Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Oproep: Call voor onderzoekspilots binnen Nederlab

11 juli 2016
Om de waarde van Nederlab voor wetenschappelijk onderzoek terdege te kunnen testen worden onderzoekers uitgenodigd een projectvoorstel te doen voor het beantwoorden van een concrete onderzoeksvraag die kan gelden als testcase voor de infrastructuur, data en tools van Nederlab. Suggesties voor verbeteringen, aanvullingen of prioriteiten worden van harte aangemoedigd.

De infrastructuur van Nederlab is nu zo ver gebouwd dat getest kan worden wat de waarde ervan is voor wetenschappelijk onderzoek. Wij zijn zeer benieuwd naar de ervaringen van onderzoekers, en roepen graag de hulp in van onderzoekers om de infrastructuur, tools en data te testen en ons suggesties te doen voor verbeteringen, aanvullingen of prioriteiten door de uitvoering van een kleine onderzoekspilot. Hiervoor stelt Nederlab financiering ter beschikking.

1. Onderzoekspilots
Onderzoekers worden uitgenodigd een projectvoorstel te doen voor het beantwoorden van een concrete onderzoeksvraag die kan gelden als testcase voor de infrastructuur, data en tools van Nederlab. Ook onderzoekers die een tool hebben ontwikkeld die geschikt gemaakt kan worden voor opname in Nederlab worden uitgenodigd een voorstel in te dienen. Zo’n in Nederlab te integreren tool moet ook bruikbaar en nuttig zijn voor andere onderzoekers.

Een projectvoorstel bestaat uit onderzoeksvraag en een beschrijving hoe die geoperationaliseerd kan worden in termen van gewenste acties in en met digitale bestanden en tools (bijvoorbeeld het zoeken, analyseren, verrijken, converteren, combineren, etc.). Er moet worden aangegeven welke specifieke componenten van Nederlab (softwaretools, applicaties, datasets, etc.) zullen worden gebruikt (check voor de aanwezige data en tools daartoe de website van Nederlab), en geef zo mogelijk een inschatting of en in hoeverre hiervoor nog aanpassingen binnen Nederlab gedaan moeten worden. De technische staf van Nederlab is in de aanvraagfase graag bereid hierover mee te denken. Vragen kunnen gericht worden aan hennie.brugman[a]meertens.knaw.nl.

Er kunnen vijf voorstellen worden gehonoreerd (samen maximaal € 120.000). Nederlab voegt aan elk gehonoreerd voorstel maximaal €6.000 toe voor technische ondersteuning die nodig is voor het uitvoeren van het projectvoorstel en het inbouwen van de resultaten in Nederlab. Aanvragen voor de onderzoekspilot moeten de werkverdeling duidelijk maken tussen onderzoekers, postdoc, technische ontwikkeling, redactionele hulp, student-assistentie, etc. Technische ondersteuning binnen de pilot kan zowel ingekocht worden bij Nederlab als bij een partner buiten Nederlab. Voor personeelskosten geldt de meest recente NWO-salaristabel.

2. Criteria en beoordeling van de voorstellen
Het selecteren en begeleiden van de pilots is onderdeel van de wetenschappelijke track van Nederlab, die geleid wordt door Sjef Barbiers (Meertens instituut), James Kennedy (University College UU), Els Stronks (UU) en Nicoline van der Sijs (Meertens instituut).
De onderzoeksvoorstellen dienen te liggen op het gebied van de geesteswetenschappen (met name taalkunde, letterkunde of geschiedenis), en bij voorkeur maar niet noodzakelijkerwijs een diachroon aspect te hebben. Onderwerpen die vanuit Nederlab gesuggereerd worden, zijn:
Voorstellen worden beoordeeld op basis van:
3. Tijdspad: Aan de Nederlab-infrastructuur wordt nog gebouwd tot 31 december 2017.

4. Het resultaat van een onderzoekspilot
Ieder voorstel moet in ieder geval leiden tot een voor Nederlab rapport dat beschrijft: In het ideale geval (maar optioneel) leidt de pilot tevens tot een artikel in een wetenschappelijk tijdschrift. Aanvragers dienen zich ervan bewust te zijn dat Nederlab in deze opbouwfase mogelijk nog niet de analytische output biedt die een geschikte basis voor een artikel vormt.

5. Praktische details
Voorstellen kunnen alleen worden ingediend door onderzoekers van organisaties die in aanmerking komen voor de NWO-financiering. De hoofdonderzoeker van het project moet een onderzoeker binnen de geesteswetenschappen zijn.
Een voorstel moet bestaan uit: Een voorstel kan geschreven zijn in het Nederlands of het Engels en moet als pdf ingediend worden bij Nicoline van der Sijs: post@nicolinevdsijs.nl, uiterlijk op 1 september 2016 13.00 uur. Het onderzoek dient uiterlijk 1 januari 2017 starten en moet uiterlijk 1 augustus 2017 zijn afgerond.

Aanvragers die van plan zijn om een voorstel in te dienen wordt sterk aangeraden om tijdig contact op te nemen met het Nederlab-team (post@nicolinevdsijs.nl en/of hennie.brugman@meertens.knaw.nl) voor overleg over hun onderzoeksopzet en benodigde data en tools, voordat ze een aanvraag gaan uitwerken.
3 plus 10 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.