Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Oproep voor presentaties KVAN-dagen

25 januari 2017
Op 12 en 13 juni vinden in Dordrecht de jaarlijkse KVAN-dagen (Koninklijke Vereniging van Archivarissen) plaats. Ideeën voor presentaties kun je indienen tot 15 maart 2017.
Uit de oproep:

"Thema is dit jaar Publiek!?; een onderwerp dat verschillende kanten en betekenissen kent en voor iedere professional in de archiefsector van belang is. Archieven, ook particuliere archiefinstellingen, vervullen taken die van publiek belang zijn. Ze maken informatie publiek. Ze ontlenen hun bestaansrecht aan hun publiek. Door de snel opeenvolgende ontwikkelingen in de ICT is de relatie met het publiek aan grote veranderingen onderhevig. Ook het publiek zelf verandert voortdurend en daarmee de behoeften van (potentiële) gebruikers. En wat kunnen archieven leren van (de samenwerking met) andere publieksgerichte erfgoedinstellingen zoals musea en bibliotheken? Tijdens de KVAN-dagen draait het om de vraag, wat dit alles betekent voor de archiefsector.
Het congresprogramma wordt verdeeld in drie programmalijnen, te weten:
Sprekers voor de plenaire en enkele parallelsessies worden actief benaderd. Daarnaast hebben KVAN-leden en andere belangstellenden de mogelijkheid in een van de drie lijnen een presentatie te verzorgen. Je bent van harte uitgenodigd je ideeën voor te leggen aan de organisatie. Stuur vóór 15 maart 2017 je voorstel voor een presentatie (titel, inhoudelijke omschrijving (max. 250 woorden), namen en contactgegevens van sprekers), naar bureau[a]kvan.nl. De programmacommissie maakt een selectie op basis van inhoud, de relevantie in relatie tot het thema, en de diversiteit van presentaties en sprekers. Zij houdt zich het recht voor voorstellen af te wijzen of te vragen een voorstel aan te passen. Voorstellen die niet tijdig binnen zijn, worden niet in behandeling worden genomen. Het inhoudelijke programma wordt in de loop van april bekend gemaakt."
9 plus 5 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.