Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Oproep: Review position paper aggregatie

12 april 2016
De samenwerkende knooppunten van het Netwerk Digitaal Erfgoed hebben de afgelopen maanden gewerkt aan het opstellen van een Position Paper over de toekomst van de collectie digitaal erfgoed in Nederland. Het NDE vraagt nu aan de sector om te reageren op deze position paper 'Naar een gedistribueerd netwerk van erfgoedinformatie'. Reageren kan tot en met 29 april 2016.Achtergrond position paper

Onder regie van OCW werken de landelijke knooppunten (Koninklijke Bibliotheek, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Nationaal Archief, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen en kenniscentrum DEN) aan de uitvoering van de Nationale Strategie voor Digitaal Erfgoed. Deze strategie schetst daarvoor een gezamenlijk perspectief voor de ontwikkeling van een landelijke, sectoroverstijgende infrastructuur van voorzieningen voor digitaal erfgoed.
 
Een belangrijk onderdeel van de uitvoering betreft het formuleren van een visie op de toekomst van de collectie digitaal erfgoed in Nederland. De samenwerkende knooppunten binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed hebben de afgelopen maanden gewerkt aan een toekomstbeeld voor een gedistribueerd netwerk van erfgoedinformatie. Wij beschrijven een aanpak voor het gezamenlijk presenteren van digitaal erfgoed die  aansluit bij recente technologische ontwikkelingen.
 
Openbare review: oproep om te reageren
De landelijke knooppunten hebben een initiërende en coördinerende rol gespeeld in het opstellen van dit position paper. Deze versie wordt nu breed verspreid en besproken. Reacties zijn zeer welkom en kunnen tot en met 29 april 2016 worden gericht aan p.vankoetsveld[a]minocw.nl. Met behulp van de reacties wordt in mei 2016 de finale versie aan de stuurgroep van het NDE voorgelegd.
 
Praktisch
Reacties op de reviewversie van 'Naar een gedistribueerd netwerk van erfgoedinformatie' zijn van harte welkom. Gebruik daarvoor de volgende documenten: Reageren kan tot en met 29 april 2016. Stuur het ingevulde reviewformulier naar p.vankoetsveld[a]minocw.nl.
 
Informatie over het NDE
Meer informatie over de activiteiten van het NDE vindt u op de website van DEN.
9 plus 4 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.