqueline van der Kort (KB)
 

Programmabureau in oprichting
Er is goed nieuws te melden van het organisatorische front. Een netwerkmanager, domeinmanagers Zichtbaar, Bruikbaar en Houdbaar en een communicatiemedewerker zullen samen een programmabureau vormen. De kernpartners van het NDE (de vijf landelijke knooppunten) hebben met OCW, NCDD en DEN afgesproken dat het werkgeverschap van de medewerkers van het nieuwe programmabureau bij ofwel een van de knooppunten ligt ofwel bij de nieuw op te richten rechtspersoon. De eerste domeinmanager is intussen via het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid aangesteld: Wilbert Helmus vervolgt zijn werkzaamheden voor het domein Bruikbaar. Het programmabureau zal deze zomer starten.

Terugblik Week van het Digitaal Erfgoed 2017
We kunnen terugkijken op een succesvolle Week van het Digitaal Erfgoed. Alle activiteiten zijn goed bezocht en hebben geleid tot actieve kennisdeling en nieuwe plannen voor samenwerking. Een korte terugblik is reeds te vinden op onze website. In de komende nieuwsbrief zullen er nog een aantal verslagen van de week volgen, dus blijf ons volgen voor meer nieuws.

weekvanhetdigitaalerfgoed
Presentatie resultaten nulmeting digitaal erfgoed tijdens de week van het digitaal erfgoed. Foto: Lizzy Komen
 
1 plus 1 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.