Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

ICT bedrijven met cultuurdata gaan samenwerken

1 juli 2016
Op initiatief van CLICKNL Cultureel Erfgoed gaan 12 ICT-leveranciers binnen de creatieve industrie samenwerken om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor de erfgoedsector. Zij willen daarmee een bijdrage leveren aan de uitwerking van de strategie van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) en de thema’s van CLICKNL Cultureel Erfgoed.

Het idee is ontstaan aan één van de discussietafels bij de presentatie van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed op 9 maart 2015. Per 1 april 2016 is Vincent de Keijzer als kwartiermaker aangesteld om een structureel overleg tussen de leveranciers te organiseren, alsmede een regelmatig overleg tussen het Knooppunt Erfgoedsoftware Leveranciers en het NDE.

De deelnemende leveranciers kunnen op deze manier in een vroeg stadium hun ideeën kenbaar maken aan het NDE en zo bijdragen aan generieke oplossingen die goed aansluiten bij de afzonderlijke eigen softwareproducten. Verder is het interessant voor leveranciers om in een vroeg stadium opmerkzaam te worden gemaakt op kansen voor het MKB binnen de ontwikkelagenda van het NDE en de initiatieven van CLICKNL. Belangrijke meerwaarde voor het NDE is de internationale kennis en ervaring van de leveranciers. De coördinatoren van het Netwerk Digitaal Erfgoed willen bovendien graag weten welke positie de leveranciers innemen in hun discussies over Persistent Identifiers en het gedistribueerde netwerk van erfgoedinformatie. Zij zijn bijvoorbeeld geïnteresseerd in hun gemeenschappelijk feedback op het zgn. position paper over de toekomst van aggregatie en de referentie architectuur.

De kwartiermaker zal tot eind 2016 werkzaam zijn voor het Knooppunt Erfgoedsoftware Leveranciers en wordt gefinancierd door een eigen bijdrage van de deelnemers en een eenmalige bijdrage via de MIT-regeling van Economische Zaken voor de Topsector Creatieve Industrie.

In deze periode zal duidelijk moeten worden op welke manier een structurele samenwerking kan worden opgezet. De kwartiermaker zal in zijn functie nauw samenwerken met de programma coördinator CLICKNL Cultureel Erfgoed (Meertens Instituut)  en de coördinator Programma Bruikbaar, Netwerk Digitaal Erfgoed.
 

4 plus 9 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.