Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Internetconsultatie auteursrecht: geef je mening over het voorstel

7 november 2016
De ministeries van OCW, Economische Zaken, en Justitie hebben gezamenlijk een internetconsultatie uitgezet betreffende de modernisering van het auteursrecht. Tot 1 december kun je reageren op het wetsvoorstel.

Van de website:

"Doel van de regeling

Hoofddoel van de modernisering is het verzekeren van een soepele werking van het EU auteursrechtelijk kader in een digitale eengemaakte markt. De Europese Commissie heeft drie subdoelen opgesteld:
1. het mogelijk maken dat beschermde content in de EU grensoverschrijdend online toegankelijk wordt, waarbij de focus ligt op TV en radio-programma's, Europese audiovisuele werken en cultureel erfgoed;
2. het vergemakkelijken van digitaal gebruik van beschermde content in het onderwijs, bij onderzoek en ten behoeve van preservering van cultureel erfgoed in de eengemaakte markt; en
3. het bereiken van een goed werkende markt voor auteursrechten waar rechthebbenden op een eerlijke wijze kunnen onderhandelen met en licenties verlenen aan exploitanten.

De modernisering krijgt vorm door twee voorstellen. Met het voorstel voor een richtlijn auteursrechten in de digitale markt wordt beoogd alle subdoelen te bereiken met uitzondering van het onderdeel van het subdoel 1 inzake 'de grensoverschijdende online toegang tot tv- en radioprogramma's. Hiervoor dient het voorstel voor een verordening inzake de online omroep. Over dit voorstel wordt apart geconsulteerd."
 

8 plus 9 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.