Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Digitaal Erfgoed Houdbaar: software sustainability (onderzoeksrapport)

14 november 2016
Dat we voor een langetermijntoegang tot belangrijke digitale data ook een langetermijntoegang tot de bijbehorende software nodig hebben, is een besef dat langzaam maar zeker doordringt. Software sustainability is dan ook een onderwerp van groeiende zorg in de wetenschap, het bedrijfsleven en de culturele sector. Patrick Aerts, onderzoeker bij DANS, schreef in opdracht van het Netwerk Digitaal Erfgoed een (Engelstalig) rapport over Software Sustainability (PDF).

Use cases
Aerts werkt als adviseur bij het Netherlands eScience Center, als senior research fellow bij DANS en is tevens projectleider van het NDE-project Software sustainability. In het onderzoek bestudeert hij verschillende use cases: praktijkvoorbeelden van hoe verschillende organisaties met de duurzaamheid van software omgaan. Daarbij gaat hij ook in op de uiteenlopende behoeftes en mogelijkheden in verschillende domeinen. Uit deze studie van use cases volgt onder andere het advies om een onderscheid te maken tussen software die al bestaat (zogeheten legacy) en software die nog gemaakt gaat worden. Immers, als we bij het creëren van nieuwe software de lessen in acht nemen die we kunnen trekken uit de nu ontstane problemen bij de legacy, kunnen we het duurzaamheidsprobleem langzamerhand onder controle krijgen. Ook verwerkte Aerts kennis en inzichten uit internationale samenwerkingsverbanden op het gebied van software sustainability in de studie.

Digitaal Erfgoed Houdbaar
Het onderzoek van DANS maakt deel uit van het werkpakket Digitaal Erfgoed Houdbaar: een serie projecten en case studies die er samen aan bijdragen dat digitale informatie in Nederland ook in de toekomst toegankelijk blijft.
 

6 plus 6 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.