Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Digitaal Erfgoed Zichtbaar: Call for Proposals

11 mei 2016
Digitaal Erfgoed Zichtbaar, een van de drie werkpakketten binnen NDE, is op zoek naar projecten die een brug kunnen slaan tussen bestaande erfgoedplatforms en kanalen buiten de erfgoedsector. Hoe kan de zichtbaarheid van digitaal erfgoed worden vergroot? Welke combinaties zijn er te maken zodat nieuw publiek wordt bereikt met de rijkdom van de historische collecties?  Het indienen van proposals kan tot en met 11 juni 2016. 

Digitaal Erfgoed Zichtbaar
Digitaal Erfgoed zichtbaar is een werkpakket van het Netwerk Digitaal Erfgoed. Het richt zich enerzijds op de vraag van de gebruiker en anderzijds op het ontwikkelen van vaardigheden bij de erfgoedprofessional. Daarnaast worden er binnen dit werkpakket zichtbaarheidsprojecten uitgevoerd. Deze voorbeeldprojecten dragen bij aan de zichtbaarheid van digitaal erfgoed in Nederland. Doelen van deze projecten zijn meer publieksbereik en gebruik en het verkennen hoe dit bereikt kan worden. Samenwerking is hierbij een belangrijk criterium, vanwege het domeinoverstijgende aspect en het bundelen van expertise en kracht.
 
Meer maatschappelijke meerwaarde van erfgoed is een belangrijke doelstelling van Digitaal Erfgoed Zichtbaar. Om dit te bereiken zijn de volgende criteria gedefinieerd:
·         Metadata en objecten plaatsen in een rijkere context plaatsen om meer betekenis te creëren;
·         Metadata en objecten op meer plaatsen beschikbaar maken voor een groter publieksbereik;
·         Gebruik maken van de kennis die eindgebruikers hebben: publieksparticipatie, crowdsourcing, co-creatie, Wikimedia;
·         Het gebruik  van digitaal erfgoed bevorderen en verbreden door digitale collecties duurzaam zichtbaar te maken in andere contexten, op platforms buiten de erfgoedsector zoals nieuwssites, online kennisplatforms en websites over toerisme en excursies.
 
Call for Proposals
De eerste fase van Digitaal Erfgoed Zichtbaar heeft zich gericht op het versterken van reeds bestaande initiatieven. De volgende fase, die loopt van juli t/m december 2016, wordt ingevuld via deze call for proposals. Er wordt gezocht naar projecten die met name voldoen aan het laatste criterium: het bevorderen van gebruik van digitaal erfgoed via platforms buiten de erfgoedsector zoals nieuwssites, educatieve sites, online kennisplatforms en websites over toerisme en excursies. Doel is om het publiek erfgoed te laten ervaren buiten het erfgoeddomein, ontmoetingen laten plaatsvinden via nieuwe kanalen. Op het juiste moment op de juiste plaats.
 
Een resultaat zou kunnen zijn: een toevoeging op een bestaande website of gebruikmaking van apps of devices waardoor erfgoedinformatie bij de gebruiker aankomt. Bijvoorbeeld wat wil een huizenkoper weten over het huis en de locatie die hij op het oog heeft? Hoe kan een educatieve portal verrijkt worden met de content van een bepaalde collectie? Voor welke hardware of devices (mobiele app, VR-bril, audiotour) is hierbij een rol weggelegd? Hoe kunnen familieverhalen iets toevoegen aan stamboomonderzoek? Wat kunnen games betekenen voor de zichtbaarheid van erfgoed? Welke combinaties zijn er te maken zodat nieuw publiek wordt bereikt met de rijkdom van de historische collecties?
 
Voorwaarden en criteria
Om in aanmerking te komen voor financiering wordt als voorwaarde gesteld dat de activiteiten bijdragen aan de vergroting van publieksbereik en gebruik van digitaal erfgoed. De projecten moeten daarnaast voldoen aan de volgende criteria:
  1. Het project is domeinoverstijgend: gericht op meerdere typen erfgoed, zoals archiefcollecties, museale collecties, wetenschappelijke databronnen of bibliotheekcollecties,
  2. Het project is instellingsoverstijgend: samenwerkend met of gebruikmakend van collecties en expertise van meerdere erfgoedinstellingen
 
Praktische informatie
 
Wie mag indienen?
Iedereen die een bijdrage kan leveren aan de doelstelling om het publieksbereik en de zichtbaarheid van digitaal erfgoed te vergroten.
 
Randvoorwaarden proposals
 
Selectie
De selectie van proposals zal plaatsvinden in de Coördinatiegroep Digitaal Erfgoed Zichtbaar. Deze zal bestaan uit vertegenwoordigers van verschillende erfgoedinstellingen samen met een adviseur van het Mondriaan Fonds.  Als er meer aanvragen zijn dan budget zal eerst inhoudelijk worden beoordeeld op bijdrage aan de doelstellingen en daarna op ‘value for money’.
 
In januari 2017 zal een evaluatie van de projecten plaatsvinden op grond van een eindrapport op te stellen door de aanvrager.
 
Netwerk Digitaal Erfgoed
Het Netwerk Digitaal Erfgoed is een samenwerkingsverband dat zich richt op de vergroting van de maatschappelijke waarde van erfgoed. Om dat te bereiken worden collecties van archieven, bibliotheken, musea en andere instellingen beter zichtbaar, bruikbaar en houdbaar gemaakt.
 
De samenwerking krijgt in de periode 2015-2016 vorm in drie werkprogramma’s:
 
Indienen proposals
Het indienen van proposals kan uiterlijk 11 juni 2016 per e-mail aan Anja Tollenaar,  coördinator Digitaal Erfgoed Zichtbaar: anja.tollenaar [@] den.nl.

Mede mogelijk gemaakt door het Mondriaanfonds7 plus 10 is:*
(anti-spam)

Reacties (1)

Don Blaauw - maandag 13 juni 2016 om 21:45
Dat is dus jammer.. te laat.. Kidslovecards.nl zou er goed in gepast hebben. Veel is er niet nodig aan budget.