Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Eindrapport Knooppunt Erfgoedsoftware Leveranciers (KnEL)

27 maart 2017




Twaalf leveranciers van erfgoedsoftware hebben zich in 2016, op uitnodiging van CLICKNL Cultureel Erfgoed en Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) verenigd in het Knooppunt Erfgoedsoftware Leveranciers (KnEL). Een verslag van de initiatieven en ideeën die in deze periode zijn ontwikkeld is nu te lezen in het eindrapport knooppunt erfgoedsoftware leveranciers.



Kwartiermaker KnEL

De softwareleveranciers hebben gebruik gemaakt van de MIT regeling van het Ministerie van Economische Zaken en gezamenlijk een innovatiemakelaar gefinancierd. Deze ´Kwartiermaker KnEL´Vincent de Keijzer, heeft het overleg tussen de deelnemende leveranciers gefaciliteerd en de mogelijkheden onderzocht van een structureel overleg tussen het knooppunt leveranciers en het Netwerk Digitaal Erfgoed.

Eindrapport

In het eindrapport wordt teruggeblikt op de afgelopen periode. Het brengt de verwachtingen bij de start van het KnEL in kaart, geeft een overzicht van ondernomen activiteiten en bespreekt de bevindingen. Het rapport wordt afgesloten met een reeks aanbevelingen voor een eventuele doorstart van het samenwerkingsverband. Het KnEL geeft daarbij aan behoefte te hebben aan een stevigere organisatie van de onderlinge samenwerking en heldere afspraken over de samenwerking met het NDE. De leveranciers willen op deze manier invulling geven aan de publiek-private samenwerking die naar hun idee onvoldoende is uitgewerkt in de NDE plannen.

Doorstart

Het knooppunt is blij om te zien dat de eerste tekenen van een doorstart zich aandienen. Eén van de leveranciers (DeventIT, Bunschoten) heeft aangegeven het voortouw te willen nemen in het gesprek over een mogelijk vervolg. DEN heeft aangeboden daarbij de secretarisrol op te willen nemen.
4 plus 1 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.