Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

NDE Bruikbaar: draag bij aan de discussie 'Naar een gedistribueerd netwerk van erfgoedinformatie'

2 juni 2016
Wellicht heb je onlangs het position paper 'Naar een gedistribueerd netwerk van erfgoedinformatie' gelezen. Dit is door het Netwerk Digitaal Erfgoed - Werkpakket Bruikbaar- opgesteld als visie op de toekomst van aggregatie van digitaal erfgoed. Regelmatig kregen we te horen dat de tekst nogal abstract en theoretisch was. Dat klopt ook. Met het paper heeft het NDE een visie geformuleerd, nu is het tijd op die visie te vertalen in praktische oplossingen. Dat hebben we gedaan in bijgaande discussienotitie. 
We zijn benieuwd of de in de notitie geschetste centrale voorzieningen en de bijbehorende roadmap voor verbinding hiermee voldoende duidelijk en volledig is? Geeft dit een duidelijker beeld van de uiteindelijke situatie waarmee we de digitale erfgoedinformatie nog beter toegankelijk willen maken? De komende maanden gaat het NDE, samen met leveranciers, de landelijke en provinciale knooppunten en andere belanghebbenden, het gedistribueerd netwerk verder vormgeven. 
 
Wil je daaraan deelnemen, of heb je direct al aanvullingen op de discussienota, neem dan contact op met Wilbert Helmus, coördinator Digitaal Erfgoed Bruikbaar via wilbert.helmus[a]den.nl
3 plus 3 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.