Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Oproep: denk mee over diversiteit en verbinding

1 september 2016
Op woensdag 7 december 2016 vindt dé jaarlijkse kunst- en cultuurconferentie Cultuur in Beeld plaats, georganiseerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit jaar staan de thema’s diversiteit en verbinding centraal. Het ministerie doet een oproep om voorstellen voor sprekers en/of thema´s in te dienen.Uit de oproep:

" Over diversiteit en verbinding
Dat is het centrale thema van Cultuur in Beeld 2016, de jaarlijkse kunst- en cultuurconferentie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op 7 december 2016 hopen we met zoveel mogelijk deelnemers uit de culturele en creatieve sector van gedachten te wisselen over de belangrijkste actuele uitdagingen in uw werk. Hoe houden kunst en cultuur zich staande in de veranderende samenleving? Hoe kun je als instelling nieuwe doelgroepen aan je binden en hoe blijven kunstenaars zich vernieuwen? Genoeg stof voor een dag lang inhoudelijke bijdragen en debat!

Kom met ideeën!

Het deelprogramma van Cultuur in Beeld wordt vormgegeven aan de hand van de subthema's: diversiteit, arbeidsmarkt en innovatie. Daarnaast gaan we in op de laatste ontwikkelingen op het gebied van beleid en onderzoek. Voor de inhoudelijke uitwerking van de subthema's vragen we uw inbreng. Daarom willen wij u graag vragen om:

• Een suggestie te doen voor een interessante spreker die u wilt horen en waarom.
• Te komen met ideeën of goede voorbeelden op het gebied van de subthema's.

Klik hier om een suggestie te doen.

En/of:
• Een voorstel voor een sessie in te dienen waarin u uw ervaringen, prangende vragen, successen of voorbeelden deelt op het gebied van één van de subthema's van de conferentie.
• Een voorstel voor een plek op de CultSpace in te dienen: het centrale plein van de conferentie.

Klik hier om een voorstel in te dienen.

Nieuwe spelregels
Dit jaar hanteert Cultuur in Beeld een nieuwe opzet voor het programma met, op verzoek van deelnemers, meer verdieping tijdens de deelsessies. Daarom wordt het aantal sessies verkleind en hebben we nieuwe spelregels opgesteld voor het indienen van programma-ideeën. Zo moet het onderwerp van uw keuze een duidelijke relatie hebben met de thema's van de conferentie en vragen we u deel te nemen aan een voorbereidingsmiddag.
Kies een creatieve invalshoek of bedenk een originele uitvoering. De indieners van de meest aansprekende voorstellen nodigen we uit hun idee ook daadwerkelijk uit te voeren.
Meer weten over de thema's of de spelregels? Ga dan naar de website.

Voorstellen indienen
Voorstellen kunnen tot en met 23 september 2016 ingediend worden. Uit alle ontvangen voorstellen maakt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een selectie.
6 plus 3 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.