Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Digitaal Erfgoed Zichtbaar: input gevraagd!

15 juli 2016
Digitaal Erfgoed Zichtbaar is bezig met het in kaart brengen van het bereik van digitaal erfgoed.  Bij fysiek bezoek aan collecties is dit goed te monitoren, maar bij digitaal erfgoed is dit veel lastiger te overzien.  Deze notitie is een aanzet om de stand van de kennis op dit moment vast te leggen. We zijn benieuwd naar input op deze notitie vanuit de sector.‘Over het digitale erfgoed zijn nog niet zoveel cijfers verzameld, terwijl statistieken op dit gebied steeds belangrijker worden’, schreef DEN al in 2012. Graag delen wij dit stuk met de sector, waarbij we je oproepen tot reflectie op de inhoud ervan. Dit stuk vormt de basis voor verdere gedachtenvorming vanuit het NDE op het gebied van publieksbereik in relatie tot zichtbaarheid van digitale collecties. Daarom stellen wij het erg op prijs wanneer je aangeeft welke onderwerpen missen en ontbrekende kennis aanvult.

Stuur je opmerkingen naar den@den.nl

Download de nota Publieksbereik en zichtbaarheid digitaal erfgoed: stand van de kennis (Word).
3 plus 10 is:*
(anti-spam)

Reacties (2)

riemer knoop - dinsdag 30 augustus 2016 om 12:51
Spannend en urgent plus relevant onderzoek! Twee kritische opmerkingen:
1. Impliciet wordt uitgegaan van "digitaal erfgoed" als de digitale gegevens over of van collecties en collectiestukken in archieven, bibliotheken, musea e.d.
2. De belangrijkste conclusie ("Het materiaal dat wel beschikbaar is, wordt goed (her)gebruikt") is naar mijn smaak nog onvoldoende onderbouwd, blijkt althans niet uit het in het rapport daaraan voorafgaande.
Ik meld me graag om het over beide onderwerpen met elkaar te hebben.
Communicatie DEN - donderdag 1 september 2016 om 15:28
Geachte heer Knoop,

Hartelijk dank voor uw reactie. De consultatieronde is inmiddels afgesloten. We gaan aan de gang met uw input en de input die wij via de andere kanalen kregen.
Ad - dinsdag 30 augustus 2016 om 15:03
Kadaster Archiefviewer