Cookies op DEN.nl
den.nl maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het website bezoek en het vergroten van het gebruiksgemak. Door op 'ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies.

Digitale cultuur als continuüm - Activiteitenplan DEN 2017-2020

16 februari 2016
In januari 2016 heeft Digitaal Erfgoed Nederland bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap de subsidieaanvraag voor de periode 2017-2020 ingediend. Op basis van dit Activiteitenplan 2017-2020 is een samenvatting geschreven.

Uit 'Digitale cultuur als continuüm - Activiteitenplan 2017-2020':

"Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag die Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) in januari 2016 heeft ingediend bij het ministerie van OCW in het kader van de Subsidieregeling Culturele Basisinfrastructuur 2017-2020, artikel 3.44 (Digitalisering).
In de Agenda Cultuur 2017-2020 pleit de Raad voor Cultuur voor het verbreden van de ondersteuningsfunctie van DEN naar cultuurproducerende instellingen. De minister heeft dit advies overgenomen in de regeling voor de Culturele Basisinfrastructuur voor 2017-2020, met de aantekening dat de activiteiten van de bovensectorale instelling moeten bijdragen aan een duurzame nationale ICT-infrastructuur voor culturele informatie en aan samenwerking tussen culturele sectoren en tussen collectiebeheerders en gebruikers. Om hier invulling aan te geven kiest DEN voor een integrale benadering van de ondersteuning aan cultuurproducerende en erfgoedbeherende instellingen. Deze integrale benadering wordt in de subsidieaanvraag conceptueel uitgewerkt als het digitalecultuurcontinuüm. DEN is een bovensectorale ondersteunende instelling en heeft geen directe publiekstaken. De maatschappelijke waarde van DEN ligt in de ondersteuning van cultuurinstellingen om maatschappelijke, culturele en economische meerwaarde te creëren voor de samenleving op basis van digitale collectievorming, digitale archivering en digitale dienstverlening. Omdat DEN niet betrokken is bij de uitvoering van digitalisering heeft de organisatie een onafhankelijke positie ten aanzien van kennisontwikkeling en kennisdeling. Hiermee dient DEN het algemeen belang."

Meer informatie
Lees de samenvatting van de subsidieaanvraag Digitale cultuur als continuüm - Activiteitenplan DEN 2017-2020 (pdf).
5 plus 4 is:*
(anti-spam)

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.