Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Onderzoeksrapport: Evaluatie samenwerking erfgoedinstellingen en CBO's

11 oktober 2016
Deze zomer deed DEN onderzoek naar de samenwerking tussen erfgoedinstellingen en Collectieve Beheersorganisaties. Eind september werd het onderzoek afgerond, de resultaten worden in een onderzoeksrapport gepubliceerd.

Het onderzoek is een inventarisatie naar de afspraken die worden gemaakt tussen Collectieve Beheersorganisaties (CBO's) en erfgoedinstellingen. Het doel van dit onderzoek is om een beter beeld te krijgen van de mate waarin erfgoedinstellingen (zoals musea en archieven) overeenkomsten hebben gesloten met CBO's ten behoeve van het online beschikbaar stellen van (een deel van) hun collecties.

Lees het rapport (pdf)

Lees het rapport

Extended Collective Licensing
Het kabinet bereidt momenteel de wettelijke invoering van Extended Collective Licensing voor. In het Netwerk Digitaal Erfgoed, een landelijk samenwerkingsverband tussen erfgoedinstellingen en het ministerie van OCW, is behoefte geconstateerd aan meer informatie over de huidige praktijk van erfgoedinstellingen om hun collecties online te publiceren, in het bijzonder de collecties met materiaal dat auteursrechtelijk is beschermd. Na de invoering van ECL zal DEN een herhalingsonderzoek uitzetten, zodat de effecten van de invoering van ECL op de praktijk van erfgoedinstellingen gemeten kunnen worden.
5 plus 3 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.