Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Afronding archief 2020: hoe gaat het verder?

30 december 2016
Het innovatieprogramma Archief 2020 is definitief afgerond. Vier jaar innovatieprogramma Archief 2020 heeft gezorgd dat managers en professionals in proefprojecten hebben kunnen ervaren wat er bij komt kijken om digitale overheidsinformatie beter duurzaam toegankelijk te houden voor de samenleving en de overheden zelf.


Dat wil zeggen: beter vindbaar, (her)bruikbaar èn houdbaar, nu en in de toekomst. Met de geleerde lessen en ontwikkelde handreikingen kan de sector verder aan de slag te gaan nu er aan Archief 2020 een einde is gekomen.

Programmaresultaten
DEN zette eerder al een aantal projecten uit het innovatieprogramma voor je op een rij. Belangrijkste resultaat van het innovatieprogramma is dat bestuurders, managers, IT'ers, archivarissen en informatieprofessionals elkaar gevonden hebben en samen werken aan duurzame toegankelijkheid van digitale overheidsinformatie. Dat doen zij door kennis te delen in communities en met nieuwe partners in netwerken vorm te geven aan hun eigen digitale toekomst.
 
Daarnaast leverde het programma onder andere praktische instrumenten en landelijk afspraken op, bijvoorbeeld op het gebied van IT-architectuur, videoverslaglegging, linked data en metadata. En door het programma is er nu het breed gedeelde inzicht dat duurzame toegankelijkheid veel meer is dan alleen opslag van informatie. Een e-depotoplossing bestaat bijvoorbeeld uit een stelsel van afspraken, activiteiten èn systemen die in hun samenhang bijdragen aan duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie.

Verdere innovatie
De brancheorganisaties en overheden die in het programma samenwerkten – provincies, gemeenten en waterschappen en hun archiefinstellingen – gaan ook in 2017 door met de innovatie van de archieffunctie, zo bleek op de slotmanifestatie in Amersfoort. Daarmee was de manifestatie  tevens de aftrap voor alle betrokken organisaties om vanaf nu de uitdaging zelf op te pakken om archiefinnovatie gezamenlijk voort te zetten.

Nog 1 jaar www.archief2020.nl
De website van Archief 2020 heeft een nieuw gezicht. De vernieuwde site blijft nog een jaar lang beschikbaar als ‘naslagwerk’. Zo kan iedereen profiteren van de lessons learned van de vele projecten. Daarnaast kan iedereen meedoen op de samenwerkingsplatforms op Pleio. Diverse organisaties die aan Archief 2020 mee hebben gewerkt zorgen samen voor het beheer van de belangrijkste producten en instrumenten.

Duurzame toegankelijkheid: the movie
In de film Op weg naar duurzame toegankelijkheid vertellen een commissaris van de koning, burgemeester, waterschapsdirecteur, professor en de algemene rijksarchivaris in ongeveer 5 minuten waarom het niet meer dan logisch is om door te gaan met archiefinnovatie. En dat de kracht van innovatie zit in samenwerking. Daarmee onderstreept de film de urgentie om samen aan de slag te gaan. Het is een oproep om te blijven zoeken naar oplossingen voor duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie voor ons allemaal. We nodigen iedereen uit om het filmpje breed te delen en te gebruiken bij werkoverleggen en presentaties. Door de dialoog op te zoeken, gaan we samen Op weg naar duurzame toegankelijkheid.


4 plus 8 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.