Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Nieuwsbericht: Rijk investeert 17 miljoen euro in digitale bibliotheek

18 december 2008
Op 15 december jl. heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de verdere aanpak van de bibliotheekvernieuwing 2009-2012. Er is overeenstemming bereikt over de afspraken naar aanleiding van het advies Innovatie met Effect (commissie Calff).

Besloten is dat de totstandkoming van de digitale bibliotheek de voornaamste prioriteit heeft en dat 17 miljoen euro van de 20 miljoen euro aan vernieuwingsmiddelen hieraan besteed wordt.

Op korte termijn moet met name de digitale dienstverlening nader worden gedefinieerd, zowel om de inzet van publieke gelden te kunnen verantwoorden als om de schaarse middelen gericht in te kunnen zetten.

Belangrijke aandachtspunten bij het innovatiebeleid op het terrein van de digitale bibliotheek zijn:
- dienstverlening van bibliotheken in kleine kernen
- versterking van het bereik onder jongeren
- onderwijsondersteuning
- het gewenste niveau van interactiviteit (web 2.0)
- de verdere ontwikkeling van de Centrale Discotheek Rotterdam
- snelle aansluiting met de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) en de Europese digitale bibliotheek (EUROPEANA)
- het nauwer betrekken van de NBD bij de digitale bibliotheek, zowel in organisatorisch als inhoudelijk opzicht
- afstemming op het gebied van de infrastructuur met onderzoeksprogramma's op erfgoedterrein, zoals o.a. Catch(plus), het Open Acces-initiatief en de Nederlandse Overheidsreferentie Architectuur (NORA).

Ook is een bestuurlijk akkoord bereikt over de uitgangspunten van een bibliotheekcharter. Dit charter vormt het toekomstig kader voor gezamenlijk bestuurlijk handelen op het terrein van de openbare bibliotheken.

Lees meer over het rapport Innovatie mert effect:
http://www.debibliotheken.nl/content.jsp?objectid=20984

(Bron: IP FLASH 18 december 2008)

4 plus 4 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.