Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Bijeenkomst Voorbij 3D-digitalisering: 3D-toepassingen in cultureel erfgoed

18 mei 2016
Op 22 juni organiseert DEN in samenwerking met Visual Dimension de bijeenkomst Voorbij 3D-digitalisering: 3D-toepassingen in cultureel erfgoed. De workshop die oorspronkelijk gepland stond op 23 juni gaat helaas niet door.

Op de studiedag zullen we kritisch kijken naar het hoe en waarom van 3D-digitalisering, de stand van zaken schetsen op het vlak van 3D in erfgoed en met name ingaan op de tal van mogelijke toepassingen van 3D-content. Op 23 juni volgt een ochtendworkshop over de bouw van een interactieve museumapplicatie met behulp van 3D-content. Deze workshop is voor een beperkt aantal deelnemers en de inschrijving zal apart verlopen.
 

Het programma van de bijeenkomst ziet er als volgt uit:


22 juni

 
Ochtend plenair
 
9:30 – 10:00 Ontvangst met koffie & thee
10:00 – 10:10 Opening door de dagvoorzitter Robert Gillesse (Stichting DEN)
10:10 – 10:40 Lezing Daniel Pletinckx (Visual Dimension)
Stand van zaken 3D digitalisering van erfgoed en het gebruik ervan
10:40 - 11:10 Lezing door Titus Kretzschmar (Naturalis Biodiversity Center)
3D bij Naturalis
De ontwikkelingen op het gebied van 3D nemen een vogelvlucht. Van verschillende technieken voor het produceren van 3D data tot de verschillende toepassingen ervan voor onderwijs en onderzoek. De lezing behelst een rondgang langs alle toepassingen van 3D technologie die plaatsvinden bij Naturalis en de uitdagingen die daaruit voortkomen. 
11:10 – 11:40 Tine Verroken (Museum Texture)
Duiken in de Machine 
Het project Duiken in de Machine exploreert de 3D technologie voor de bewaring en ontsluiting van industriële en agrarische machines. De uitvoering van verschillende casestudies geeft ons een beeld van de mogelijkheden en beperkingen. Uiteindelijk trachten wij een handleiding te creëren die de erfgoedsector ondersteunt bij het opstarten en doorlopen van een digitalisatieproces van oude machines.
11:40 – 12:00  Paneldiscussie rondom professionalisering van het gebruik van 3D materiaal in erfgoedsector. In technische, juridische zin en workflow. Wanneer biedt de inzet van digitale 3D content echt meerwaarde voor erfgoedsector?
12:00 – 13:00 Lunchpauze

Middagworkshops

 
13:00 – 14:00 Workshop interactieve 3D applicaties – 
Daniel Pletinckx (Visual Dimension)

3D is alomtegenwoordig, ook in cultureel erfgoed. Heel wat projecten lopen momenteel om objecten, structuren, monumenten en zelfs volledige sites in 3D te digitaliseren. De vraag naar het gebruik en hergebruik van dergelijke 3D data stelt zich dan ook steeds duidelijker.  Deze workshop wil een overzicht geven van de mogelijkheden om 3D data te gebruiken en te hergebruiken in research, restauratie, promotie en publiekswerking, met de nadruk op interactieve online en onsite applicaties en op de rol van de curator in het creatieproces van deze applicaties. Daarnaast wil deze workshop deze mogelijkheden en creatieprocessen aftoetsen met de deelnemers.
Workshop 3D-digitalisatie in de Praktijk – Joost Tangelder (Moobels)
 
Wat komt er kijken bij het 3D-digitaliseren van collecties en waar moet er rekening mee gehouden worden? Binnen deze workshop zal Moobels de photogrammetry methode toelichten waarmee zij objecten 3D-digitaliseren. Aan de hand van hun scan opstelling zullen zij laten
zien hoe het digitalisatieproces in de praktijk plaats vindt en wat daarbij komt kijken.  Daarnaast zullen zij aan de hand van voorbeelden uit het CEMEC programma (Connecting Early medieval European
Collections) resultaten laten zien van verschillende gedigitaliseerde objecten en de uitdagingen toelichten waar ze in het proces tegen aanliepen.
14:00 – 15:00 Idem Idem
 
Middag plenair
 
15:00 – 15:30 Middagpauze
15:30 – 16:10 Hendrik Hameeuw (KU Leuven)
3D voorbij de wauw-factor, wat wanneer het origineel er niet meer is
In het verleden, vandaag en in de toekomst werd en zal erfgoed door rampen, de tijd of intentionele vernielingen verloren gaan. In hoeverre bieden onze digitalisatie inspanningen – in het bijzonder 3D modellen – hier een oplossing voor? Wat registreren ze? Wat negeren ze?
16:10 – 16:30 Afsluiting en discussie publiek
16:30 – 17:15 Borrel
 


23 juni

Let op: deze workshop is helaas afgelast

10:00 – 12:30 Workshop door Daniel Pletinckx over de creatie van de Ename 1290 applicatie die volledig in 3D is gemaakt. Maximum aantal bezoekers: 20.

Deze interactieve workshop toont het volledige creatieproces van Ename 1290, een educatieve 3D game en virtuele rondleiding die onlangs werd genomineerd voor de Europese Heritage in Motion Award. Deze serious game werd volledig in 3D gemaakt en gebruikt natuurlijke interactie in groepscontext. Voor deze applicatie werden een groot aantal objecten gedigitaliseerd, digitaal gerestaureerd of gereconstrueerd. Daarnaast werd in een gebied van 2 bij 2 km een wetenschappelijk juiste reconstructie gemaakt van het historische landschap en werd de wetenschappelijke informatie die resulteerde uit 30 jaar opgravingen en 75 jaar historische studie omgezet in een consistente reconstructie van het dorp en de abdij. Een uitgebreide structurele en functionele analyse van de abdij leverde voor het eerst in 75 jaar een gedetailleerd 3D model van de gebouwen en de interieurs, die volledig consistent is met de historische bronnen. In deze 3D reconstructie van het dorp en de abdij speelt een verhaal, volledig gebaseerd op historische feiten, dat de basis vormt voor de educatieve game (bedoeld voor klasgroepen). Daarnaast wordt de volledige 3D reconstructie voor groepen met gids gebruikt als virtuele rondleiding.

De doelstelling van deze workshop is niet alleen om het volledige productieproces van deze geavanceerde applicatie te tonen van digitalisering tot interactive storytelling, maar ook om met de deelnemers de gekozen aanpak af te toetsen naar impact, gebruik en kosten. 

Praktische informatie

Aanmelden

Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

Meer informatie

Nu al meer lezen over 3D? Bekijk de kennisdossiers 3D-digitalisering en Inzet van 3D-modellen in de erfgoedsector.
De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met Visual Dimension.
5 plus 7 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.