Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

DEN zoekt twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht

4 november 2016
DEN is een stichting met een Raad van Toezicht. Met het oog op haar nieuwe taakstelling om ook cultuurproducerende instellingen te ondersteunen bij digitalisering zoekt DEN voor de Raad van Toezicht twee nieuwe leden met een brede culturele achtergrond.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de besturing, de samenwerking en de activiteiten van stichting DEN. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Tevens staat de Raad van Toezicht de directie met advies terzijde.

Profielschets leden Raad van Toezicht
 
De leden van de Raad van Toezicht opereren vanuit hun expertise in het belang van het werkterrein van de stichting. Zij dienen te beschikken over strategisch denkvermogen, bestuurlijke kennis en ervaring en een visie op communicatie en marketing in de publieke sector. Een uitgebreid en actief onderhouden netwerk binnen de cultuursector, de overheid en relevante andere sectoren is zeer belangrijk. Daarnaast dienen leden van de Raad van Toezicht te beschikken over een ondernemingsgeest. Zij creëren en benutten kansen.

Wat heeft DEN te bieden?

DEN is een gerespecteerde organisatie met een breed netwerk zowel binnen als buiten de cultuursector, ook internationaal. Lidmaatschap van de Raad van Toezicht garandeert betrokkenheid bij de beleidsontwikkeling op het gebied van digitalisering in de cultuur- en erfgoedsector, zowel in Nederlands als op Europees niveau. De Raad van Toezicht biedt de leden ook de gelegenheid om op strategisch niveau onderling kennis uit te wisselen over actuele kwesties op het gebied van innovatie en digitalisering met cultuur en erfgoed.

Interesse?

Leden worden voor een periode van maximaal vier jaar benoemd, met mogelijkheid tot één herbenoeming, opnieuw voor een periode van maximaal vier jaar. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van DEN is onbezoldigd. Heeft u belangstelling om tot de Raad van Toezicht toe te treden? Neem dan contact op met Marco de Niet, directeur van Stichting DEN: marco.deniet[a]den.nl of 070-3140343.
Tags:
vacatures   DEN  
8 plus 3 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.