Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Vragenlijst cultuurproducerende instellingen staat nu online!

30 juni 2016
Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) wil graag kennismaken met de cultuurproducerende instellingen in Nederland. Daarom verspreiden we nu een vragenlijst waarmee DEN ten behoeve van de communicatie inzicht wil krijgen in de culturele instellingen, hun kennisbehoefte en professionele netwerken.DEN ondersteunt al sinds 1999 de erfgoedinstellingen bij de professionalisering van het digitaal beschikbaar stellen van hun erfgoedinformatie en -collecties. Vanaf 2017 gaat DEN deze jarenlange ervaring ook gebruiken om cultuurproducerende instellingen, zoals podiumkunsten- en presentatie-instellingen, te bedienen.
 
DEN maakt als bovensectorale ondersteunende instelling deel uit van de  BIS en heeft van het ministerie van OCW een nieuwe taakstelling gekregen. Met de vragenlijst wil DEN een beter begrip krijgen van hoe we onze met publieke middelen gefinancierde ondersteuning goed kunnen invullen.
 
Werk je voor een presentatie-instelling, in de podiumkunsten, de muziek of in een andere culturele discipline? En denk je nu of in de toekomst interesse te hebben in digitalisering, digitale archivering of online presentatie van jouw waardevolle informatie? Of heb je al ervaring met digitaliseren van collecties in jouw bezit of met online publieksbereik en wil je je kennis delen met andere cultuur- en erfgoedprofessionals? Dan help je ons enorm door deze vragenlijst in te vullen. Met de resultaten kunnen we onze dienstverlening goed laten aansluiten op jouw behoeften. 

De vragenlijst is nu beschikbaar

Naar de Vragenlijst kennisuitwisseling met cultuurproducerende instellingen over digitalisering (SurveyMonkey)

 
Meer informatie

7 plus 8 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.